FAQ

Spørgsmål og svar vedr. DrengeAkademiet 2020

Vi modtager mange henvendelser vedr. DrengeAkademiet. Få svar på det vigtigste nedenfor.


Generelt

Hvem kan søge om optagelse på DrengeAkademiet?

 • Alle drenge i hele Danmark, der går i 7. eller 8. klasse, som er kommet bagefter i matematik og dansk, og som ønsker at ændre dette. Og så skal de selvfølgelig være klar til at tilbringe 2 uger af deres sommerferie sammen med 99 andre drenge.

Hvad koster det at deltage på DrengeAkademiet?

 • Det er gratis – dog skal I selv sørge for transport.

Hvor og hvornår foregår DrengeAkademiet 2020?

 • Introcampen foregår på Metalskolen ved Jørlunde d. 13. – 14. juni 2020. DrengeAkademiets hovedcamp foregår på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse i uge 27 og 28 – fra d. 29. juni til d. 11. juli 2020. Hvis man ansøger om en plads, skal man kunne deltage ALLE dagene.

Hvor i landet er mentorcentrene placeret?

 • Vi har i alt 8 mentorcentre, som er placeret i hhv. Aalborg, Silkeborg, Vejen, Esbjerg, Odense, Ringsted, København og Helsingør. Drengene bliver tilknyttet det mentorcenter, der ligger nærmest deres bopæl.

Hvad forpligter jeg mig til som dreng?

 • Ved optagelse forpligter du dig til at deltage på Introcampen d. 13.-14. juni 2020 og på DrengeAkademiet d. 29. juni – 11. juli 2020. Derudover forpligter du dig til at deltage i vores obligatoriske 1-årige mentorforløb. Det betyder, at du skal møde op i dit lokale mentorcenter 2 gange om måneden i skoleåret efter, at du har været på DrengeAkademiet.

Hvad forpligter vi os til som forældre?

 • I skal deltage i et obligatorisk opstartsmøde i Jørlunde d. 13. juni kl. 10.00-12.00, når I afleverer jeres dreng på Introcampen. Dertil skal I deltage i et obligatorisk afslutningsmøde d. 11. juli kl. 14.30-16.00, når I henter jeres dreng fra DrengeAkademiet. Vi forventer endvidere, at I bakker jeres dreng op både under og efter DrengeAkademiet bl.a. ved at sørge for, at han møder op i sit lokale mentorcenter 2 gange om måneden i skoleåret, der følger efter DrengeAkademiet. Dertil forventer vi, at I deltager i to opfølgende forældreworkshops, som afholdes i efteråret 2020 og foråret 2021.

Vi skal på ferie i uge 28 – er det OK, at vores dreng kun deltager i uge 27?

 • Nej – Hvis jeres dreng optages, skal I sikre, at han kan deltage på hele introcampen og hele DrengeAkademiet.

Vores dreng er ikke helt sikker på, at DrengeAkademiet er noget for ham. Er det OK, at vi lige ser det an et par dage ad gangen?

 • Hvis jeres dreng er så heldig at blive optaget, forventer vi, at I går 100% ind i det. Ellers kunne en anden dreng have fået glæde af muligheden for at deltage.

Vores dreng vil gerne deltage på DrengeAkademiet, men han har ikke lyst til at deltage i mentorforløbet – kan han blive fri for det?

 • Nej – Selve DrengeAkademiet er en kickstart i forhold til drengens faglige, personlige og sociale læring – herefter kommer det lange seje træk, når hverdagen melder sig. Mentorforløbet er en naturlig og obligatorisk del af pakken, som understøtter og vedligeholder drengenes læring på alle parametre.

Skal min dreng medbringe sin egen computer på DrengeAkademiet?

 • Nej – Vi har Chromebooks, som drengene stilles til rådighed.

Ansøgning

Hvornår og hvordan søger vi om optagelse?

 • Vi modtager ansøgninger fra onsdag d. 15. januar til søndag d. 15. marts 2020 her på hjemmesiden. Ansøgningen foregår således, at både dreng og forældre/værge udfylder hver deres del af et digitalt ansøgningsskema.

Hvilke oplysninger skal vi have klar, når vi skal ansøge om en plads på DrengeAkademiet 2020

 • Udover drengens og forældrenes kontaktoplysninger, skal vi bruge den direkte mailadresse på drengens kontaktlærer (IKKE til skolens sekretariat). Vi bruger oplysningerne til at informere kontaktlærer om DrengeAkademiet og mentorforløbet generelt. Ellers skal I blot svare på spørgsmålene i ansøgningsskemaet.

