Challenge

LøkkeFondens Challenge er ét af vores signaturprojekter. Det er et cykelprojekt, der siden 2014 har været afviklet årligt.

Projektets mål

Projektet har til formål at hjælpe udfordrede drenge i alderen 16-25 år til at opnå en mere struktureret hverdag og en sundere livsstil gennem cykling. Samtidig skal projektet hjælpe drengene videre
i et uddannelses- eller jobforløb.
Projektet henvender sig til drenge fra hele Danmark, som i et eller andet omfang har mistet grebet om tilværelsen samt troen på eget værd og potentiale enten i forhold til skole, ungdomsuddannelse, sociale relationer, jobforløb eller fysisk aktivitet.

“Det fede ved cyklingen er, at man bare falder i snak. Det kan være svært i skolen”

Dreng fra Challenge 2018

Projektforløb

Drengene, der deltager, er ofte af den opfattelse, at de ikke er i stand til at gennemføre noget. Med Challengeforløbet bliver det modsatte bevist.
I fire måneder træner drengene intensivt for at blive klar til at cykle Danmark rundt – ca. 500 km på bare fem dage.

Forberedelserne til etapeløbet består af en unik kombination af fysisk og mental træning, hvorigennem drengene udvikler fysisk udholdenhed og mental vedholdenhed.

Få mere viden om projektet ved at læse evalueringen fra 2018 samt om filosofien bag LøkkeFondens projekter.

Fra forskning ved vi, at fysisk træning har positiv effekt på vores psykosociale og kognitive ressourcer. Cykling er derfor en effektiv metode til at styrke drengenes tro på egen formåen. 


Før Challenge var jeg lidt ligeglad med mit liv. Jeg havde ingen drømme og brugte det meste af tiden på computer” 

Dreng fra Challenge 2018

Erhvervssponsor på Challenge?

Som sponsor på Challenge har du mulighed for at komme helt tæt på…

Resultater, opfølgning og evaluering

Hvert år er det lykkedes at styrke de deltagende drenge personligt og at hjælpe dem videre i et uddannelses- eller jobforløb. Dette i tæt samarbejde med Adecco Danmark og udvalgte sponsorer.

Fra 2018 og tre år frem vil LG Insight stå for kvantitativ og kvalitativ evaluering af projektet. Det giver os mulighed for at følge udviklingen hos de drenge, der gennemfører Challenge i år 2018, 2019 og 2020. Første evalueringsrapport vil være tilgængelig på hjemmesiden fra 1. kvartal i 2019. 


Jeg blev en del af projektet, fordi jeg gerne vil vise mine forældre, at jeg kan klare det. Challenge er min mulighed for en ny start” Dreng fra Challenge 2018