Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet

LøkkeFonden

Danmark er et af de mest fintmaskede velfærdssamfund i verden, hvor alle har lige muligheder for at ud­danne sig og få sine drømme opfyldt. Men selvom nettet er fint, er der desværre alt for mange drenge, som ryger gennem ma­skerne, havner på kanten af fællesskabet og mister lysten til at gribe ud efter samfundets mu­ligheder.

Statistikker viser, at drengene halter efter pigerne på en lang række parametre, når det kommer til skole og ungdomsuddannelse. Hvis man ikke får en uddannelse, er der stor risiko for, at man kommer til at stå uden for fællesskabet, og statistikker bekræfter desværre en overrepræsentation af drenge og mænd, der lever på kanten af samfundet.  

I LøkkeFonden har vi valgt at gøre en indsats for netop den af gruppe drenge, som er i risikozonen for ikke at få en uddannelse eller et job – primært gennem vores to signaturprojekter; DrengeAkademiet og Challenge.


DrengeAkademiet
LøkkeFondens DrengeAkademi er en intensiv læringscamp for fagligt udfordrede drenge i 7. og 8. klasse, som har viljen til at bruge to uger af deres sommerferie på at udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. På akademiet knokler drengene benhårdt for at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik. De oplever faglige fremskridt, der styrker deres motivation for skolen, og gennemgår sideløbende en stor personlig og social udvikling, som giver dem fornyet tro på eget værd og potentiale. Efter læringscampen indgår drengene i et etårigt gruppementorprogram, hvor de støttes i at fastholde en positiv selvfortælling og udvikling frem mod folkeskolens afslutning.

Challenge
LøkkeFondens Challenge er et 16 ugers intensivt trænings- og udviklingsforløb med et opfølgende efter­værn for drenge mellem 16 og 25 år. Fælles for drengene er, at resultaterne fra skolen er udeblevet, og de har mistet troen på eget værd og potentiale i forhold til uddannelse og job. I lokale hold træner drengene i fællesskab op til at cykle Danmark rundt – 500 km på blot fem dage. Formålet er, at give drengene troen på, at de kan langt mere, end de selv ved og samtidig give dem en mere disciplineret og struktureret hverdag. Ekstern evaluering viser, at drengene gennem Challengeforløbet udvikler et mere positivt syn på sig selv, samt at forløbet genmotiverer drengene i forhold til både uddannelse og job.


Se film om vores to signaturprojekter

I har givet vores dreng mod på at tage udfordringer op, selvom de synes svære og uoverkommelige i første omgang. Mentorforløbet er et super supplement til at holde ham fast på de mål, han har sat sig på DrengeAkademiet. Han har virkelig haft gavn af at have været afsted. Hans selvtillid og tro på egne evner er en fornøjelse at opleve. Og han er blevet bedre til at deltage aktivt i undervisningen.

Louise, mor til dreng fra DrengeAkademiet 2019
Challenge 2021

Challenge 2021

For unge har det stor betydning, at de tilbydes tilhørsforhold og fællesskaber. Drengene i LøkkeFondens målgruppe har oplevet mange nederlag og skal derfor have adgang til andre positioner, handlemuligheder og -horisonter. Læs hvordan vi styrker udfordrede drenges tro på egne evner og muligheder i livet i…

Nyhedsbrev november 2021

Nyhedsbrev november 2021

Kære læser,Årets sidste nyhedsbrev er tætpakket med gode nyheder fra de forgangne måneder i LøkkeFonden. Efteråret har bl.a. budt på eksekvering af tre udbredelsesprojekter; DrengeCampen for 50 udfordrede drenge i hele landet, TURBO Læring for 25 elever i Kalundborg og Guttas Campus for 36 udfordrede drenge i Bergen. Foruden disse projekter har vi…