Skal skolen deltage i ansøgningen?

 • Nej – Det er drengen og hans forældre, der ansøger sammen. Men drengens skole/kontaktlærer er velkommen til at bistå i processen eller rette henvendelse til LøkkeFonden for at indstille en dreng i forbindelse med hans ansøgning.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

 • Ansøgningsfristen er søndag d. 15. marts 2020 kl. 23.59.

Hvornår får vi besked om optagelse?

 • I uge 17 (april 2020).

Målgruppe

Min dreng går i 9. klasse – kan vi søge alligevel?

 • Nej, desværre – DrengeAkademiet er udelukkende et tilbud til drenge, som pt. går i enten 7. eller 8. klasse.

Min dreng går i 6. klasse, men burde gå i 7. klasse – kan vi så søge alligevel?

 • Nej, desværre – DrengeAkademiet er udelukkende et tilbud til drenge, som pt. går i enten 7. eller 8. klasse.

Min dreng er ordblind.Er DrengeAkademiet noget for ham?

 • Ja – på DrengeAkademiet har vi gennem tiden hjulpet mange ordblinde drenge. Vi arbejder med digitale hjælpeværktøjer som AppWriter og TxtAnalyzer.

Min dreng klarer sig godt i skolen, men vil gerne blive endnu dygtigere. Er DrengeAkademiet noget for ham?

 • Nej, desværre – DrengeAkademiet er primært for drenge, der har faglige udfordringer i dansk og matematik.

Min dreng klarer sig egentlig OK i skolen, men har svært ved at få venner og er ensom. Er DrengeAkademiet noget for ham?

 • Ja – DrengeAkademiet er også en personlig og social udviklingsrejse, hvor 100 drenge får oplevelser sammen i et meningsfuldt fællesskab.

Optagelseskrav

For at blive optaget på DrengeAkademiet 2020 skal forælder/værge og dreng kunne bekræfte alle nedenstående forhold:

 • At ansøger kan deltage på hele introcampen (fra d. 13. juni til d. 14. juni 2020) og på hele DrengeAkademiet (fra d. 29. juni til d. 11. juli 2020).
 • At ansøger er indforstået med, at han forpligter sig til at deltage i det obligatoriske 1-årige mentorforløb efter, at han har været på DrengeAkademiet (med fremmøde 2 gange om måneden i et lokalt mentorcenter)
 • At forælder/værge er indforstået med, at der afholdes 2 forældreworkshops i løbet af mentorordningen, hvor fremmøde er tilstræbt.
 • At ansøger har væsentlige udfordringer i dansk og matematik.
 • At ansøger er fri af stoffer og kriminalitet.
 • At ansøger er indforstået med, at introcamp og DrengeAkademi er røg-, snus- og alkoholfrit.
 • At ansøger er klar til at være væk hjemmefra i de 2 uger, som DrengeAkademiet varer.
 • At ansøger er indforstået med, at han kun har adgang til sin mobiltelefon op til én time om dagen under sit akademiophold.
 • At ansøger og forældre/værge selv sørger for transport til og fra introcampen (Metalskolen i Jørlunde), DrengeAkademiet (Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse) og mentorcenteret (i lokalområdet).
 • At mindst én forælder/værge kan deltage i et obligatorisk opstartsmøde på introcampen (d. 13. juni 2020 kl. 10–12) og dertil i et obligatorisk afslutningsmøde på DrengeAkademiets sidste dag (d. 11. juli 2020 kl. 14.30-16.00).
 • At ansøger må transporteres i privat bil under akademiopholdet, såfremt der opstår behov for dette (fx ved skadestuebesøg eller lignende).
 • At ansøgers kontaktlærer må kontaktes og orienteres pr. email. (LøkkeFonden videregiver ikke personfølsomme oplysninger om elever, der deltager på DrengeAkademiet, men derimod oplysninger om det generelle læringsforløb og den videre opfølgning efter DrengeAkademiets afvikling).
 • At ansøgers CPR-nummer må anvendes til indsamling af anonymiseret statistik i forskningsmæssig sammenhæng, hvor LøkkeFonden er dataejer.
 • At ansøgers testresultater må offentliggøres i anonymiseret form i relevante sammenhænge.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende ansøgningen til DrengeAkademiet? Kontakt Laura Lund på LL@loekkefonden.dk eller tlf. nr. 21 91 03 29.