FAQ

Spørgsmål og svar vedr. DrengeAkademiet 2024

Vi modtager mange henvendelser vedr. DrengeAkademiet. Få svar på dine spørgsmål nedenfor.


Generelt

Hvem kan søge om optagelse på DrengeAkademiet?

 • Alle drenge i hele Danmark, der lige nu går i 7. eller 8. klasse, som er kommet bagefter i matematik og dansk, og som ønsker at ændre dette. Og så skal de selvfølgelig være klar til at tilbringe 2 uger af deres sommerferie sammen med 99 andre drenge.

Hvad koster det at deltage på DrengeAkademiet?

 • Det er gratis – dog skal I selv sørge for transport.

Hvor og hvornår foregår DrengeAkademiet 2024?

 • Introcampen foregår på Metalskolen Jørlunde i Slangerup d. 15. – 16. juni 2024.
  Hovedcampen foregår på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse i uge 27 og 28 – fra d. 1. juli til d. 13. juli 2024.
  Hvis I ansøger om en plads, skal jeres dreng kunne deltage ALLE dagene.

Hvad forpligter jeg mig til som dreng?

 • Ved optagelse forpligter du dig til at deltage både i DrengeAkademiets introcamp og hovedcamp. Derudover forpligter du dig til at deltage i det obligatoriske 1-årige gruppementorforløb. Det betyder, at du skal møde op i dit lokale mentorcenter 2 gange om måneden i skoleåret efter, at du har været på DrengeAkademiet. Mentormøderne vil som hovedregel foregå på hverdagsaftener mellem kl. 17 og 20.

Hvad forpligter vi os til som forældre?

 • I skal deltage i et obligatorisk opstartsmøde d. 15. juni kl. 10-12, når I afleverer jeres dreng på introcampen, Metalskolen Jørlunde i Slangerup. Dertil skal I deltage i et obligatorisk afslutningsmøde d. 13. juli kl. 14.30-16.00, når I henter jeres dreng fra DrengeAkademiet.
  Vi forventer endvidere, at I bakker jeres dreng op både under og efter DrengeAkademiet bl.a. ved at sørge for, at han møder op i sit lokale mentorcenter 2 gange om måneden i skoleåret, der følger efter DrengeAkademiet. Dertil forventer vi, at I deltager i to opfølgende forældreworkshops, som afholdes i efteråret 2024 og foråret 2025.

Hvor i landet er mentorcentrene placeret?

 • Vi har som udgangspunkt 7 lokale mentorcentre placeret i hhv. Aalborg, Aarhus, Vejen, Odense, Ringsted, København og Helsingør. Vi ved nærmere om, hvilke byer mentorcentrene vil være placeret, når vi har det endelige hold af drenge på plads. Drengene vil blive tilknyttet det mentorcenter, der ligger nærmest deres bopæl, og vi vil sørge for at etablere forældrenetværk, så der kan arrangeres samkørsel m.m.

Vi skal på ferie i uge 28 – er det OK, at vores dreng kun deltager i uge 27?

 • Nej – Hvis jeres dreng optages på DrengeAkademiet, skal I sikre, at han kan deltage i hele introcampen og hele hovedcampen.

Vores dreng er ikke helt sikker på, at DrengeAkademiet er noget for ham. Er det OK, at vi lige ser det an et par dage ad gangen?

 • Vi har mange ansøgere hvert år – flere end vi har pladser til. Hvis jeres dreng er så heldig at blive optaget, forventer vi, at I går 100% ind i det. Ellers kunne en anden dreng have fået glæde af muligheden for at deltage.

Vores dreng vil gerne deltage på DrengeAkademiet, men han har ikke lyst til at deltage i gruppementorforløbet – kan han blive fri for det?

 • Nej – Selve DrengeAkademiet er en kickstart i forhold til drengens faglige, personlige og sociale læring – herefter kommer det lange seje træk, når hverdagen melder sig. Gruppementorforløbet er en naturlig og obligatorisk del af pakken, som understøtter og vedligeholder drengenes læring på længere sigt.

Skal min dreng medbringe sin egen computer på DrengeAkademiet?

 • Nej – Vi har Chromebooks, som drengene har til rådighed.

Ansøgning

Hvornår og hvordan søger vi om optagelse?

 • Vi modtager ansøgninger fra januar her på hjemmesiden. Ansøgningen foregår således, at både dreng og forældre udfylder hver deres del af et digitalt ansøgningsskema.

Hvilke oplysninger skal vi have klar, når vi skal ansøge om en plads på DrengeAkademiet 2024

 • Udover drengens og forældrenes kontaktoplysninger, skal vi bruge den direkte mailadresse på drengens kontaktlærer (IKKE til skolens sekretariat). Vi bruger oplysningerne til at informere kontaktlærer om DrengeAkademiet og gruppementorforløbet generelt. Ellers skal I blot svare på spørgsmålene i ansøgningsskemaet.

