Udbredelse

Udbredelse

LøkkeFondens vision er at inspirere bredt på uddannelsesområdet gennem udbredelse af vores forskningforankrede læringskoncept og -metoder.

Vi har allerede etableret en række formelle samarbejder med bl.a. skoler og kommuner, der alle ønsker at udvikle samt gennemføre nytænkende læringsforløb til gavn for både børn og unge.

De konkrete rammer for samarbejde aftales altid individuelt, så de passer til de konkrete ønsker og behov, der er lokalt. I samarbejdet indgår dog altid den fornødne kvalitetssikring af læringskonceptet, sparring og grundig overlevering af alle metoder, værktøjer og materialer.


Vi tilbyder:

  • Fuldt campkoncept med DrengeAkademiets metoder, værktøjer og materialer i et 2-ugers intensivt læringsforløb, som afvikles i et tæt samarbejde mellem fonden og lokale initiativtagere.
  • Intensive læringsforløb på skoler, hvor alle eller udvalgte årgange, tilbydes et 2-ugers særligt tilrettelagt turboforløb inden for rammerne af skolereformen.
  • Kompetenceforløb for lærere og pædagoger med inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan der på skoler, kan igangsættes initiativer med fokus på Synlig læring og de 7 karaktertræk som personligt og socialt fundament for læring. Der er tale om lokalt tilpassede koncepter som f.eks. læseløft, oplæg om mentoring og meget andet.

Kendetegn uanset forløb:

  • Evidensbaseret og evidensinformeret tilgang.
  • Synlig Læring – og synlig personlig målrettethed.
  • De 7 karaktertræk og energi som fundament for personlig læring.
  • Fokus på den enkeltes faglige/personlige udvikling i et lærende fællesskab.
  • Tro på menneskers, drenges og elevers potentialer.
  • Styrkebaseret pædagogik og anerkendende tilgang.

Læs mere om vores udbredelsesprojekter: