Nyhedsbrev september 2019

  • Af LøkkeFonden

Flere hundrede unge har i sommerens løb udfordret sig selv, flyttet personlige grænser og rykket sig fagligt. De har sat sig mål og gennemført det, som de satte sig for, og ikke mindst styrket troen på egne evner. 

I juli måned nåede vi i mål med fondens to signaturprojekter, DrengeAkademiet og Challenge. Derudover var vi for andet år i træk vidne til et vellykket norsk DrengeAkademi, Guttas Campus, som blev gennemført med resultater på linje med dem, vi kender fra vores danske DrengeAkademi.
 
Efter kortvarig feriestilhed fik vi igen travlt med projekteksekvering i august og september.
 
På KøbenhavnerAkademiet fik vi, i samarbejde med Københavns Kommune, sendt endnu flere drenge ud i livet med fornyet tro på sig selv. Og i Høje Taastrups 10. klassecenter, LINIE 10, fik vi kickstartet skoleåret med to intensive læringsuger koncentreret omkring LifeSkills, der skal lette de unges vej mod videre uddannelse.
 
Læs mere om vores mange projekter nedenfor.
 
Rigtig god fornøjelse!


LøkkeFondens Challenge 2019

Fredag d. 5. juli var finaledagen på vores cykelprojekt, Challenge. 52 seje drenge nåede i mål efter en fantastisk tur på 500 km gennem det smukkeste danske landskab. Turen bød på både sol, vind, regn og glatte landeveje, så det var nogle trætte, lettede, men vigtigst af alt, glade og stolte drenge, der krydsede målstregen ved Bella Centeret på Amager. Her blev de mødt med feststemning, bifald og taler, der tilsammen markerede en fælles rejse med store personlige sejre.
 
Gennem hele forløbeter drengene blevet testet på deres fysiske udholdenhed og mentale vedholdenhed. Trods perioder med modgang har de formået at rejse sig, genvinde balancen og dermed omsætte gode intentioner til handling. De har bevist, at det utænkelige kan lykkes, hvis blot man arbejder med sin mentale muskelkraft og er vedholdende i sin indsats.

Udover at Challenge-drengene har overgået deres egne forventninger, har de knyttet stærke sociale bånd og oplevet følelsen af et stærkt fællesskab. De har fået nye venner, og mange af drengene har genfundet modet til at starte på uddannelse eller i job.
 
Drengene mødes forsat med deres voksenteams indtil udgangen af oktober. Efterværnet har til formål at hjælpe drengene videre i uddannelses- eller jobforløb, og det sker bl.a. i samarbejde med Adecco Danmark og udvalgte sponsorer.


DrengeAkademiet 2019

D. 14. juli fik 94 stolte drenge overrakt et diplom som bevis på at have gennemført DrengeAkademiet.
 
Drengene har brugt 14 dage af deres sommerferie på at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik. Udover det faglige har drengene prøvet kræfter med en bred vifte af fysiske aktiviteter, herunder bl.a. Coopers test, styrketræning og breakdance.
 
Uanset hvilken aktivitet drengene er blevet kastet ud i, har deres engagement været præget af nysgerrighed og optimisme. De har udfordret sig selv og flyttet grænser under hele forløbet.

Drengenes samlede progression på de tre fagområder, matematik, læsning og skrivning, er angivet i procentpoint.

Udover flotte faglige resultater er drengene vendt hjem betydeligt stærkere på de syv karaktertræk og med større tro på sig selv. Deres læringsrejse i et stærkt socialt fællesskab er kun lige begyndt.

I vores otte lokale mentorcentre mødes drengene nu to gange om måneden med erfarne voksne fra som­me­rens akademi og frivillige rollemodeller fra Adecco Danmark. Her arbejder de videre med karaktertræk, energistyring, vaner og skolerelateret stof. Derudover kommer de på en række virksomhedsbesøg, som inspirerer dem med nye perspektiver på fremtidige job.


KøbenhavnerAkademiet 2019

For femte år i træk har LøkkeFonden i samarbejde med Københavns Kommune gennemført et KøbenhavnerAkademi med udgangspunkt i de gode erfaringer, vi har gjort os på DrengeAkademiet.

