Medarbejdere


Frederik Nicolas Meyer – Direktør

Frederik er overordnet ansvarlig for fondens aktiviteter, økonomi samt kommercielle profil.

Frederik har intensiv erfaring med salg, marketing og ledelse fra både ind- og udland. Han har i mere end 20 år bestridt ledende stillinger i globale virksomheder som Anheuser-Busch, ProSieben Sat. 1 samt Danone.

Kontakt: fm@loekkefonden.dk eller 21 21 65 00


Kristian Hulmose Nørgaard – Programleder for læring

Kristian er cand.mag. i historie og psykologi fra Aarhus Universitet. Han er ansvarlig for udviklingen af LøkkeFondens faglige og pædagogiske profil samt den konceptuelle profil for fondens DrengeAkademier.

Kristian har omfattende erfaring med udvikling og eksekvering af intensive læringsforløb, der er opnået gennem arbejdet med kommunale udrulningsprojekter samt DrengeAkademiet i både Danmark og Norge. Han har desuden haft flere centrale roller i LøkkeFondens mentorprogram.

Kontakt: khn@loekkefonden.dk eller 60 19 27 73


Line Skovfred  – Projektleder

Line er uddannet Cand.merc.psyk. ved Copenhagen Business School. Hun er ansvarlig for det ene af fondens to signaturprojekter, LøkkeFondens Challenge. Line har ligeledes erfaring fra KøbenhavnerAkademiet og er mentorcenterleder i København.

Yderligere har Line med sin kommercielle profil været med til at udvikle fondens nyeste fundraisingtiltag, Grand Tours Challenge, som hun ligeledes er medansvarlig samt projektleder for.

Line har tidligere arbejdet som konsulent inden for ledelsesudvikling, og har herigennem omfattende erfaring med projektledelse.

Kontakt: ls@loekkefonden.dk eller 61 68 04 12


Lasse Poder – Projektleder

Lasse er Cand.scient. i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab og har en master i projektledelse og procesoptimering.

Lasse er ansvarlig for et af fondens udbredelsesprojekter, LifeSkills LINIE 10.

Lasse har en baggrund som forstander på en efterskole samt som lektor og projektleder for flere organisationer.

Kontakt: lp@loekkefonden.dk eller 51 91 35 30


Benjamin Blume Blaabjerg – Læringskonsulent


Benjamin er uddannet folkeskolelærer og har flere års erfaring fra en række skoler i hovedstadsområdet.

Benjamin har eksekveret projekter for LøkkeFonden siden 2015 og har igennem centrale roller på bl.a. DrengeAkademiet, EsbjergAkademiet og opbygget en bred erfaring inden for intensive læringsforløb og mentorindsatser. Benjamin er ansvarlig for DrengeAkademiets mentorordning og arbejder som mentorcenterleder i Ringsted.

Kontakt: bb@loekkefonden.dk eller 53 83 33 74


Laura Sippola Lund – Fundraiser og projektmedarbejder

Laura Sippola Lund er uddannet cand.soc. i uddannelsesvidenskab ved DPU, Aarhus Universitet. Hun har stor viden om tendenser inden for uddannelsesforskning og solid erfaring med at analysere, tilrettelægge og udvikle rammer for læring.

Laura har siden 2015 medvirket til etablering, udvikling og gennemførelse af LøkkeFondens akademier i forskellige alsidige roller. Laura arbejder med fundraising, forfiner LøkkeFondens faglige programmer, understøtter udviklingen af nye indsatser og løfter den generelle projektdokumentation.

Kontakt: ll@loekkefonden.dk eller 21 91 03 29


Peter Guldberg – Økonomiansvarlig

Peter er uddannet akademiøkonom. Han har arbejdet mange år i udlandet i den finansielle sektor og har for nylig taget en HD (R) på Copenhagen Business School.

Peter driver i øjeblikket sin egen virksomhed, hvor han yder konsulentbistand til forskellige virksomheder i Danmark.

Peter har ansvaret for rapportering af LøkkeFondens regnskaber og budgetter.

Kontakt: pg@loekkefonden.dk