DrengeAkademiet

DrengeAkademiet er ét af LøkkeFondens signaturprojekter, som siden 2012 har været afviklet hvert år i skolernes sommerferie.

Projektets mål

Projektet har til formål at give udfordrede drenge en bedre chance i livet ved at fremme deres mentale sundhed samt styrke deres faglige, personlige og sociale kompetencer.

  • 2 ugers kickstart for 100 drenge i sommerferien
  • Obligatorisk 1-årigt gruppementorforløb
  • Forældresamarbejde
  • Pædagogik i drengehøjde

DrengeAkademiet er en 2 ugers læ­ringscamp med et obligatorisk etårigt mentorforløb for 100 fagligt udfor­drede drenge fra hele lan­d­et.

Det er for drenge i 7. og 8. klasse, som har mistet troen på eget værd og potentiale, og som er villige til at bruge to uger af sommerferien og hele det efterfølgende sko­leår på at indhente faglige efterslæb samt arbejde med sig selv på det per­sonlige og sociale plan.

På DrengeAkademiet tilbydes drengene en ny start, hvor de kan få vendt negative skoleople­velser til det bedre, få genskabt en positiv selvfortælling samt motivationen for at lære. Her bliver drengene en del af et meningsfuldt fællesskab med ligesindede, mens de mø­des med høje positive forventninger af voksne rollemodeller, der servil – og ikke mindst – tror  dem.

På campen knokler drengene benhårdt for at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik. De oplever faglige fremskridt og gennemgår sideløbende en stor personlig og social udvikling, der giver dem fornyet mod på skolen samt tro på egen formåen.

DrengeAkademiet er en kickstart, som markerer begyndelsen på drengenes personlige læringsrejse. Herefter bli­ver drengene tilknyttet ét af vores otte landsdæk­kende mentor­centre, hvor de støttes i at fastholde en posi­tiv udvikling og selvfortælling frem til fol­kesko­lens afslutning.

Gennem tiden er det lykkedes at skabe markant fremgang for de deltagende drenge både fagligt, personligt og socialt.

Ekstern følge­forskning viser bl.a., at DrengeAkademiet forbedrer drengenes mentale sundhed samt har positiv effekt ift. deres uddannelsesparathed og for om de består folkeskolens af­gangsprøve. 

Læs mere om DrengeAkademiet.


Skal din dreng på DrengeAkademi?

Har du en dreng, der vil med på LøkkeFondens DrengeAkademi i 2021, så skal I udfylde ansøgningsskemaet, som vil være tilgængeligt her på hjemmesiden fra januar 2021. Der er 100 pladser hvert år, og det er gratis for familien. Tilmeld dig nyhedsbrevet nederst på siden og modtag informationer omkring ansøgning til DrengeAkademiet.


Podcast udsendelse om DrengeAkademiet

I podcasten fortæller mentorcenterleder, Benjamin Blaabjerg, om DrengeAkademiet, dets formål og nuværende form. Samtidig får di to tidligere akademidrenge og deres forældre beskrivelse af, hvordan det er at være dreng på et akademi, og hvordan opleves at være forælder på sidelinjen.

Podcasten er produceret af JFO Kommunikation, der udgiver podcastfortællinger med og om menneskers personlige historier til håb og inspiration for andre i samme situation.


”Jeg er mega stolt over den positive udvikling min søn fortsat udviser efter DrengeAkademiet. Han tager selv ansvar for sit skolearbejde, er meget mere bevidst om, at der både skal være tid til fritid, men også lektierne.

Hele hans holdning omkring skolearbejdet har rykket sig til det mere positive og ikke mindst har han fået troen på, at det betaler sig tilbage.

Mentorcenteret er med til at give ham tilliden til fortsat at tro på det, når hverdagen er lidt svær.”

Charlotte, mor til dreng fra DrengeAkademiet 2017