DrengeAkademiet

DrengeAkademiet er ét af LøkkeFondens signaturprojekter, som siden 2012 har været afviklet hvert år i skolernes sommerferie.

Projektets mål

Projektet har til formål at gøre drenge i stand til at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik gennem faglig og personlig læring.

  • 2 ugers kickstart for 100 drenge i sommerferien
  • Obligatorisk 1-årigt mentorforløb
  • Forældresamarbejde
  • Pædagogik i drengehøjde

DrengeAkademiet er en 2 ugers læ­ringscamp med et obligatorisk etårigt mentorforløb for 100 fagligt udfor­drede drenge fra hele lan­d­et.

Det er drenge i 7. og 8. klasse, som har mistet troen på eget værd og potentiale, og som er villige til at bruge to uger af sommerferien og det efterfølgende sko­leår på at indhente faglige efterslæb samt arbejde med sig selv på det per­sonlige og sociale plan.

På DrengeAkademiet tilbydes drengene en ny start, hvor de kan få vendt negative skoleople­velser til det bedre, genskabt en positiv selvfortælling samt motivationen for at lære. På campen knokler drengene benhårdt for at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik. De oplever faglige fremskridt og gennemgår sideløbende en enorm social og personlig udvikling, der giver dem fornyet mod på skolen samt tro på egen formåen.

DrengeAkademiet er en kickstart, som markerer begyndelsen på drengenes lange personlige læringsrejse. Det er indsatsen over længere tid, som virkelig tæller, og som skal bringe dem nærmere virkeliggørelsen af deres fremtidsdrømme. Efter Akademiet bli­ver drengene tilknyttet ét af vores otte landsdækkende mentor­centre, hvor de støttes i at fastholde en posi­tiv udvik­ling frem mod folkeskolens afslutning.

Hvert år er det lykkedes at skabe markant fremgang for deltagende drenge både fagligt og personligt. Læs om DrengeAkademiet 2019


”Jeg er mega stolt over den positive udvikling min søn fortsat udviser efter DrengeAkademiet. Han tager selv ansvar for sit skolearbejde, er meget mere bevidst om, at der både skal være tid til fritid, men også lektierne.

Hele hans holdning omkring skolearbejdet har rykket sig til det mere positive og ikke mindst har han fået troen på, at det betaler sig tilbage.

Mentorcenteret er med til at give ham tilliden til fortsat at tro på det, når hverdagen er lidt svær.”

Charlotte, mor til dreng fra DrengeAkademiet 2017

Skal din dreng på DrengeAkademi?

Har du en dreng, der vil med på LøkkeFondens DrengeAkademi i 2021, så skal I udfylde ansøgningsskemaet, som vil være tilgængeligt her på hjemmesiden fra januar 2021. Der er 100 pladser hvert år, og det er gratis for familien. Tilmeld dig nyhedsbrevet nederst på siden og modtag informationer omkring ansøgning til DrengeAkademiet.


Podcast udsendelse om DrengeAkademiet

I podcasten fortæller mentorcenterleder, Benjamin Blaabjerg, om DrengeAkademiet, dets formål og nuværende form. Samtidig giver to tidligere akademidrenge og deres forældre et unikt indblik i, hvordan det er at være dreng på et akademi, samt hvordan udviklingen opleves som forælder på sidelinjen.

Podcasten er produceret af JFO Kommunikation, der udgiver podcastfortællinger med og om menneskers personlige historier til håb og inspiration for andre i samme situation.


“Altså man kan sige før, der tog jeg måske ikke de rigtige valg. Men nu har jeg ligesom fundet den nye version af mig. Den bedre version. Den der tager nogle gode valg”.

Lasse, dreng på DrengeAkademiet 2017

“Det, jeg mest har taget med fra DrengeAkademiet, er at tro på sig selv og aldrig give op.”

Jamaal, dreng på DrengeAkademiet 2014