I august og september har 70 drenge fra forskellige københavnske folkeskoler mærket på egen krop hvilke positive virkninger, faste rammer og strukturer kan have på læring.

I 10 dage har drengene levet med faste senge­tider, sunde måltider, motion og begrænset adgang til mobiltelefonen, så de kunne knokle på i fagene og udnytte deres potentiale fuldt ud.

Udover sociale og personlige sejre, så har drengene også sejret fagligt. Drengenehar i gennemsnit rykket sig 27,4%-point i læsning, 12,8%-point i skrivning og 17,5%-point i matematik (tal og algebra).

Resultaterne taler et tydeligt sprog: Indsats lønner sig altid!

KøbenhavnerAkademiet er ligesom DrengeAkademiet en ”kickstart” – et springbræt til at sætte sig nye mål og arbejde vedholdende for at opnå dem. Det er indsatsen over længere tid, der for alvor rykker. Derfor skal drengene resten af skoleåret arbejde videre med lær@lære-programmer på deres hjemskoler.


LifeSkills LINIE 10

Mandag i uge 35 søsatte vi vores nye pilotprojekt, LifeSkills. Projektet bliver afprøvet i Høje Taastrups 10. klassecenter, LINIE 10, på en gruppe elever (15-17 år), der endnu ikke er erklæret uddannelsesparate. 
 
Formålet med indsatsen er at styrke elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer, så de ved udgangen af 10. klasse føler sig rustet til at påbegynde en uddannelse.
 
Forløbet blev kickstartet med et to ugers intensivt læringsforløb, der både i form og indhold minder om det, vi kender fra DrengeAkademiet. De første skoledage har således budt på masser af faglighed. Eleverne har fået repeteret grundlæggende ting i læsning, skrivning og matematik. Samtidig har de arbejdet med deres mindset i forhold til, hvordan de møder udfordringer både i og uden for skolen. 

Læringsugerne, som blev afsluttet fredag i uge 36, har generelt været en stor succesoplevelse for eleverne på LINIE 10. De unge har især oplevet positiv fremgang i matematik, hvilket har været med til at styrke deres tro på sig selv samt motivation for læring.
 
Fremadrettet vil LifeSkills-eleverne have almindelige skoledage med undervisning af egne lærere, men stadig med inddragelse af fagligt materiale udviklet af LøkkeFonden. Eleverne vil ugentligt blive præsenteret for en række erhvervsuddannelser, der hører til under NEXT, som de også får mulighed for at prøve kræfter med i praksis.
 
Derudover får eleverne hver især glæde af en erfaren erhvervsmentor, som de mødes med 1-2 gange om måneden. Erhvervsmentoren skal følge den unge hele vejen gennem 10. klasse og ind i ungdomsuddannelse, og således sikre langtidseffekten af de gode ting, som den unge lærer i forløbet.

Udviklingsarbejdet for LifeSkills LINIE 10 blev igangsat i 2017. Projektet forløber over en 4-årig periode, hvor vi trinvist vil udrulle indsatsen i flere dele af landet. LifeSkills er blevet til i et samarbejde mellem LøkkeFonden, NEXT Uddannelser København og Høje-Taastrup Kommune med økonomisk støtte fra Industriens Fond.


Støt drenge på kanten ved at give dit bidrag

Har du lyst til at støtte fondens almennyttige arbejde og drengenes kamp, kan du gå ind på vores hjemmeside og give et engangsbeløb eller blive fast månedlig bidragsyder. Alle donationer har betydning, og vi sætter stor pris på hver enkelt krone, vi får doneret.

Sammen kan vi gøre en forskel og bringe drenge på kanten tilbage ind i fællesskabet.


Følg vores arbejde på Facebook og Instagram

Ønsker du at følge med i LøkkeFondens daglige arbejde kan du følge os på Facebook og på vores Instagram profil under navnet loekkefonden.dk.


De bedste hilsner,

Team LøkkeFonden

Benjamin, Kristian, Lasse, Line, Trine, Laura, Karen og Frederik.