Medarbejdere


Kristian Hulmose Nørgaard – Direktør

Kristian er cand.mag. i historie og psykologi fra Aarhus Universitet. Han er overordnet ansvarlig for LøkkeFondens aktiviteter, herunder udviklingen af LøkkeFondens faglige og pædagogiske profil samt den konceptuelle profil for fondens DrengeAkademier.

Kristian har omfattende erfaring med udvikling og eksekvering af intensive læringsforløb, der er opnået gennem arbejdet med kommunale udrulningsprojekter samt DrengeAkademiet i både Danmark og Norge. Han har desuden haft flere centrale roller i LøkkeFondens mentorprogram.

Kontakt: khn@loekkefonden.dk eller tlf. nr. 60 19 27 73.


Lars Enevold Andersen – Programleder for læring

Lars er uddannet Cand.scient.soc i fagene Internationale udviklingsstudier og Etnografi ved Roskilde Universitet. Lars har en mangeårig baggrund som leder af bl.a. Hanstholm Asylcenter og Kalundborg Sprogcenter. Dertil har Lars flere års erfaring som konsulent ved Dansk Røde Kors med primær fokus på udvikling af det frivillige foreningsarbejde.

Kontakt: la@loekkefonden.dk eller tlf. nr. 20 58 45 64


Laura Sippola Lund – Fundraiser og projektleder

Laura Sippola Lund er uddannet cand.soc. i uddannelsesvidenskab på DPU, Aarhus Universitet. Hun har stor viden om tendenser inden for uddannelsesforskning og solid erfaring med at analysere, tilrettelægge og udvikle rammer for læring.

Laura har siden 2015 medvirket til etablering, udvikling og gennemførelse af LøkkeFondens akademier i forskellige alsidige roller. Til daglig arbejder Laura med fundraising, forfiner LøkkeFondens faglige programmer, understøtter udviklingen af nye indsatser og løfter den generelle projektdokumentation.

Kontakt: ll@loekkefonden.dk eller tlf. nr. 21 91 03 29


Kitt Holstebro – Projektleder og mentor

På barsel indtil 1. oktober 2024

Kitt er cand.mag. i Pædagogik & Uddannelsesstudier og Psykologi fra Roskilde Universitet.
Kitt har siden 2019 være med til at udvikle, planlægge og gennemføre fondens projekter; DrengeAkademiet, Challenge og LifeSkills. Derudover er Kitt ansvarlig for DrengeAkademiets mentorordning, hvor hun selv arbejder som mentor i mentorcenter København. 

Kontakt: ki@loekkefonden.dk 


Sofie Damgård Skovbo – Studentermedhjælper

Sofie Damgård Skovbo læser til bachelor i International Business på Copenhagen Business School. Siden 2022 har Sofie været tilknyttet LøkkeFonden som studentermedhjælper og som vejleder på DrengeAkademiet. Hun har stor erfaring med børne- og ungearbejde og er en kompetent faglig blæksprutte, der understøtter sekretariatet i det daglige arbejde og administrerer opgaver i forbindelse med campeksekvering.

Kontakt: sds@loekkefonden.dk


Peter Guldberg – Økonomiansvarlig

Peter er uddannet akademiøkonom. Han har arbejdet mange år i udlandet i den finansielle sektor og har for nylig taget en HD (R) på Copenhagen Business School.

Peter driver i øjeblikket sin egen virksomhed, hvor han yder konsulentbistand til forskellige virksomheder i Danmark.

Peter har ansvaret for rapportering af LøkkeFondens regnskaber og budgetter.

Kontakt: pg@loekkefonden.dk