Om os

Danmark har et drengeproblem. Næsten dobbelt så mange drenge som piger forlader folkeskolen uden funktio­nelle læse­fær­dig­heder. Drenge får generelt lavere karaktergennemsnit end piger, og karaktergabet mellem de to køn har været stødt stigende gennem mange år. Pigerne har også overhalet drengene, når det kom­mer til at få en uddan­nelse efter folke­skolen. Samtidig mangler mange drenge motivation for skolen og tro på sig selv.

Dette er baggrunden for, hvorfor Lars Løkke Rasmussen stiftede LøkkeFonden i 2012. LøkkeFonden er en almennyttig og uafhængig fond, hvis vision er hjælpe drenge på kanten og ind i fællesskabet.

Med opbakning fra dansk erhvervsliv, førende forskere og dygtige praktikere udvikler og driver LøkkeFonden projekter, der har til formål at styrke udfordrede drenges forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse, blive en del af arbejdsmarkedet og skabe sig et liv i trivsel.

LøkkeFonden gør sit til at skabe synlighed omkring drengeproblemet. Samtidig er målet med fondens indsatser at udfordre vanetænkning, afprøve nye læringsmetoder og derigennem generere ny dokumenteret viden og kvalificerede løsninger på problematikken, som kan inspirere bredt på skole- og uddannelsesområdet – og i samfundet generelt.


Fondens formål

  • At virke til gavn for drenge på kanten ved at støtte eller gennemføre projekter og initiativer, der bryder vanetænkning, samt afprøve nye metoder, der motiverer drenge til at tage ansvar for at få en uddannelse, et job og gør dem i stand til at skabe sig et liv i trivsel som aktive samfundsborgere.​​
  • At medvirke til at fremme en løsningsorienteret offentlig debat og øge vidensniveauet om udfordringerne for drenge på kanten, samtidig med at fonden bidrager til at udvikle ny viden, der kan inspirere til generelle forandringer.​
  • Fondens formål kan fremmes gennem fondens egne aktiviteter, ved at fonden yder støtte, herunder økonomisk støtte, til aktiviteter, som fremmer fondens formål, eller på andre måder efter bestyrelsens beslutning.

Målgruppe

LøkkeFondens egne projekter henvender sig primært til drenge i alderen 13-25 år, som har et fagligt efterslæb eller er i risikozonen for ikke at få en uddannelse eller et arbejde. LøkkeFonden møder drenge i forskellige faser af deres liv og har derfor projekter for drenge i forskellige aldersgrupper.

De seneste år er vi glade for også at have eksekveret projekter, der har inkluderet og hjulpet piger.

Vi udbreder vores læringsmetoder til kommuner og skoler på forskellig vis. Dette kan både gælde elever fra folkeskolens mellemtrin og udskoling, hvor elever i mange aldersgrupper oplever udbytte.
Læs mere vedr. udbredelse.