Persondatapolitik

Persondatapolitik for LøkkeFonden

I vores persondatapolitik for LøkkeFonden finder du hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig organisation bruger dem til.

1. Generelt

 • Denne persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig, når du er bidragyder eller når du besøger vores website www.loekkefonden.dk.

2. Dataansvarlig

 • Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

LøkkeFonden

Bredgade 30

1260 København K

loekkefonden.dk

CVR-nr. 34440417

 • Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. maj 2018.
 • Har du spørgsmål til vores persondatapolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos LøkkeFonden, kan du rette henvendelse til LøkkeFonden på mail@loekkefonden.dk
 • Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger, eller mener du, at der er registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du ligeledes rette henvendelse til LøkkeFonden. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

3. Hvilke personoplysninger indsamler vi fra dig?

 • Er du bidragyder, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig: navn, adresse, postnummer, by, land, mobilnummer og e-mailadresse, beløb, cpr-nummer (ved oprettelse af BS-aftale hos Nets eller indberetning af støttebeløb til SKAT), registrerings- og kontonummer, cvr-nummer, kommentarer, betalingstype, produkt.
 • Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil

4. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

 • Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen
 • Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, for eksempel når man bliver oprettet som bidragsyder. Behandling af personlige oplysninger kan være nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser. Det kan også være for at leve op til de forpligtelser, vi har som dansk virksomhed, hvor vi er omfattet af dansk lovgivning
 • Vi laver ingen profilering af dig og misbruger ikke dine personoplysninger. Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i forhold til lovgivningen

4.1. Administration af dine bidrag

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger. Vi behandler data for at:

 • Give dig kundeservice, support, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
 • Håndtere administration af donorforholdet til dig
 • Indberette til SKAT (særlig kategori)
 • Kontakte dig via sms, telefon, brev, e-mail eller sociale medier med oplysning om vores arbejde og opfordring til støtte. Du kan til enhver tid afmelde dig denne kommunikation.

Vores legitime interesser er at:

 • Administrere dine donationer og indberette dem til SKAT
 • Markedsføre vores produkter og støttemuligheder

Hvor længe gemmer vi dine data?

 • I forhold til regnskabsloven er vi forpligtet til at opbevare dine data i løbende år plus fem år. Herefter slettes de.
 • Du vil maksimalt kunne opleve at blive kontaktet i op til to år efter sidste donation

4.2. Administration af fast aftale med os

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger. Vi behandler data for at:

 • Opkræve det aftalte beløb
 • Give dig kundeservice, support, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
 • Håndtere administration af donorforholdet til dig
 • Indberette til SKAT (særlig kategori)
 • Kontakte dig via sms, telefon, brev, e-mail eller sociale medier med oplysning om vores arbejde og opfordring til støtte. Du kan til enhver tid afmelde dig denne kommunikation.

Vores legitime interesser er at:

 • Administrere din fastaftale og indberette dem til SKAT
 • Markedsføre vores produkter og støttemuligheder

Hvor længe gemmer vi dine data?

 • I forhold til regnskabsloven er vi forpligtet til at opbevare dine data i løbende år plus fem år. Herefter slettes de.
 • Din aftale hos Nets vil blive gemt i 15 måneder efter ophørt aftale

4.. Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev, eller tilkendegivet interesse for LøkkeFonden?

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger. Vi behandler data for at:

 • Kunne kontakte dig via sms, telefon, brev, e-mail eller sociale medier med oplysning om vores arbejde og opfordring til at støtte. Du kan til enhver tid afmelde dig denne kommunikation.

Vores legitime interesser er at:

 • Behandle dine data, når du har givet samtykke til det
 • Markedsføre vores produkter og støttemuligheder

Hvor længe gemmer vi dine data:

 • Vi sletter dine data, hvis der i 24 måneder ikke har været en interaktion med dig.

5. Deling af dine personoplysninger

 • Vi deler kun dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som er nødvendige for at bistå os med udførelsen af din donation, eller som bistår os med vores it-drift, hosting, sms-gateway mv. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.
 • Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT

6. Deling af oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

 • Som dataansvarlig deler vi ikke personlige oplysninger med modtager uden for EU/EØS

7. Beskyttelse af personoplysninger

 • Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar
 • Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes
 • Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen under ’sidst opdateret’ nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.
 • I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

