Udbredelse

LøkkeFondens vision er at inspirere bredt på uddannelsesområdet gennem udbredelse af vores forskningforankrede læringskoncept og -metoder.

Udbredelse

LøkkeFonden tilbyder en bred palette af lærings- og trivselsfremmende indsatser for både drenge og piger, og vi skræddersyr løsningerne, så de er målrettet de lokale behov og ønsker.

Vi har allerede etableret en lang række formelle samarbejder med flere skoler og kommuner, der alle ønsker at udvikle og gennemføre nytænkende læringsforløb til gavn for både børn og unge.

De konkrete rammer for samarbejde aftales altid individuelt. I samarbejdet indgår dog altid den fornødne kvalitetssikring af læringskonceptet, sparring samt grundig overlevering af alle de anvendte metoder, værktøjer og materialer.


Vi tilbyder bl.a.:

 • FSA-FORLØB for en mindre gruppe fagligt udfordrede elever, heriblandt også ordblinde, hvor fokus vil være at give dem de bedst mulige forudsætninger for at bestå folkeskolens skriftlige afgangsprøver i dansk og matematik.
 • TOLÆRERORDNINGER med erfarne læringskonsulenter, der kan indgå i den almindelige undervisning – enten som ekstra ressource eller som co-teacher med fuld ansvar for undervisningen eller dele heraf. Vi har konsulenter med erfaringer inden for bl.a. specialpædagogik og ordblindhed, der kan understøtte undervisningen generelt – og særligt i dansk og matematik.
 • INTENSIVE SKRÆDDERSYEDE LÆRINGSFORLØB, hvor alle eller udvalgte årgange (6.-9. klasse) tilbydes et særligt tilrettelagt turboforløb inden for den almindelige undervisningstid. Forløbet vil tage afsæt i DrengeAkademiets metoder, værktøjer og materialer, og foruden fagligt løft i dansk og matematik være koncentreret omkring at styrke elevernes trivsel samt personlige og sociale kompetencer.
 • FULDT CAMPFORLØB med DrengeAkademiets metoder, værktøjer og materialer i et 2-ugers intensivt læringsforløb, som afvikles i tæt samarbejde mellem fonden og lokale initiativtagere.
 • KOMPETENCEFORLØB FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER med inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan der på skoler kan igangsættes initiativer med fokus på trivsel, motivation, synlig læring samt 7 karaktertræk som fundament for faglig, personlig og social læring. Der er tale om lokalt tilpassede koncepter som f.eks. læseløft, oplæg om mentoring og meget andet.

Kendetegn uanset forløb:

 • Evidensbaseret og evidensinformeret tilgang.
 • Synlig Læring – og synlig personlig målrettethed.
 • De 7 karaktertræk og energi som fundament for læring.
 • Fokus på den enkeltes faglige, personlige og sociale udvikling i et forpligtende fællesskab.
 • Tro på menneskers, drenges og elevers potentialer.
 • Styrkebaseret pædagogik og anerkendende tilgang.

Læs mere om vores udbredelsesprojekter: