Læringskonceptet

Synlig læring

LøkkeFondens læringskoncept udspringer af nyere uddannelsesforskning, hvor især John Hatties begreb om ”Synlig læring” har været central for konceptets udvikling og strategier til læring.

Uanset om drengene træner deres faglige, sociale eller personlige kompetencer, så mødes de med metoder og værktøjer, der på sigt skal gøre dem i stand til at lykkes på egen hånd: De skal lære at lære.

Vi arbejder bl.a. med:

  • Faste rammer, tydelighed og struktur; så der frigøres energi og skabes ro til læring og fordybelse.
  • Energistyring; så evnen til at lære og præstere understøttes optimalt.
  • Involverende tilgange; så drengene oplever læring på nye og inspirerende måder.
  • Synlige læringsmål; så drengene hele tiden arbejder i zonen for nærmeste udvikling og kender næste skridt på vejen.
  • Klare succeskriterier; så drengene ved, hvad der forventes, og hvordan succeser opnås.
  • Løbende feedback og selvevaluering; så drengene lærer at reflektere over egen læring og forstår, hvad der skal til for at nå egne mål.

Endvidere bygger DrengeAkademiet på positiv psykologi og henter praktisk inspiration i de amerikanske KIPP Charter Schools. Få mere viden ved at læse om filosofien bag LøkkeFondens projekter.


Den faglige undervisning

Det didaktiske og pædagogiske fundament er omsat af praktikere og ”oversat” til klare systematikker i læringsrummet, som muliggør en fuldt differentieret tilgang, hvor drengene altid arbejder ud fra eget akutelle niveau og med egne læringsmål.

Den faglige undervisning varetages af erfarne skolelærere fra hele landet, som brænder for målgruppen, og som gerne vil afprøve og udvikle virkningsfulde læringsmetoder for fagligt udfordrede unge.

Drengene på DrengeAkademiet er forskellige, og det er måderne, som de lærer på naturligvis også.

Uanset om der undervises i læsning, skrivning eller matematik får drengene frihed til at lære i eget tempo og på egne præmisser.

Vi tilbyder et læringsrum med varierede analoge, digitale og praktiske arbejdsformer til at understøtte drengenes individuelle styrker og behov. Fokus er på glæden ved at lære.