Mentorforløb

Fra nationale og internationale undersøgelser ved vi, at stærke understøttende efterforløb er afgørende for at fastholde gode resultater opnået ved målrettede pædagogiske indsatser.

Vi har derfor, i tæt samarbejde Adecco Danmark, udviklet et gruppementorprogram, der skal bygge bro mellem DrengeAkademiet og drengenes hverdag.

Mentorprogrammet har afgørende betydning for drengenes:

  • Fremadrettede motivation
  • Uddannelsesparathed
  • Gennemførsel af folkeskolens afgangsprøver
  • Videre fremtid i uddannelse og arbejde
  • Forudsætninger for at skabe sig et liv i trivsel

Lokale mentorcentre

Vi har oprettet otte lokale mentorcentre med fordeling rundt i hele landet. Her møder drengene ind to gange om måneden til faglig og personlig sparring med erfarne voksne fra DrengeAkademiet og kompetente frivillige rollemodeller fra Adecco Danmark.

I mentorcentrene genbesøger drengene det fællesskab, de var en del af på akademiet. De deltager i aktiviteter, der indarbejder og forankrer deres nye gode vaner på både det faglige, personlige og sociale plan.

De erfarne mentorer og rollemodeller hjælper bl.a. drengene med:

  • Fortsat at træffe gode valg.
  • At skabe gode rutiner omkring skolearbejdet.
  • At sætte sig individuelle mål og forfølge dem.
  • At bringe egne styrker og ressourcer i spil.
  • At udvide deres kendskab til forestående job- og karrieremuligheder f.eks. gennem virksomhedsbesøg i det lokale erhvervsliv.

Få mere viden ved at læse om mentorgrammet i vores nyeste publikation om DrengeAkademiet.