DrengeAkademiet

Projektets mål

At hjælpe drenge på kanten ind i fællesskabet.

  • 14 dages kickstart med 100 drenge
  • Obligatorisk 1-årigt mentorforløb
  • Forældresamarbejde
  • Pædagogik i drengehøjde

DrengeAkademiet er ét af vores signaturprojekter, som siden 2012 har været afviklet hvert år i skolernes sommerferie. Det er et 14-dages intensivt læringsforløb for 100 fagligt udfordrede 7. og 8. klasses drenge fra hele Danmark, som i et eller andet omfang har mistet grebet om tilværelsen og troen på eget værd og potentiale. Vores mission er at hjælpe disse drenge på kanten ind i fællesskabet.

Projektet har til formål at gøre drenge i stand til at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik gennem faglig og personlig læring.

På akademiet knokler drengene benhårdt for at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik. De oplever faglige fremskridt, som styrker deres motivation for skolen, og gennemgår sideløbende en enorm social og personlig udvikling, der giver dem fornyet mod på livet.

Akademiet markerer dog blot begyndelsen på en lang personlig læringsrejse. Det er indsatsen over længere tid, som virkelig tæller, og som skal bringe drengene nærmere virkeliggørelsen af deres fremtidsdrømme. Akademiet følges derfor op med et 1-årigt mentorprogram, som hjælper drengene til at fortsætte de gode takter efterfølgende.

Hvert år er det lykkedes at skabe markant fremgang for deltagende drenge både fagligt og personligt. Se evaluering af DrengeAkademiet 2018 her


”Jeg er mega stolt over den positive udvikling min søn fortsat udviser efter DrengeAkademiet. Han tager selv ansvar for sit skolearbejde, er meget mere bevidst om, at der både skal være tid til fritid, men også lektierne.

Hele hans holdning omkring skolearbejdet er rykket sig til det mere positive og ikke mindst har han fået troen på, at det betaler sig tilbage.

Mentorcenteret er med til at give ham tilliden til fortsat at tro på det, når hverdagen er lidt svært”

Charlotte, mor til dreng på DrengeAkademiet 2017

Skal din dreng på DrengeAkademi?

Hvis du har en dreng, der vil på LøkkeFondens DrengeAkademi, skal I skrive en ansøgning. Der er 100 pladser hvert år, og det er gratis for familien. Der åbnes op for modtagelse af ansøgninger d. 1. februar 2019. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet nederst på siden, vil du modtage information og besked, så snart tilmeldingsperioden åbner. 


“Altså man kan sige før, der tog jeg måske ikke de rigtige valg. Men nu har jeg ligesom fundet den nye version af mig. Den bedre version. Den der tager nogle gode valg”.

Lasse, dreng på DrengeAkademiet 2017

“Det, jeg mest har taget med fra DrengeAkademiet, er at tro på sig selv og aldrig give op.”

Jamaal, dreng på DrengeAkademiet 2014