Medarbejdere

Frederik Nicolas Meyer – Direktør

Frederik Meyer har en højere handelseksamen HH og er oprindelig uddannet i rejsebranchen. Frederik har tilbragt flere år i udlandet og har intensiv erfaring med salg, marketing og ledelse. Frederik har i mere end 20 år bestridt ledende stillinger i globale virksomheder som Anheuser-Busch, ProSieben Sat. 1 samt Danone.

Frederik er overordnet ansvarlig for fondens aktiviteter og økonomi.

Kontakt: fm@loekkefonden.dk eller 21 21 65 00


Kristian Hulmose Nørgaard –Programleder for læring

Kristian er cand.mag. i historie og psykologi fra Aarhus Universitet. Han har det overordnede ansvar for udviklingen af LøkkeFondens faglige, pædagogiske og konceptuelle profil i samarbejde med ledelsen.

Kristian har omfattende erfaring med udvikling og eksekvering af intensive læringsforløb, der er opnået gennem arbejdet med kommunale udrulningsprojekter samt DrengeAkademiet i både Danmark og Norge. Han har desuden haft flere centrale roller i LøkkeFondens mentorprogram.

Kontakt: khn@loekkefonden.dk eller 60 19 27 73


Trine Bek Gold – Læringskonsulent

Trine Bek Gold er uddannet cand.pæd.soc., folkeskolelærer og coach. Trine har mange års erfaring som underviser i folkeskolen og har derudover været afdelingsleder på Ungdomsskolen Horsens.

Trine har stor erfaring med intensive læringsforløb i praksis, co-teaching, procesledelse samt teamudvikling på alle niveauer i organisationen. Med positiv psykologi og synlig læring som omdrejningspunkt brænder Trine for elevernes faglige, personlige og sociale trivsel.

Kontakt: tbg@loekkefonden.dk eller 51 40 84 99


Benjamin Blume Blaabjerg – Læringskonsulent


Benjamin er uddannet folkeskolelærer og har flere års erfaring fra en række skoler i hovedstadsområdet. Han tager for tiden en overbygning på uddannelsen og er til dagligt studerende i Generel Pædagogik ved DPU.

Benjamin har eksekveret projekter for LøkkeFonden siden 2015 og har bl.a. opbygget erfaringer gennem EsbjergAkademiet, KøbenhavnerAkademiet og DrengeAkademiet. Benjamin arbejder som mentorcenterleder i København og Ringsted samt har centrale funktioner i fondens udrulningsprojekter.

Kontakt: bb@loekkefonden.dk eller 53 83 33 74


Lasse Poder

Lasse er Cand.scient. i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab og har en master i projektledelse og procesoptimering.

Lasse har en baggrund som forstander på Sydøstsjællands idrætsefterskole og som lektor og projektleder på HF og VUC 

Lasse har det daglige ansvar for LøkkeFondens projekt LifeSkills Line 10

Kontakt: lp@loekkefonden.dk eller 31 91 35 30


Louise Hellesøe – Manager, CSR & fundraising

Louise er cand.merc. i markedsføring (EMF) fra Copenhagen Business School.

Louise har udover en kommerciel baggrund knap 10 års erfaring som fundraiser. Hun har arbejdet som Fundraiser/Project Manager for Julemærkefonden igennem en årrække og før det som fundraisingchef hos Red Barnet.

Kontakt: lh@loekkefonden.dk eller 31 58 44 51


Laura Sippola Lund – Læringskonsulent 

Laura Sippola Lund er uddannet cand.soc. i uddannelsesvidenskab ved DPU, Aarhus Universitet. Hun har stor viden om tendenser inden for uddannelsesforskning og solid erfaring med at analysere, tilrettelægge og udvikle rammer for læring.

Laura har medvirket til etablering og gennemførelse af 5 af LøkkeFondens akademier i forskellige roller. Laura forfiner LøkkeFondens faglige programmer, understøtter udviklingen af nye indsatser og arbejder med generel projektdokumentation.

Kontakt: ll@loekkefonden.dk eller 21 91 03 29


 Karen Jørgensen – CFO

Karen Jørgensen er uddannet statsautoriseret revisor og har international erhvervserfaring med business, regnskab og økonomistyring. Karen har bl.a. erfaring med internationale køb, finansiering, licensering og produktion. Karen har ansvaret for rapportering af LøkkeFondens regnskaber og budgetter.

Kontakt: regnskab@loekkefonden.dk