KøbenhavnerAkademiet

Formål og målgruppe

KøbenhavnerAkademiet er et intensivt læringsforløb for fagligt udfordrede drenge i 8. klasse fra Københavns Kommune.

Projektet har til formål at sætte drenge i stand til at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik gennem faglig og personlig læring.

Projektet blev til i et samarbejde mellem LøkkeFonden og Københavns Kommune med økonomisk støtte fra Bikubefonden og har været afviklet årligt fra 2015-2019.


Læringskonceptet

Uanset om drengene træner deres faglige, sociale eller personlige kompetencer, så mødes de med metoder og værktøjer, der på sigt skal gøre dem i stand til at lykkes på egen hånd: De skal lære at lære.

Læringskonceptet er forskningsforankret og bygger bl.a. på de læringsmetoder og gode erfaringer, som vi har gjort os i forbindelse med DrengeAkademiet. Få mere viden om læringskonceptet ved at læse om DrengeAkademiet og om filosofien bag LøkkeFondens projekter.

Til forskel fra DrengeAkademiet, er der på KøbenhavnerAkademiet udelukkende tale om drenge fra københavnske folkeskoler. Samtidig bliver undervisningen varetaget af lærere fra drengenes egne skoler i Københavns Kommune.


Opfølgning

Efter KøbenhavnerAkademiets afvikling arbejder drengene sammen med egne lærere videre på hjemskolen, der skal hjælpe dem til at fastholde det lærte og fortsætte den positive udvikling i efterforløbet. Her er der især fokus på at bevidstgøre drengene om, hvordan de fortsat kan bruge de tillærte læringsstrategier.


Udbredelse gennem kommunalt samarbejde

KøbenhavnerAkademiet er et eksempel på, hvordan DrengeAkademiets campkoncept kan udrulles i kommuner og være til gavn for fagligt udfordrede drenge i lokalområdet.

Med projektet stilles udviklede læringsmetoder og -værktøjer til rådighed for flere folkeskoler i København Kommune. Der er tale om et varigt kapacitetsløft af både lærere og elever, som begge får positivt udbytte af indsatsen.


Resultater og evaluering

Hvert år er det lykkedes at skabe markant fremgang for de deltagende drenge både fagligt og personligt med resultater på linje med dem, vi kender fra DrengeAkademiet.

Udbytte for deltagende lærere:

  • Kompetenceudvikling inden for temaerne: ”Synlig Læring”, det fleksible læringsrum læringsledelse, differentiering, mentoring og struktureret arbejde med læringsstrategier
  • Erfaringer med at arbejde med fælles struktur i et stærkt team
  • Styrket netværk på tværs af skoler i kommunen
  • Viden om og konkret inspiration til hvordan succesfulde intensive læringsforløb kan gennemføres i praksis

Udtalelser fra deltagere

Deltagende drenge har bl.a. udtalt følgende:

KøbenhavnerAkademiet er et sted, hvor man møder venner for livet. Man bliver kastet ud i det ukendte sammen, kommer igennem det sammen og står til sidst på Københavns Rådhus sammen. Når man er på selve campen, så bakker man hinanden op […] Jeg har i hvert fald taget meget med mig […] Og jeg holder stadig fast i de ting, som jeg har lært på KøbenhavnerAkademiet.”Bartosz, dreng på KøbenhavnerAkademiet 2016

De andre på skolen er stadig, som de er. Men jeg … jeg er forandret. Jeg er mere optimistisk.”Younez, dreng på KøbenhavnerAkademiet 2016

Deltagende voksne har bl.a. udtalt følgende:

Det fungerer helt fantastisk at skabe sådan en kultur, hvor vi forventer det bedste fra drengene hele tiden. Men også at de får at vide, at de bare skal arbejde ud fra det niveau, hvor de er nu og ikke sammenligne sig med andre. At rykke fra sin egen position er en stor sejr

Søren, lærer på KøbenhavnerAkademiet 2016

Som holdleder på Københavner Akademiet får man en unik mulighed for at engagere sig i drengenes udvikling. Som holdleder for Alfa på KA16 gik drengene og jeg gennem ild og vand sammen. Vi arbejdede stenhårdt og drengene blev en del af et stærkt fællesskab. Vi skabte et holdbart fundament til udvikling af drengenes faglige færdigheder og – ikke mindst – arbejdet med akademiets syv karaktertræk.

Sammen rykkede vi hele holdet og gav drengene på holdet et uvurderligt rygstød til at gå videre med deres læring og udvikling af personlige kompetencer“.

Anders, Holdleder på KøbenhavnerAkademiet 2016