Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet

Alle fortjener en plads i fællesskabet


Baggrund
Danmark er et af de mest fintmaskede velfærdssamfund i verden, hvor alle har lige muligheder for at ud­danne sig og få sine drømme opfyldt. Men selvom nettet er fint, er der desværre alt for mange drenge, som falder gennem ma­skerne, havner på kanten af fællesskabet og mister lysten til at gribe ud efter samfundets mu­ligheder.

Drengene halter efter pigerne på en lang række parametre, når det kommer til skole og uddannelse. Hvis ikke man får en uddannelse, er der stor risiko for, at man kommer til at stå uden for fællesskabet, og statistikker bekræfter en overrepræsentation af drenge og mænd, der lever på kanten af samfundet.

LøkkeFonden er en almennyttig og uafhængig fond, der arbejder for at styrke læring, trivsel og fællesskaber blandt udfordrede drenge i hele Danmark. Vi har valgt at gøre en indsats for netop den af gruppe drenge, som befinder sig i risikozonen for ikke at få en uddannelse eller et job – primært gennem vores to signaturprojekter; DrengeAkademiet og Challenge.


DrengeAkademiet
LøkkeFondens DrengeAkademi er en intensiv læringscamp for fagligt udfordrede drenge i 7. og 8. klasse, som har viljen til at bruge to uger af deres sommerferie på at udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. På akademiet knokler drengene benhårdt for at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik. De oplever faglige fremskridt, der styrker deres motivation for skolen, og gennemgår sideløbende en stor personlig og social udvikling, som giver dem fornyet tro på eget værd og potentiale. Efter læringscampen indgår drengene i et etårigt gruppementorprogram, hvor de støttes i at fastholde en positiv selvfortælling og udvikling frem mod folkeskolens afslutning.

Challenge
LøkkeFondens Challenge er et 16 ugers intensivt trænings- og udviklingsforløb med en målrettet aktiveringsindsats ift. uddannelse og/eller job for drenge mellem 16 og 25 år. Fælles for drengene er, at resultaterne fra skolen er udeblevet, og de har mistet troen på eget værd og potentiale i forhold til uddannelse og job. I lokale hold træner drengene i fællesskab op til at cykle Danmark rundt – 500 km på blot fem dage. Formålet er, at give drengene oplevelsen af, at de kan langt mere, end de selv tror og samtidig give dem en mere disciplineret og struktureret hverdag. Ekstern evaluering viser, at drengene gennem Challengeforløbet udvikler et mere positivt syn på sig selv, samt at forløbet genmotiverer drengene i forhold til både uddannelse og job.

DrengeAkademiet var meget afgørende for vores søn, som fik vendt sit meget negative billede af skolen til det bedre. Samtidig fik han troen på sig selv og troen på, at han kunne ændre tingene, hvis han ville det. For os som familie var mentorforløbet et fast holdepunkt og igennem hele året en reminder om at gøre vores bedste og støtte op, så man ikke faldt tilbage i de gamle mønstre. Det hele handler om nye vaner og nye værdier. […] Jeg har været meget imponeret over den høje faglighed og tilgang, som I havde – også til os forældre. Det var i øjenhøjde og ikke moraliserende, hvilket er en meget svær balance. En stor tak til alle jer, som har været med til at gøre dette år til noget helt specielt. Det har været en enestående mulighed på et meget afgørende tidspunkt for vores søn.

Tina, mor til dreng fra DrengeAkademiet 2022
DrengeAkademiet 2023

DrengeAkademiet 2023

Hvordan sikrer vi udfordrede drenge en bedre chance i livet? DrengeAkademiet har til formål at fremme deltagernes mentale sundhed, robusthed og handlekraft.  

Nyhedsbrev maj 2024

Nyhedsbrev maj 2024

Kære læser, Med solen højt på himlen ser vi i dette nyhedsbrev tilbage på LøkkeFondens begivenheder og læringsforløb de seneste måneder. Vi tager blandt andet et tilbageblik på marts-måned, hvor vi fejrede LøkkeFondens fødselsdag samt gennemførte to eksamensrettede forløb for drenge, der var med på…