LifeSkills LINIE 10

Formål og målgruppe

LifeSkills LINIE 10 er en tværgående erhvervsintegreret indsats for unge i kommunale 10. klasses tilbud, som endnu ikke er blevet vurderet uddannelsesparate, og som ønsker faglig og personlig kvalificering samt afklaring i forhold til uddannelse og job.

Projektet har to formål:

  • At få flere unge til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse
  • At generere ny viden om, hvordan der kan skabes meningsfulde indsatser for unge på kanten gennem tæt samarbejde med den unges familie, det lokale erhvervsliv, UU-vejledere og andre relevante aktører

LifeSkills LINIE 10 består af et læringskoncept og en mentorordning – begge udviklet til formålet.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem LøkkeFonden, NEXT Uddannelser København og Høje-Taastrup Kommune med økonomisk støtte fra Industriens Fond.


Læringskonceptet

I projektetableringen har vi haft høj grad af fokus på indsatstyper, der i national og international forskning har vist sig positive i forhold til at få unge i aldersgruppen 16-25 år videre i ungdomsuddannelse og beskæftigelse.

Uanset om de unge træner deres faglige, sociale eller personlige kompetencer, så mødes de med metoder og værktøjer, der på sigt skal gøre dem i stand til at lykkes på egen hånd: De skal lære at lære.

Læringskonceptet er forskningsforankret og bygger bl.a. på de læringsmetoder og gode erfaringer, som vi har gjort os i forbindelse med DrengeAkademiet, hvor stærke relationer, synlig læring og karaktertræk vil være omdrejningspunkt for de unges skolehverdag.

Få mere viden om læringskonceptet ved at læse om DrengeAkademiet og om filosofien bag LøkkeFondens projekter.


Mentorordning

Mentorordningen består både af et individuelt mentorforløb, hvor ressourcer fra det lokale erhvervsliv og fritidsliv byder ind med målrettet mentorstøtte.

Kombinationen af læringskoncept og mentorordning skal sikre de unge adgang til støtte og hjælp både inden- og uden for skolens rammer, så deres forudsætninger for at påbegynde samt gennemføre en ungdomsuddannelse styrkes.


Projektforløb

Udviklingsarbejdet for LifeSkills LINIE10 blev igangsat i 2017. Projektet forløber over en 4-årig periode, hvor vi trinvist vil udrulle indsatsen i flere dele af landet.

I skoleåret 2019/2020 pilottester vi indsatsen i LINIE 10, der er et 10. klasses tilbud i Høje-Taastrup Kommune. I de efterfølgende skoleår inddrages yderligere to kommuner til afprøvning af indsatsen.


Resultater og evaluering

Projektet bliver fulgt af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), som løbende vil dokumentere og evaluere indsatsen både kvalitativt og kvalitativt.

Såfremt evalueringen af projektet viser positive resultater, er det LøkkeFondens ambition at udbrede konceptet til endnu flere kommuner, så det kan komme flere unge på kanten til gavn.


Læs nyheder om LifeSkills LINIE 10