Challenge

LøkkeFondens Challenge er ét af vores signaturprojekter, som finder sted hvert år. Projektet har igennem cykling fokus på den personlige og sociale udvikling hos udfordrede drenge i alderen 16-25 år.

Projektets mål

Projektet har til formål at hjælpe udfordrede drenge i alderen 16-25 år til at opnå en mere struktureret hverdag og en sundere livsstil gennem cykling. Samtidig er målet at hjælpe drengene videre i et uddannelses- eller jobforløb.
Projektet henvender sig til drenge fra hele Danmark, som har mistet troen på eget værd og potentiale enten i forhold til skole, ungdomsuddannelse, sociale relationer, job eller fysisk aktivitet.


LøkkeFondens Challenge holder pause i 2024
Kunne du tænke at blive sponsor på Challenge i 2025? Kontakt Kristian Nørgaard khn@loekkefonden.dk

Challenge har eksisteret siden 2014 og består i dag af et 16 ugers intensivt trænings- og udviklingsforløb med en målrettet aktiveringsindsats ift. uddannelse og/eller job.

Formålet er at hjælpe udfordrede drenge i alderen 16-25 år med at opnå en større tro på eget værd og potentiale samt at styrke deres fysi­ske såvel som men­tale sundhed, robusthed og handlekraft. Dette gør vi ved at stille drengene over for vores Challenge – at cykle 500 km på blot fem dage.

Drengene, der deltager, er ofte af den opfattelse, at de ikke er i stand til at gennemføre noget. Med Challengeforløbet bliver det modsatte bevist.

Fra forskning ved vi, at fysisk træning har positiv effekt på menneskers mentale sundhed, herunder deres psykosociale og kognitive ressourcer. Vi bruger cykling som værktøj til at styrke drengenes muligheder samt tro på egen formåen.

I 16 uger træner drengene intensivt for at blive klar til at cykle Danmark rundt. Forberedelserne til etapeløbet består af en unik kombination af cykling og mental træning, hvorigennem drengene udvikler fysisk udholdenhed og mental vedholdenhed. Samtidig bliver drengene en del af et stærkt socialt og forpligtende fællesskab, som bidrager positivt til deres personlige udvikling og trivsel.

Når drengene har gennemført Challenge-turen, har de bevist for sig selv, at de har et kæmpe potentiale og kan udrette meget mere, end de havde forestillet sig.

Læs mere om Challenge her.