Nyhedsbrev august 2023

  • Af LøkkeFonden

Kære læser,

Her i august ser LøkkeFonden tilbage på en begivenhedsrig sommer, hvor vi både har afviklet flere projekter samt igangsat en række initiativer knyttet til fonden. Det gælder bl.a. ét af LøkkeFondens signaturprojekter, DrengeAkademiet 2023, samt lokale udbredelsesprojekter i Oslo og Tølløse. 

På samme tid ser vi ind i et spændende efterår, hvor vi igen i år drager til Kalundborg for at give en gruppe 9. klasses elever fra lokalområdet et intensivt læringsforløb, TURBO Læring, der er en lokal udgave af DrengeAkademiet, hvor både drenge og piger deltager.

Save the date: LøkkeFonden fejrer sin 12-års fødselsdag torsdag d. 14. marts 2024. Arrangementet afholdes på Hotel Marriott i København og byder bl.a. på komik, band, magi og dj. Al overskud går til LøkkeFondens samlede indsatser for udfordrede unge i Danmark.

Nedenfor kan du læse mere om sommerens højdepunkter og LøkkeFondens nærtliggende projekter og arrangementer i efteråret. 

Rigtig god læselyst.


Lancering af LøkkeFondens nye erhvervsnetværk

Du har nu muligheden for at blive medlem af et unikt netværk, hvor du vil møde interessante oplægsholdere, der er relevante for dit daglige arbejde. Oplæggene vil give anledning til dialog og sparring på tværs af netværket, som faciliteres af First Class Networking, der har mange års erfaring med at drive netværk.

LøkkeFondens erhvervsnetværk adskiller sig på ét særligt punkt fra andre netværk. Overskuddet går til en god sag; drenge på kanten. Der afvikles seks årlige møder med et spændende program, som altid inkluderer oplæg, dialog, networking og spisning et sted i Storkøbenhavn. Netværket er for dig, der ønsker at blive en del af et professionelt fællesskab, der samtidig har en skarp CSR-profil. 

Vi afholder vores lanceringsaften mandag d. 25. september 2023 kl. 17.30 på Bredgade 30, København K. Her vil LøkkeFondens stifter, Lars Løkke Rasmussen, fortælle om netværk i et strategisk perspektiv.

Hvis du ønsker at blive medlem af det nye netværk eller tilmelde dig lanceringsaftenen, finder du mere information på nedenstående knap.

Hvis du deltager på lanceringsaftenen og efterfølgende melder dig ind i netværket, refunderes aftenens deltagerpris.

Der er 25 pladser i netværket samt 50 pladser til lanceringsaftenen. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Ved spørgsmål kan du kontakte direktør, Kristian Nørgaard, på khn@loekkefonden.dk.


DrengeAkademiet 2023

DrengeAkademiet fandt traditionen tro sted på Flakkebjerg Efterskole, hvor 100 drenge fra 7. og 8 klasse brugte 2 uger af deres sommerferie på at dygtiggøre sig fagligt, personligt og socialt.

Med DrengeAkademiet giver vi hvert år en gruppe udfordrede drenge fra hele landet en meningsfuld sommer med personlige sejre og positive fællesskaber. Her får de muligheden for at indhente faglige efterslæb samt at udvikles personligt og socialt. På akademiet knokler drengene med fagene dansk og matematik og oplever faglige fremskridt, der gør, at de kan genvinde motivation for skolen. Sideløbende får de et hav af sociale og personlige succesoplevelser, som er med til at give dem troen på eget værd.

DrengeAkademiet 2023, Flakkebjerg Efterskole. Foto: Lasse Andersen

Igen i år er vi imponerede over måden, som drengene gik til opgaver og udfordringer på. Det har været en fornøjelse at opleve deres engagement, at se dem vokse og se, hvordan nye fællesskaber og venskaber er blevet dannet.

Drengenes seje indsats gav pote. På blot 14 dage lykkedes det drengene i gennemsnit at rykke sig 19 %-point i matematik og 38 %-point i læsning. Fantastisk flotte resultater. Udover faglig fremgang er drengene taget hjem med styrket selvværd og en række værktøjer, som de kan bruge igennem alle stadier af livet.

For at drengene kan fastholde en positiv selvfortælling efter campen, indgår de efterfølgende i et 1-årigt gruppementorforløb. Drengene mødes to gange om måneden i vores syv lokale mentorcentre, hvor de støttes til at fortsætte deres stejle læringskurve og nye gode vaner. Derudover får drengene hjælp til lektier, prøver kræfter med forskellige idrætsformer og aflægger en række virksom­hedsbesøg, der kan afklare dem i forhold til deres eget nærtstående uddannelsesvalg.

Sideløbende med mentorordningen guides drengenes forældre af vores forældrevejler i opgaven med at fastholde drenge­nes motivation og nye gode vaner.