Skal skolen deltage i ansøgningen?

 • Det er ikke et krav – men en mulighed. Som udgangspunkt er det drengen selv og hans forældre, der ansøger sammen. Men drengens skole/kontaktlærer er velkommen til at bistå i processen eller indstille sin elev i forbindelse med ansøgningen. Kontaktlærer kan fx udforme en støtteskrivelse, som beskriver elevens styrker og udfordringer (fagligt, personligt og socialt), sådan som de opleves i hverdagen. Støtteskrivelsen kan uploades online i bunden af ansøgningsskemaet.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

 • Ansøgningsfristen er d. 17. marts 2024. Vi åbner for ansøgninger d. 19. januar 2024.

Hvornår får vi besked om optagelse?

 • I kan forvente at få besked om optagelse senest d. 5. april 2024.

Målgruppe

Min dreng går i 9. klasse – kan vi søge alligevel?

 • Nej, desværre – DrengeAkademiet er udelukkende et tilbud til drenge, som lige nu går i 7. eller 8. klasse, og som efter sommerferien skal til at gå i 8. eller 9. klasse.

Min dreng går i 6. klasse, men burde gå i 7. klasse – kan vi så søge alligevel?

 • Nej, desværre – DrengeAkademiet er udelukkende et tilbud til drenge, som lige nu går i 7. eller 8. klasse, og som efter sommerferien skal til at gå i 8. eller 9. klasse.

Min dreng er ordblind.Er DrengeAkademiet noget for ham?

 • Ja – på DrengeAkademiet har vi gennem tiden hjulpet mange ordblinde drenge. Vi arbejder med digitale hjælpeværktøjer som AppWriter og TxtAnalyzer.

Min dreng klarer sig godt i skolen, men vil gerne blive endnu dygtigere. Er DrengeAkademiet noget for ham?

 • Nej, desværre – DrengeAkademiet er primært for drenge, der har faglige udfordringer i dansk og matematik.

Min dreng klarer sig egentlig OK i skolen, men har svært ved at få venner og er ensom. Er DrengeAkademiet noget for ham?

 • Ja – DrengeAkademiet er også en personlig og social udviklingsrejse, hvor 100 drenge får oplevelser sammen i et meningsfuldt fællesskab.

Optagelseskrav

For at blive optaget på DrengeAkademiet 2024 skal forælder og dreng kunne bekræfte alle nedenstående forhold:

 • Ansøger kan deltage på hele introcampen (fra d. 15. juni til d. 16. juni 2024) og på hele DrengeAkademiet (fra d. 1. juli til d. 13. juli 2024).
 • Ansøger kan deltage i det obligatoriske etårige gruppementorforløb efter, at han har været på DrengeAkademiet (med fremmøde 2 gange om måneden i et lokalt mentorcenter).
 • Minimum én forælder vil deltage i 2 forældreworkshops i løbet af mentorforløbet.
 • Ansøger er indforstået med, at DrengeAkademiet er røg-, snus- og alkoholfrit.
 • Ansøger er klar til at være væk hjemmefra i de 2 uger, som DrengeAkademiet varer (inkl. weekend).
 • Ansøger er indforstået med, at han kun har adgang til sin mobiltelefon op til én time dagligt under sit akademiophold.
 • Ansøger sørger selv for transport til og fra introcampen (Metalskolen Jørlunde i Slangerup), DrengeAkademiet (Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse) og mentorcenteret (i lokalområdet)
 • Mindst én forælder kan deltage i et obligatorisk opstartsmøde på introcampen (d. 15. juni 2024 kl. 10–12) og dertil i et obligatorisk afslutningsmøde på DrengeAkademiets sidste dag (d. 13. juli 2024 kl. 14.30-16.00).
 • Ansøger må transporteres i privat bil/bus under akademiopholdet samt i gruppementorforløbet, såfremt der opstår behov for dette (fx ved skadestuebesøg eller lignende).
 • Ansøgers kontaktlærer må kontaktes og orienteres pr. email. LøkkeFonden videregiver ikke personfølsomme oplysninger om elever, der deltager på DrengeAkademiet, men derimod generelle oplysninger om læringsforløbet og den videre opfølgning efter DrengeAkademiets afvikling.
 • Ansøgers CPR-nummer må anvendes til indsamling af anonymiseret statistik i forskningsmæssig sammenhæng, hvor LøkkeFonden er dataejer.
 • Ansøgers testresultater må offentliggøres i anonymiseret form i relevante sammenhænge.