Challenge

LøkkeFondens Challenge er ét af vores signaturprojekter. Projektet har igennem cykling fokus på den personlige og sociale udvikling hos udfordrede drenge i alderen 16-25 år. Challenge har været afviklet hvert år siden 2014.

Projektets mål

Projektet har til formål at hjælpe udfordrede drenge i alderen 16-25 år til at opnå en mere struktureret hverdag og en sundere livsstil gennem cykling. Samtidig skal projektet hjælpe drengene videre i et uddannelses- eller jobforløb.
Projektet henvender sig til drenge fra hele Danmark, som har mistet grebet om tilværelsen samt troen på eget værd og potentiale enten i forhold til skole, ungdomsuddannelse, sociale relationer, jobforløb eller fysisk aktivitet.

“Det fede ved cyklingen er, at man bare falder i snak. Det kan være svært i skolen”.

Dreng fra Challenge 2018

Challenge er et otte måneders udviklingsforløb, der har til formål at hjælpe udfordrede drenge i alderen 16-25 år med at opnå en større tro på eget værd og potentiale samt at styrke deres fysi­ske, men­tale og sociale robusthed og handlekraft. Dette gør vi ved at stille drengene over for vores Challenge – at cykle 500 km på blot fem dage.

Drengene, der deltager, er ofte af den opfattelse, at de ikke er i stand til at gennemføre noget. Med Challengeforløbet bliver det modsatte bevist.

Fra forskning ved vi, at fysisk træning har positiv effekt på menneskers mentale sundhed, herunder deres psykosociale og kognitive ressourcer. Vi bruger cykling som metode til at styrke drengenes muligheder samt tro på egen formåen.

I fire måneder træner drengene intensivt for at blive klar til at cykle Danmark rundt. Forberedelserne til etapeløbet består af en unik kombination af fysisk og mental træning, hvorigennem drengene udvikler fysisk udholdenhed og mental vedholdenhed. Samtidig bliver drengene en del af stærkt socialt og forpligtende fællesskab, der bidrager positivt til den enkeltes personlige udvikling og trivsel.

Når drengene har gennemført Challenge-turen, har de bevist for sig selv, at de har et kæmpe potentiale og kan udrette meget mere, end de havde forestillet sig. Og denne oplevelse er vigtig for efterforløbet, hvor fokus er på at hjælpe drengene videre i et uddannelses- eller jobforløb.

Få mere viden om projektet ved at læse evalueringen fra 2018 samt om filosofien bag LøkkeFondens projekter.


Før Challenge var jeg lidt ligeglad med mit liv. Jeg havde ingen drømme og brugte det meste af tiden på computer” 

Dreng fra Challenge 2018

Erhvervssponsor på Challenge?

Som sponsor på Challenge har du mulighed for at komme helt tæt på. Se vores onepager her eller…


Resultater, opfølgning og evaluering

Hvert år er det lykkedes at styrke de deltagende drenge personligt og at hjælpe dem videre i et uddannelses- eller jobforløb. Dette i tæt samarbejde med Adecco Danmark og udvalgte sponsorer.

I 2018 indgik LøkkeFonden et 3-årigt samarbejde med LG Insight, der igennem kvantitative og kvalitative undersøgelser skal følge udviklingen hos de drenge, som gennemfører Challenge i årene 2018, 2019 og 2020. 

I følgende evalueringsnotat fremlægger LG Insight erfaringer og resultater opnået i Challenge-forløbet 2018, og notatet udgør således den første del af en samlet treårig evaluering af indsatsen (årene 2018-2020). Evalueringen tegner en karakteristik af drengene forud for Challenge og måler bl.a. på deres efterfølgende uddannelses- og beskæftigelsestilknytning.

I rapporten kan du læse nærmere omkring drengenes motivation for at deltage i Challenge, hvor ønsket om at blive en del af et fællesskab og få en større tro på sig selv var afgørende. Rapporten fortæller også, hvordan drengene oplever at have fået en mere struktureret hverdag, være blevet mere handlekraftige samt vedholdende, og ikke mindst have fået en større tro på sig selv efter deres deltagelse i Challenge. Dette gælder både i forhold til daglige udfordringer samt drømme om og troen på fremtidige muligheder. Læs rapporten her


Jeg blev en del af projektet, fordi jeg gerne vil vise mine forældre, at jeg kan klare det. Challenge er min mulighed for en ny start” Dreng fra Challenge 2018