Jyllands-Posten, som følger tre af drengene fra DrengeAkademiet, har portrætteret drengene i en artikel, som du kan læse her


Tølløse Privat- og Efterskole – Holbæk Kommune

Interessen for LøkkeFondens læringsmetoder er stor. Det er glædeligt, da vores ønske netop er, at så mange unge som muligt får gavn af de erfaringer og den viden, som fondens projekter genererer.

LøkkeFonden har netop afviklet et mindre forløb for en række lærere og pædagoger på Tølløse Privat- og Efterskole i Holbæk Kommune. Efterskolen har gennem de sidste fem år tilbudt intensive læringsforløb til udvalgte elever, og de ønskede i den sammenhæng mere inspiration til, hvordan de systematisk kan arbejde med elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer.

Workshoppen satte derfor særligt fokus på de virksomme pædagogiske og didaktiske greb, som LøkkeFonden anvender i fagene dansk og matematik, og lærerne fik ligeledes konkret inspiration til materialer, møblement samt indretning af undervisningslokaler.

Derudover blev lærerne introduceret til 7 karaktertræk fra den positive psykologi, som er gennemgående i alle LøkkeFondens projekter

På workshoppen fik lærerne kickstartet planlægningen af et kommende læringsforløb for udvalgte elever på efterskolen, hvor inspirationen skal omsættes til praksis. Rigtig god fornøjelse og tak for de mange gode faglige drøftelser.


Guttas Campus 2023

Vi ser også tilbage på Guttas Campus i Oslo, som blev afviklet i slutningen af sommerferien for 50 drenge, der på de to uger arbejdede med sig selv på et fagligt, personligt og socialt plan. Det ”norske DrengeAkademi” startede tilbage i 2018 og afvikles nu både i Bergen, Oslo samt i Nordnorge. LøkkeFondens direktør, Kristian Nørgaard, har været med helt fra starten. Igen i år var Kristian med som sparringspartner og underviser på Guttas Campus.

De norske drenge fik opbygget et fantastisk fællesskab, der heldigvis får lov til at leve videre i gruppementorordningen. Vi glæder os til at følge deres fortsatte udvikling og videre færd i livet.

Vi nyder at se DrengeAkademiet leve i udlandet, og vi er meget glade for det tætte samarbejde, vi har med gruppen af norske ildsjæle. Vi oplever samarbejdet som yderst frugtbart og er taknemlige for den læring og sparring, vi har med det norske team. 


TURBO Læring i Kalundborg 

Når vi ser frem i kalenderen, går LøkkeFonden spændende projekter i møde. Forrest ligger Turboforløbet i Kalundborg 2023/2024, der er et intensivt 3-ugers undervisningsforløb for 25 fagligt udfordrede 9. klasses drenge og piger fra Kalundborg Kommune. Projektet er blevet til i samarbejde med UngKalundborg, og LøkkeFonden har været med de seneste 3 år. 

Formålet med forløbet er at give de udvalgte unge hjælp med og støtte til deres faglige udfordringer i matematik, læsning og skrivning. Samtidig plejer vi også at opleve stor personlig og social udvikling, hvad angår de unges tro på dem selv, samt at få skabt et fællesskab, hvor der er plads til at lære og vokse sammen samt være venner på tværs af kommunen.

Vi ser frem til at lære de unge piger og drenge at kende, se nye venskaber udfolde sig iblandt dem og give dem et fagligt løft, så de kan gå til deres afsluttende prøver med ro i maven. Vi håber at kunne sende dem videre ud i livet med større tro på egne evner og med de 7 karaktertræk som værktøjer, der er helt grundlæggende for deres fremtidige læring og livsvalg. 


Gør en forskel og giv et bidrag

I LøkkeFonden hjælper vi unge drenge, der har mistet troen på eget værd og potentiale. Det er unge, som mistrives, har faglige efterslæb, føler sig ensomme, oplever mobning og/eller ikke tror, at de er gode nok, som de er.

Støt LøkkeFondens arbejde med et valgfrit beløb og hjælp os med at hjælpe drengene. En donation i dag er en vigtig investering i en ung drengs fremtid.

… eller doner nu på MobilePay nr. 638404

LøkkeFonden modtager ingen offentlige tilskud, men drives alene med opbakning og ind­samling af midler fra private, virksomheder og fonde. Vores almennyttige arbejde er således dybt afhængig af de økonomiske bidrag, vi kan få fra dig og andre, der gerne vil gøre en forskel og tage et socialt og samfundsmæssigt ansvar.

Hvis du som virksomhed ønsker at støtte LøkkeFondens arbejde, kan du læse mere om vores støttepakker her.

Vi er taknemmelige for både små og store bidrag, da alle donationer er med til at sikre, at vi fortsat kan tilbyde den nødvendige hjælp til udfordrede drenge i hele landet.


Følg vores arbejde på de sociale medier

Ønsker du at følge med i LøkkeFondens arbejde, så find os på FacebookLinkedIn og Instagram (under navnet loekkefonden.dk)


De bedste hilsner,

Team LøkkeFonden