Mentorforløb

Fra nationale og internationale undersøgelser ved vi, at stærke understøttende efterforløb er afgørende for at fastholde gode resultater opnået ved målrettede pædagogiske indsatser.

Vi har derfor, i tæt samarbejde Adecco Danmark , udviklet et mentorprogram, der skal bygge bro mellem DrengeAkademiet og drengenes hverdag.

Mentorprogrammet har afgørende betydning for drengenes:

  • Fremadrettede motivation
  • Uddannelsesparathed
  • Gennemførsel af folkeskolens afgangsprøver
  • Videre fremtid i uddannelse og arbejde
  • Gode liv

Lokale mentorcentre

Vi har oprettet otte lokale mentorcentre med fordeling rundt i hele landet. Her møder drengene ind to gange om måneden til faglig og personlig sparring med erfarne voksne fra DrengeAkademiet og kompetente frivillige rollemodeller fra Adecco Danmark.

I mentorcentrene genbesøger drengene det fællesskab, de var en del af på akademiet, og deltager i aktiviteter, der indarbejder og forankrer deres nye gode vaner på både det faglige, personlige og sociale plan.

De erfarne mentorer og rollemodeller hjælper bl.a. drengene med:

  • Fortsat at træffe gode valg
  • At skabe gode rutiner omkring skolearbejdet
  • At sætte sig individuelle mål og forfølge dem
  • At bringe egne styrker og ressourcer i spil
  • At udvide deres kendskab til forestående job- og karrieremuligheder f.eks. gennem virksomhedsbesøg i det lokale erhvervsliv

Få mere viden ved at læse om mentorgrammet i den nyeste publikation om DrengeAkademiet her.