LifeSkills

Formål og målgruppe

LifeSkills er en tværgående erhvervsintegreret indsats for unge i kommunale 10. klasses tilbud, som endnu ikke er blevet vurderet uddannelsesparate, og som ønsker faglig og personlig kvalificering samt afklaring i forhold til uddannelse og job. Udover selve skoleforløbet er der tilknyttet en ressourceperson fra skolen samt en række erhvervsmentorer fra det lokale erhvervsliv.

Projektet har til formål at:

  • Få flere unge til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse
  • Skabe en større sammenhæng mellem de unge og erhvervslivet.
  • Generere ny viden om, hvordan der kan skabes meningsfulde indsatser for unge på kanten gennem tæt samarbejde med den unges familie, det lokale erhvervsliv, UU-vejledere og andre relevante aktører

LifeSkills består af et læringskoncept og en mentorordning, som begge er udviklet til formålet.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem LøkkeFonden, NEXT Uddannelser København og Høje-Taastrup Kommune med økonomisk støtte fra Industriens Fond. Sidenhen har Frederiksberg kommune og Gentofte kommune yderligere valgt at implementere projektet.


Læringskonceptet

I projektetableringen har vi haft høj grad af fokus på indsatstyper, der i national og international forskning har vist sig positive i forhold til at få unge i aldersgruppen 16-25 år videre i ungdomsuddannelse og beskæftigelse.

Uanset om de unge træner deres faglige, sociale eller personlige kompetencer, så mødes de med metoder og værktøjer, der på sigt skal gøre dem i stand til at lykkes på egen hånd: De skal lære at lære.

Læringskonceptet er forskningsforankret og bygger bl.a. på de læringsmetoder og gode erfaringer, der er gjort i forbindelse med DrengeAkademiet, hvor stærke relationer, synlig læring og karaktertræk er omdrejningspunkt.

Få mere viden om læringskonceptet ved at læse om DrengeAkademiet og om filosofien bag LøkkeFondens projekter.


Mentorordning

Mentorordningen består af et individuelt mentorforløb, hvor ressourcer fra det lokale erhvervsliv og fritidsliv byder ind med målrettet mentorstøtte 2 gange om måneden i mindst 1 ½ år.

Kombinationen af læringskoncept og mentorordning skal sikre de unge adgang til støtte og hjælp både inden- og uden for skolesystemetss rammer, så deres forudsætninger for at påbegynde samt gennemføre en ungdomsuddannelse styrkes. Derudover kan relationen medføre en større tilknytning til det lokale erhvervsliv iform af fritidsjob og på sigt læreplads.


Projektforløb

Udviklingsarbejdet for LifeSkills blev igangsat i 2017. Projektet forløber over en 4-årig periode, hvor vi trinvist udruller indsatsen i flere dele af landet.

I skoleåret 2019/2020 pilottestede vi indsatsen i LINIE 10, der er et 10. klasses tilbud i Høje-Taastrup Kommune. I skoleåret 2020/2021 inddrages yderligere to skoler i indsatsen; Gentofte Ungdomsskole i Gentofte Kommune og Tre Falke Skolen i Frederiksberg Kommune.

Se filmen nedenfor og hør Andreas fortælle om sit udbytte af skoleåret 2019/2020 med LifeSkills og en erhvervsmentor på sidelinjen:


Resultater og evaluering

Projektet bliver fulgt af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), som løbende dokumenterer og evaluerer indsatsen både kvalitativt og kvalitativt.