Udbredelse

LøkkeFondens vision er at inspirere bredt på uddannelsesområdet samt at udbrede vores forskningsforankrede læringskoncept og -metoder.

Udbredelse

LøkkeFonden tilbyder en bred palette af lærings- og trivselsfremmende indsatser for både drenge og piger, og vi skræddersyr løsningerne, så de imødekommer lokale ønsker og behov.

Vi har allerede etableret en lang række formelle samarbejder med flere skoler og kommuner, der alle ønsker at udvikle og gennemføre nytænkende læringsforløb til gavn for både børn og unge.

De konkrete rammer for samarbejde aftales altid individuelt. I samarbejdet indgår dog altid den fornødne kvalitetssikring af læringskonceptet, sparring samt grundig overlevering af de anvendte metoder, værktøjer og materialer.


Vi kan bl.a. tilbyde:

 • FSA-FORLØB for en mindre gruppe fagligt udfordrede elever, heriblandt også ordblinde, hvor fokus vil være at give dem de bedst mulige forudsætninger for at bestå folkeskolens skriftlige afgangsprøver i dansk og matematik.
 • INTENSIVE LÆRINGSFORLØB, hvor alle eller udvalgte årgange tilbydes et særligt tilrettelagt læringsforløb inden for den almindelige undervisningstid med inspiration i DrengeAkademiets metoder, værktøjer og materialer.
 • FULDT CAMPFORLØB af 1- til 2-ugers varighed med overnatning på egnet sted. Campen afvikles i tæt samarbejde mellem fonden og lokale initiativtagere, og forløbet tilrettelægges med afsæt i DrengeAkademiets metoder, værktøjer og materialer. I forløbet indgår lokale lærere, som i kraft af deres deltagelse i campen får inspiration til at anvende metoderne i deres daglige undervisning. På den måde får både elever og lærere positivt udbytte af indsatsen.
 • WORKSHOPS FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER med konkret inspiration og værktøjer til at igangsætte initiativer, som fremmer læring, trivsel og motivation blandt fagligt udfordrede og skoletrætte unge. Omdrejningspunktet kan fx være emner såsom; Synlig Læring og positiv psykologi i praksis, fleksible læringsmiljøer, klasserumsledelse, virkningsfulde didaktiske virkemidler, mentoring, o.lign.

Kendetegn uanset forløb:

 • Evidensbaseret og evidensinformeret tilgang
 • Fokus på både faglige (dansk og matematik), personlige og sociale kompetencer.
 • Synlig Læring – og synlig personlig målrettethed
 • De 7 karaktertræk og energi som fundament for læring
 • Fokus på den enkeltes faglige, personlige og sociale udvikling i et forpligtende fællesskab
 • Styrkebaseret pædagogik
 • Høje positive forventninger og tro på menneskers potentialer
 • Anerkendende og involverende tilgang
 • Relationskompetente læringskonsulenter med erfaringer i bl.a. specialpædagogik, mellemformer, ordblindhed, co-teaching og undervisningsdifferentiering
 • Adgang til LøkkeFondens digitale læringsplatform og -materialer

Vi har bl.a. samarbejdet med:

UngKalundborg har nu for andet år i træk haft et samarbejde med LøkkeFonden om vores TURBO-forløb for Kalundborg Kommunes 9. klasses elever. Vi er meget glade og tilfredse med samarbejdet. De formåede, sammen med vores medarbejdere, på de tre uger – via deres store engagement, høje faglighed og evne til at skabe positive relationer – at opbygge et fællesskab blandt de unge, hvor det at lære blev det bærende omdrejningspunkt.

Resultaterne taler for sig selv. Eleverne hævede sig markant fagligt i både læsning, skrivning og matematik. Vi afsluttede vores TURBO-forløb med en diplomoverrækkelse, hvor alle eleverne gav hinanden store knus med tårerne løbende ned ad kinderne. Forældrene var lykkelige over at se nogle helt andre og mere selvsikre unge, der nu havde fået modet til at vise, hvad de kunne, tilbage i deres klasser. På bare tre uger lykkedes det at skabe et fællesskab, hvor alle eleverne ikke bare havde fokus på at lære, men også fik opbygget nye venskaber på tværs af kommunen.

Kasper Greve Sørensen, Leder af UngKalundborg, Kalundborg Kommune