Nyhedsbrev maj 2024

  • Af LøkkeFonden

Kære læser,

Med solen højt på himlen ser vi i dette nyhedsbrev tilbage på LøkkeFondens begivenheder og læringsforløb de seneste måneder. Vi tager blandt andet et tilbageblik på marts-måned, hvor vi fejrede LøkkeFondens fødselsdag samt gennemførte to eksamensrettede forløb for drenge, der var med på DrengeAkademiet i sommer. Dette efterfulgt af yderligere to eksamensrettede forløb på skoler i Kalundborg og Hillerød, en staffcamp i Norge og et netværksmøde i april.

Derudover kigger vi ind i en spændende tid med staffweekend i maj som startskud til DrengeAkademiet 2024 samt introcamp og et netværksmøde i juni.

Læse mere om både afsluttede og kommende begivenheder i nyhedsbrevet nedenfor.

Rigtig god læselyst.


Fødselsdagen i marts

Torsdag d. 14. marts holdte LøkkeFonden sin 12-års fødselsdag med en stor fundraisingsmiddag på Copenhagen Marriott Hotel. Over 320 deltagere var samlet for at støtte LøkkeFondens mission og takket være deres støtte lykkedes det at indsamle cirka 700.000 kr. til fondens indsatser, herunder DrengeAkademiet.

Derudover modtog Thomas Sandgrav, en tidligere deltager i DrengeAkademiet, æresprisen, “Årets Knægt”. Thomas arbejder i dag som værdsat tømrer i Spjald og skal være en del af staffteamet på DrengeAkademiet til sommer.

Foto: Boddum Production

Det var en fantastisk aften, og vi ser tilbage med glæde og taknemmelighed for alle, der deltog og bidrog til det gode formål.


PA-camp og weekend på Hjarnø – Klar til eksamen

D. 25.-26. marts deltog mere end 30 drenge i PA-camp, et to-dages læringsforløb, som blev gennemført i samarbejde med PA Consulting og The PA Foundation. Drengene havde frivilligt valgt at tage to dage ud af deres påskeferie for at træne deres færdigheder i dansk og matematik i forbindelse med de nærtstående afgangsprøver. 

Drengene er en del af gruppementorordningen for DrengeAkademiet 2023 og er tilknyttet vores tre sjællandske mentorcentre i København, Ringsted og Espergærde. 

PA-campen blev afviklet i PA Consulting’s kontorlokaler i Nordhavn, hvor syv dedikerede konsulenter sluttede sig til teamet, der desuden bestod af syv lærere fra DrengeAkademiet.

En særlig tak til The PA Foundation og PA Consulting for at være vigtige bidragsydere til DrengeAkademiet og dygtige samarbejdspartnere.

Et lignende eksamensrettet forløb blev afholdt tidligere i marts på Efterskolen Hjarnø for over 20 jyske og fynske drenge, der er tilknyttet gruppementorordningen i Aarhus, Odense og Vejen. Det var en vellykket weekend, og Efterskolen Hjarnø skabte de ideelle rammer til faglig fordybelse såvel som samvær.

Vi er glade for samarbejdet, vi har kørende med Hjarnø Efterskole. Læs blandt andet om Malthe, der efter et godt ophold på DrengeAkademiet, tog springet videre ud i efterskolelivet med en 10. klasse på Efterskolen Hjarnø. 

Samlet set har det været to fantastiske forløb med topfokuserede og engagerede unge. Dejligt at mærke gensynsglæden både blandt drenge, voksne og derimellem.


FSA-forløb i Kalundborg og Hillerød

Som en del af vores udbredelsesprojekter holdte vi i april-måned to intensive FSA-forløb i Kalundborg og Hillerød Kommune.

Første forløb blev afholdt d. 15.-17. april i Kalundborg på Herredsåsen Skole. Her samledes 20 elever fra tre af kommunens 9. klasser for at styrke deres færdigheder i dansk og matematik. Selvom eleverne kom fra tre forskellige skoler, blev der hurtigt skabt et trygt og positivt læringsmiljø med plads til fordybelse samt afprøvning af nye strategier og metoder.  

Ugen efter drog LøkkeFonden til Sophienborgskolen i Hillerød. Her deltog 15 elever fra 9-klasse i et lignende tre-dages FSA-forløb med samme formål: At forberede de unge til de kommende skriftlige afgangsprøver.

I begge forløb beviste eleverne, at man på kort tid kan opnå store fremskridt med den rette indstilling og det rette engagement.

Vi er stolte af elevernes indsats og udvikling og ønsker dem held og lykke med deres afgangsprøver og fortsatte uddannelsesrejse.


Staffcamp i Norge

I weekenden d. 19.-20. april rejste LøkkeFondens direktør, Kristian Nørgaard, til Norge for at deltage i den norske staffcamp 2024. Her mødtes 45 dygtige lærere og pædagoger for at planlægge det den norske udgave af DrengeAkademiet, Guttas Campus, der i år afvikles fire forskellige steder i Norge: Nordnorge, Bergen, Oslo og Sandefjord. 

