DrengeAkademiet

DrengeAkademiet er ét af LøkkeFondens signaturprojekter, som finder sted hvert år i skolernes sommerferie.

Projektets mål

Projektet har til formål at give udfordrede drenge i 7. og 8. klasse en bedre chance i livet ved at fremme deres mentale sundhed samt styrke deres faglige, personlige og sociale kompetencer.

  • 2 ugers kickstart for 100 drenge i sommerferien
  • Obligatorisk 1-årigt gruppementorforløb
  • Forældresamarbejde
  • Pædagogik og undervisning i drengehøjde

DrengeAkademiet har eksisteret siden 2012 og består i dag af en 2 ugers læ­ringscamp og en obligatorisk 1-årig gruppementorordning. Målgruppen er 100 fagligt udfor­drede drenge i 7. og 8. klasse fra hele lan­d­et.

Det er drenge, som har mistet troen på eget værd og potentiale, og som er villige til at bruge to uger af sommerferien og det efterfølgende sko­leår på at indhente faglige efterslæb samt arbejde med sig selv på det per­sonlige og sociale plan.

På DrengeAkademiet tilbydes drengene en ny start, hvor de kan få vendt negative skoleople­velser til det bedre, få genskabt en positiv selvfortælling samt motivationen for at lære. Her bliver drengene en del af et meningsfuldt fællesskab med ligesindede, mens de mø­des med høje positive forventninger af voksne rollemodeller, der servil – og ikke mindst – tror  dem.

På akademiet knokler drengene benhårdt for at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik. De oplever faglige fremskridt, der styrker deres motivation for skolen, og gennemgår sideløbende en stor personlig og social udvikling, som giver dem fornyet tro på eget værd og potentiale.

DrengeAkademiet er en kickstart, som markerer begyndelsen på drengenes personlige læringsrejse. Herefter bliver drengene tilknyttet et lokalt mentor­center, hvor de støttes i at fastholde en positiv selvfortælling og udvikling frem mod folkeskolens afslutning.

Gennem tiden er det lykkedes at skabe markant fremgang for de deltagende drenge både fagligt, personligt og socialt.

Ekstern følge­forskning viser bl.a., at DrengeAkademiet generelt forbedrer de deltagene drenges mentale sundhed samt har positiv effekt ift. deres uddannelsesparathed og for om de består folkeskolens af­gangsprøve. 

Læs mere om DrengeAkademiet her.


Skal din dreng med på DrengeAkademiet?

Har du en dreng, der vil med på DrengeAkademiet, så skal I udfylde vores online ansøgningsskema, som vil være tilgængelig her på hjemmesiden fra januar 2025. Der er 100 pladser hvert år, og det er gratis for familien. Tilmeld dig nyhedsbrevet nederst på siden og modtag flere informationer om DrengeAkademiet.


Podcast udsendelse om DrengeAkademiet

I nedenstående podcast udsendelse kan du høre mentorcenterleder, Benjamin Blaabjerg, fortælle om DrengeAkademiet og dets formål. Samtidig kan du få indblik i, hvordan det er at være dreng på akademiet, samt hvordan det opleves at være forælder på sidelinjen, når to tidligere akademidrenge og deres forældre udtaler sig om forløbet.

Podcasten er produceret af JFO Kommunikation, der udgiver podcastfortællinger med og om menneskers personlige historier til håb og inspiration for andre i samme situation.


”Vores søn er blevet meget mere nuanceret i tilgangen til livet og læring i skolen. Han har fået forskellige værktøjer til at beherske vanskelige situationer/konflikter, som faktisk virker. Og måske vigtigst af alt har han fået troen på, at han kan noget bogligt. Hans egen klasselærer har udtrykt begejstring omkring den udvikling, der er sket efter DrengeAkademiet. […] Bogligt og menneskeligt har DrengeAkademiet betydet, at vores søn har fået et gevaldigt boost af sit selvværd, engagement samt gode redskaber til at tackle livets udfordringer.”

Roland, far til dreng fra DrengeAkademiet 2022