Medarbejdere


Kristian Hulmose Nørgaard – Direktør

Kristian er cand.mag. i historie og psykologi fra Aarhus Universitet. Han er overordnet ansvarlig for LøkkeFondens aktiviteter, herunder udviklingen af LøkkeFondens faglige og pædagogiske profil samt den konceptuelle profil for fondens DrengeAkademier.

Kristian har omfattende erfaring med udvikling og eksekvering af intensive læringsforløb, der er opnået gennem arbejdet med kommunale udrulningsprojekter samt DrengeAkademiet i både Danmark og Norge. Han har desuden haft flere centrale roller i LøkkeFondens mentorprogram.

Kontakt: khn@loekkefonden.dk eller 60 19 27 73


Benjamin Blume – Projektleder og mentorcenteransvarlig

Benjamin er uddannet folkeskolelærer og har flere års erfaring fra en række skoler i hovedstadsområdet.

Benjamin har eksekveret projekter for LøkkeFonden siden 2015 og har igennem centrale roller på bl.a. DrengeAkademiet og EsbjergAkademiet opbygget en bred erfaring inden for intensive læringsforløb og mentorindsatser.

Benjamin er ansvarlig for et af fondens udbredelesprojekter, LifeSkills LINIE 10, samt for DrengeAkademiets mentorordning, hvor han også arbejder som mentorcenterleder i Ringsted.

Kontakt: bb@loekkefonden.dk eller 53 83 33 74


Laura Sippola Lund – Fundraiser og projektmedarbejder

Laura Sippola Lund er uddannet cand.soc. i uddannelsesvidenskab på DPU, Aarhus Universitet. Hun har stor viden om tendenser inden for uddannelsesforskning og solid erfaring med at analysere, tilrettelægge og udvikle rammer for læring.

Laura har siden 2015 medvirket til etablering, udvikling og gennemførelse af LøkkeFondens akademier i forskellige alsidige roller. Til daglig arbejder Laura med fundraising, forfiner LøkkeFondens faglige programmer, understøtter udviklingen af nye indsatser og løfter den generelle projektdokumentation.

Kontakt: ll@loekkefonden.dk eller 21 91 03 29


Kitt Holstebro – Projektleder og mentor

Kitt er cand.mag. i Pædagogik & Uddannelsesstudier og Psykologi fra Roskilde Universitet.

Hun har et stort kendskab til at udvikle, dokumentere og gennemføre projekter inden for uddannelsesområdet.

Kitt har været tilknyttet LøkkeFonden siden 2019, hvor hun har løst forskelligartede opgaver på bl.a. LifeSkills og DrengeAkademiet. Kitt er nu projektleder på det ene af fondens signaturprojekter, LøkkeFondens Challenge, hvor hun har det overordnede ansvar ift. planlægning og eksekvering. Derudover er Kitt tilknyttet som mentor i både mentorcenter København og mentorcenter Hillerød.

Kontakt: ki@loekkefonden.dk eller 21 46 13 15


Peter Guldberg – Økonomiansvarlig

Peter er uddannet akademiøkonom. Han har arbejdet mange år i udlandet i den finansielle sektor og har for nylig taget en HD (R) på Copenhagen Business School.

Peter driver i øjeblikket sin egen virksomhed, hvor han yder konsulentbistand til forskellige virksomheder i Danmark.

Peter har ansvaret for rapportering af LøkkeFondens regnskaber og budgetter.

Kontakt: pg@loekkefonden.dk