Udover at deltage i weekendens faglige diskussioner, gav Kristian Nørgaard oplæg om motivation. Han præsenterede en række af de didaktiske og pædagogiske greb, som LøkkeFonden anvender til at fremme motivation blandt udfordrede og skoletrætte gutter.

En stor tak til vores norske kollegaer for invitationen og inspiration. Vi er som altid glade for god sparring og værdsætter jeres faglige refleksioner og indspark.


LøkkeFondens Erhvervsnetværk 

Afviklet netværksmøde i april med Rasmus Bagger 

Torsdag d. 25. april mødtes LøkkeFondens Erhvervsnetværk endnu en gang. Denne gang gav Rasmus Bagger, international anerkendt foredragsholder og performance coach, oplæg omkring coaching og emotionel intelligens.

Oplægget gav anledning til god snak og sparring ved bordene. Det var en hyggelig aften, og vi glæder os til at gentage succesen ved næste netværksmøde.

Næste møde i LøkkeFondens Erhvervsnetværk – Torsdag d. 10. juni 

Erhvervsnetværket mødes næste gang d. 10 juni, hvor Niels Lunde, chefredaktør på Børsen, vil give indblik i de nyeste tendenser i erhvervslivet. Han vil komme ind på, hvad han har lært af dygtige erhvervsledere.

Udover at være chefredaktør på Børsen er Niels Lunde forfatter til en række bøger om danske virksomheder og faculty-medlem på CBS’ og Børsens Bestyrelsesuddannelse. Desuden er han vært for Børsens podcast, ”Topchefernes strategi”.

Udover spændende oplæg, god mad og drikke, networking og sparring, støtter man som netværksmedlem LøkkeFonden i at hjælpe drenge på kanten ind i fællesskabet. Lyder det som noget for dig? Læs mere om Erhvervsnetværket og sikr dig en af de sidste pladser i netværket her.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte LøkkeFondens direktør, Kristian Nørgaard, på khn@loekkefonden.dk.


Afslutning og opstart af DrengeAkademi

Afslutning af gruppementorforløbet for DrengeAkademiet 2023 

I ultimo maj afsluttes gruppementorordningen for drengene fra DrengeAkademiet 2023. Siden august har drengene mødtes fast to gange om måneden, og det har været tydeligt at mærke, hvordan de er vokset – ikke blot i højden – men også på et fagligt, personligt og socialt plan. 

Det er dog ikke alle drengene, vi siger farvel til, da flere af de kommende 9. klasses drenge har takket ja til at fortsætte i mentorordningen efter sommerferien, så de kan blive fulgt hele vejen til folkeskolens afgangsprøver i 2025. Vi ser frem til at følge jer forsat både i eller uden for mentorordningen.

Forberedelser til DrengeAkademiet 2024

Vi er dybt engagere i planlægningen af DrengeAkademiet 2024, som forløber over to uger af skolernes sommerferie. Staffteamet mødes allerede i denne måned, fra d. 24. til 26. maj for at finpudse de sidste detaljer og brainstorme på nye faglige tiltag. Vi har stor interesse i løbende at fornye og forbedre vores arbejde, så vi sikrer, at DrengeAkademiet fortsat lever op til sit formål. 

I juni samles drengene for første gang på introcampen på Metalskolen i Jørlunde, og d. 1. juli mødes de på Flakkebjerg Efterskole i Slagelse, hvor vi tager hul på hovedforløbet, der afvikles over to uger.


Gør en forskel og giv et bidrag

I LøkkeFonden hjælper vi unge drenge, der har mistet troen på eget værd og potentiale. Det er unge, som mistrives, har faglige efterslæb, føler sig ensomme, oplever mobning og/eller ikke tror, at de er gode nok, som de er.

Støt LøkkeFondens arbejde med et valgfrit beløb og hjælp os med at hjælpe drengene. En donation i dag er en vigtig investering i en ung drengs fremtid.

… eller doner nu på MobilePay nr. 638404

LøkkeFonden modtager ingen offentlige tilskud, men drives alene med opbakning og ind­samling af midler fra private, virksomheder og fonde. Vores almennyttige arbejde er således dybt afhængig af de økonomiske bidrag, vi kan få fra dig og andre, der gerne vil gøre en forskel og tage et socialt og samfundsmæssigt ansvar.

Hvis du som virksomhed ønsker at støtte LøkkeFondens arbejde, kan du læse mere om vores støttepakker her.

Vi er taknemmelige for både små og store bidrag, da alle donationer er med til at sikre, at vi fortsat kan tilbyde den nødvendige hjælp til udfordrede drenge i hele landet.


Følg vores arbejde på de sociale medier

Ønsker du at følge med i LøkkeFondens arbejde, så find os på FacebookLinkedIn og Instagram (under navnet loekkefonden.dk)


De bedste hilsner,

Team LøkkeFonden