Gruppementorforløb

Det lange seje træk

Al følgeforskning peger på vigtigheden af opfølgning og et understøtte efterforløb, hvis drengene skal holde fast i den læring og udvik­ling, som kickstartes på DrengeAkademiet. 

Vi har derfor, i tæt samarbejde MentorDanmark og FLAIR, udviklet et gruppementorprogram, der skal bygge bro mellem DrengeAkademiet og drengenes hverdag.

Gruppementorforløbet har fokus på at styrke drengenes:

  • Motivation og trivsel efter DrengeAkademiet
  • Uddannelsesparathed
  • Forudsætninger for at gennemføre folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik
  • Udannelsesafklaring samt mulighed for at træffe et bevidst og meningsfuldt uddannelsesvalg
  • Videre fremtid i uddannelse og arbejde


Lokale mentorcentre

Vi har oprettet lokale mentorcentre fordelt rundt i hele landet: Aalborg, Aarhus, Vejen, Odense, Ringsted, København og Helsingør. Drengene bliver tilknyttet det mentorcenter, der ligger nærmest deres bopæl. Her møder de ind to gange om måneden til faglig og personlig sparring med erfarne voksne fra DrengeAkademiet og MentorDanmark samt frivillige rollemodeller fra FLAIR.

I mentorcentrene genbesøger drengene det fællesskab, de var en del af på akademiet. De deltager i aktiviteter, der indarbejder og forankrer deres nye gode vaner på både det faglige, personlige og sociale plan.

Vores mentorer og rollemodeller hjælper bl.a. drengene med:

  • Fortsat at træffe gode valg.
  • At skabe gode rutiner omkring skolearbejdet.
  • At sætte sig individuelle mål og forfølge dem.
  • At bringe egne styrker og ressourcer i spil.
  • At udvide deres kendskab til forestående job- og karrieremuligheder f.eks. gennem virksomhedsbesøg i det lokale erhvervsliv.

Sidelø­bende assisteres drengenes forældrene af vores forældrevejleder i opgaven med at støtte og fastholde drenge­nes motivation og nye gode vaner.

”Vi er taknemmelige for det, I har puttet i drengenes rygsække på både camp og mentorforløbet og ser positivt på drengenes forsatte udvikling og uddannelse. Som forældre har mentorforløbet været en god oplevelse og specielt det første år (20/21), har været en øjenåbner, hvor dialogen og de andre forældres historier/erfaringer har været med til at gøre mig til en bedre mor ved at sænke mine skuldre, trykket på pytknappen lidt oftere samt generelt ved at øge min taknemmelighed over det, jeg har, både ift. skole, lærer, myndigheder og i særdeleshed mine fantastiske to drenge. TAK for nu, jeg har ikke flere drenge at sende jeres vej, men jeg holder mig sjældent tilbage, fra at rose/fremhæve DrengeAkademiet til dem, jeg møder på min vej.”

Mor til to drenge fra DrengeAkademiet 2020 og 2021