8. Dine rettigheder

 • Din ret til at få indsigt i data:
  • Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis du vil have indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig skal du sende en mail til mail@loekkefonden.dk
 • Din ret til at få rettet data:
  • Vi vil gerne sikre os, at vores data om dig er korrekte. Derfor har du ret til at supplere med manglende og relevante data. Mener du, at vores data om dig ikke er korrekte, kan du også bede om at få dem rettet. Hvis du ønsker at få rettet data, skal du skrive til mail@loekkefonden.dk
 • Din ret til at få slettet data:
  • Som bidragyder kan du bede om at få data slettet, hvis en af disse betingelser er opfyldt:
  • Hvis data ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet og brugt til
  • Hvis brugen af data kun sker på baggrund af dit samtykke, og du tilbagekalder dette
  • Hvis du modsætter dig brugen af data, og vi ikke har legitime grunde, der vejer tungere end dine
  • Hvis vi ikke behandler data i overensstemmelse med reglerne
  • Hvis vi skal slette data for at overholde vores juridiske forpligtelser
  • Hvis du ønsker at få slettet dine data, skal du skrive til mail@loekkefonden.dk
 • Din ret til at gøre indsigelse:
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine data. I et sådant tilfælde skal du beskrive præcis, hvilken behandling af data du gør indsigelse mod. Hvis vi vurderer, at vi alligevel vil fortsætte med at behandle de berørte data, skal vi påvise, at der er interesser, der vejer tungere end dine ønsker. Hvis du ønsker af gøre indsigelse mod vores behandling, skal du skrive til mail@loekkefonden.dk
 • Din ret til at begrænse behandlingen af data:
  • Du har ret til at bede om, at vi midlertidigt begrænser behandlingen af dine data. Vi kan begrænse behandlingen af din data i disse situationer:
   • Hvis du mener, at dine data er forkerte, kan du bede om, at vi begrænser behandlingen af dem, mens undersøgelsen er i gang hos os
   • Hvis du har brug for dine data til at bestemme, håndhæve eller forsvare juridiske krav, selvom vi ikke længere behøver dine data
  • Hvis du ønsker at begrænse behandlingen af dine data, skal du skrive til mail@loekkefonden.dk
 • Dine muligheder for at klage:
  • Hvis du mener, at vi behandler dine data i strid med reglerne, skal du kontakte os hurtigst muligt. Du kan kontakte os her: mail@loekkefonden.dk
  • Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, og ønsker du at klage til en offentlig myndighed, kan du klage til Datatilsynet via datatilsynet.dk

9. Website og cookies

Hvad er en cookie?

 • Når du besøger loekkefonden.dk, lagres der cookies på din computer. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Stort set alle websites anvender cookies. Den/de ligger på din computer som en hjælp til, at du nemt kan finde de websteder igen, du tidligere har besøgt. Oftest hjælper den med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at brugeroplevelsen kan blive forbedret. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at kunne levere en bestemt service på hjemmesiden.
 • Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder blandt andet information om brugerindstillinger, login og om hvordan hjemmesiden benyttes

Hvordan undgår jeg cookies?

 • Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies og slette eksisterende cookies fra din harddisk. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du nægter cookies, kan der være funktionaliteter på loekkefonden.dk, som ikke virker

Hvad bruges cookies til på loekkefonden.dk?

 • For at fastlægge, hvem der besøger vores website, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker. Nedenfor kan du se de formål, som cookies anvendes til på loekkefonden.dk. Cookiedeklarationen opdateres hver måned af Cookie Information. 
 • Når du besøger loekkefonden.dk, benytter vi Google Analytics-cookies. De hjælper os med at se, hvor mange der besøger websitet (trafikmåling), samt hvordan vores brugere interagerer på websitet. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som kan forbinde brugeradfærd med bestemte personer.  Vi deler ikke denne data med nogen, og den viden, vi får, bruges udelukkende til at forbedre websitet og brugeroplevelsen for dig som besøgende.
 • Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

10. Sidst opdateret

 • Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 10. december 2018.
   

©Copyright
Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres ellerdistribueres under nogen form – hverken helt eller delvist – uden skriftlig tilladelse fra LøkkeFonden.

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra LøkkeFonden.

Varemærker/trademarks
Produkt- og virksomhedsnavne på dette websted kan være registrerede
varemærker og beskyttede firmanavne, disse anvendes kun til identifikation og forklaring.

Alle varemærker/navne tilhører de respektive ejere.

Cookies

Cookies fra vores samarbejdspartnere

LøkkeFonden har en række samarbejdspartnere, som sætter tredjeparts-cookies. Det kan være fra annoncenetværk og andre tjenester (f.eks. Facebook, Google, LinkedIn med flere), som gemmer disse cookies i en periode.

Formålet med disse tredjeparts-cookies er at sikre overblik over trafik ogsalg på hjemmesiden, der stammer fra annoncer, spørgeskemaer mv – fra eksempelvis annoncenetværk.

Præferencer

Præferencecookies gør det muligt for enhjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud elleropfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.