Kvantitativ forskning vedr. DrengeAkademiet 2015-2019

 • Af LøkkeFonden
ESSAYS ON EDUCATIONAL INTERVENTIONS FOR DISADVANTAGED CHILDREN
Ph.d.-afhandling af Søren Albeck Nielsen (Institut for Økonomi, Aarhus Universitet) 

Ny forskning slår fast, at DrengeAkademiets langsigtede effekter er imponerende

LøkkeFonden har netop modtaget ny kvantitativ forskning vedr. DrengeAkademiet 2015-2019. En nyligt for­svaret Ph.d.-afhandling af Søren Albeck Nielsen slår fast, at DrengeAkademiet har positive langtidseffek­ter på de deltagende drenges faglige, personlige og sociale kompetencer.

Ph.d.-afhandlingen fremhæver bl.a., at:

 • DrengeAkademiet reducerer læringskløften markant mellem de deltagende drenge og den fulde befolkning af drenge.
 • Væsentligt flere deltagere i DrengeAkademiet erklæres uddannelsesparate i 9. klasse sammenlignet med drenge, der har lignende udfordringer. 
 • DrengeAkademiets gruppementorordning skaber markant større effekter end 1:1-mentoring – især på det person­lige og sociale plan.

Set i lyset af den store forskningsmæssige, mediemæssige og ikke mindst politiske bevågenhed, der har været de sene­ste år ift. intensiv læring, er vi meget glade og stolte over dette fine tilbundsgående forskningsundersøgte bevis på kvalitet og langtidseffekt af DrengeAkademiet. 

Forskningsresultaterne er uddybet nedenfor (inkl. sidehenvisninger). Oversat fra engelsk.


Key findings

Resultaterne i Ph.d-afhandlingen viser samlet, at:

 1. DrengeAkademiet er et effektivt værktøj ift. at forbedre unge udfordrede drenges skoleresultater.
 2. Gruppementorordning som opfølgningsprogram øger virkningerne markant sammenholdt med 1:1-mentoring.

Mens campen primært øger deltagernes faglige kompetencer, viser analysen, at opfølgningsprogrammet særligt understøtter deltagernes personlige og sociale kompetencer. (S. xiii + s. 96)

DrengeAkademiet

 • DrengeAkademiet har store positive effekter på deltagernes fag­lige kompetencer, herunder deres karaktergennemsnit samt uddannel­sesparathed. (S. 79-80 + s. 95)
 • DrengeAkademiet reducerer læringskløften til den fulde befolkning af drenge med 14% (op til 35%) og med 40% (op til 80%), når der sammenlignes med drenge med lignende udfordringer/karakteristika. (S. 88 + 95)
 • Analysen finder positive effekter både 6 og 12 måneder efter camp-deltagelsen, hvilket indikerer, at virkningerne på faglige kompetencer er vedblivende mindst et år efter interventionen. (S. 88)
 • Endvidere peger analysen på, at deltagelse i DrengeAkademiet øger drengenes uddannelsesparathed med 18 procentpoint ved uddannelsesparathedsvurderingen i december 9. klasse. (S. 80)

Gruppementorordning

På tværs af alle resultater viser følgeforskningen større effekter ved gruppementoring som opfølgningsprogram sammenholdt med 1:1-mentoring. (S. 93 + s. 96)

 • Effekten næsten fordobles ved ændringen til gruppementorordning i den samlede parathedsvurdering – fra 12 procentpoint til 22 procentpoint. (S. 93)
 • Gruppementoring forbedrer de personlige og sociale kompetencer markant. (S. 93 + s. 96)
  • “Thus, the change in follow-up strategy led to a dramatic increase in the effectiveness of the summer camp on non-academic competencies.” Citat, Søren Albeck Nielsen (S. 96)
 • Ændringen fra 1:1-mentoring til gruppementoring øger andelen af drenge, der vurderes personligt klar til ungdomsuddannelse, med 15 procentpoint og socialt klar med 16 procentpoint. Ændringerne er statistisk signifikante. (S. 93). Disse resultater indikerer, at interventionen er med til at reducere forskellen til den gennemsnitlige dreng med op til 60% hvad angår personlig og social parathed. (S. 93)

DrengeAkademiet i et samfundsøkonomisk perspektiv

Effektstørrelser er vigtige set fra et politisk perspektiv, men endnu vigtigere er effekten i forhold til inter­ventionens omkostninger. Udgiften pr. deltager på DrengeAkademiet defineres i Ph.d.-afhandlingen til at være i den lavere ende af en ’high-cost intervention’.

Når man tager højde for graden af udfordringer hos denne gruppe af unge drenge, som litteraturen har vist er vanskelig at påvirke, fremstår virkningerne af denne sommercamp ganske imponerende.”

Citat, Søren Albeck Nielsen (S. 96 – Oversat fra engelsk)

Samlet set er resultaterne i denne undersøgelse vigtige for de politiske beslutningstagere, fordi de viser, at intensive læringsforløb som DrengeAkademiet kan være et relevant og effektivt redskab til at forbedre faglige præstationer hos ud­fordrede drenge. Qua den store betydning for uddannelsesparatheden, som DrengeAkademiet har, vurde­rer Søren Albeck Nielsen, at interventioner som DrengeAkademiet har potentiale til at blive et centralt værktøj til at gøre ele­ver klar til ungdomsuddannelse. Ligeledes vurderer han, at disse kan have potentiale ift. at fjerne dele af læringskløften. (S. 96)


Støt LøkkeFonden

I LøkkeFonden er vi rigtig glade for resultaterne, der bekræfter, at DrengeAkademiet og gruppementorordningen gør en stor forskel for de deltagende drenge. En stor TAK til de mange voksne ildsjæle, der gennem tiden har arbejdet med drengene både fagligt, personligt og socialt. Og ikke mindst en stor tak til de mange fonde, sponsorer og donerer, der tilsammen har sikret, at dette overhovedet har været muligt.

Har du lyst til at støtte LøkkeFondens almennyttige arbejde og drengenes kamp? Her på hjemmesiden kan du give et engangsbeløb eller blive fast månedlig bidragsyder. Alle donationer har betydning, og vi sætter stor pris på hver enkelt krone, vi får doneret.

Sammen kan vi gøre en forskel og bringe drenge på kanten tilbage ind i fællesskabet.