Gruppementorforløb

Fra nationale og internationale undersøgelser ved vi, at stærke understøttende efterforløb er afgørende for at fastholde gode resultater opnået ved målrettede pædagogiske indsatser.

Vi har derfor, i tæt samarbejde MentorDanmark og Adecco Danmark, udviklet et gruppementorprogram, der skal bygge bro mellem DrengeAkademiet og drengenes hverdag.

Mentorprogrammet har afgørende betydning for drengenes:

  • Fremadrettede motivation
  • Uddannelsesparathed
  • Gennemførsel af folkeskolens afgangsprøver
  • Videre fremtid i uddannelse og arbejde
  • Forudsætninger for at skabe sig et liv i trivsel

Lokale mentorcentre

Vi har oprettet lokale mentorcentre fordelt rundt i hele landet: Aalborg, Silkeborg, Vejen, Odense, Ringsted, København og Helsingør. Drengene bliver tilknyttet det mentorcenter, der ligger nærmest deres bopæl. Her møder de ind to gange om måneden til faglig og personlig sparring med erfarne voksne fra DrengeAkademiet og MentorDanmark samt frivillige rollemodeller fra Adecco Danmark.

I mentorcentrene genbesøger drengene det fællesskab, de var en del af på akademiet. De deltager i aktiviteter, der indarbejder og forankrer deres nye gode vaner på både det faglige, personlige og sociale plan.

Vores mentorer og rollemodeller hjælper bl.a. drengene med:

  • Fortsat at træffe gode valg.
  • At skabe gode rutiner omkring skolearbejdet.
  • At sætte sig individuelle mål og forfølge dem.
  • At bringe egne styrker og ressourcer i spil.
  • At udvide deres kendskab til forestående job- og karrieremuligheder f.eks. gennem virksomhedsbesøg i det lokale erhvervsliv.

Læs mere om mentorordningen i denne infofolder om DrengeAkademiet.