Nyhedsbrev oktober 2022

  • Af LøkkeFonden

Kære læser,

Mens efteråret har sat sit præg på temperatur og gadebillede, er LøkkeFondens projekter stadigvæk i blomstrende flor. Visionen om at gøre LøkkeFondens forskningsforankrede metoder og værktøjer tilgængelige for omverdenen har været et særligt fokus i den seneste tid, hvor vi har gennemført projekter i både ind- og udland og dermed udbredt vores viden lokalt og kommunalt.

I september tilbragte vi tre uger i Kalundborg, hvor LøkkeFonden for andet år i træk stod for afviklingen af det intensive læringsforløb, TURBO Læring, der er en lokal tilpasset udgave af DrengeAkademiet. Forløbet var målrettet 24 fagligt udfordrede drenge og piger i 9. klasse fra forskellige skoler i lokalområdet.

I oktober deltog LøkkeFondens direktør, Kristian Nørgaard, på Guttas Campus i Bergen, hvor han tilbragte to uger sammen med 50 friske gutter og 14 relationskompetente voksne.

Mens Guttas Campus var i action, kom der også form på DrengeCampen, som løb af stablen i efterårsferien (uge 42). Her samlede vi 44 læringshungrende udskolingsdrenge fra hele Danmark på Metalskolen i Jørlunde for at give dem en stort set identisk oplevelse med DrengeAkademiet, der afvikles hvert år i sommerferien. Den eneste forskel var længden på campen, men omdrejningspunktet var stadig intensivt arbejde med læsning, skrivning, matematik, karaktertræk og bevægelse.

Læs mere om projekterne nedenfor.

Rigtig god læselyst.


TURBO Læring i Kalundborg

Mandag d. 4. september mødte 24 nervøse unge 9. klasses drenge og piger fra Kalundborg Kommune op på Kalundborg Ungdomsskole for at tage hul på et tre-ugers intensivt TURBO-forløb.

De 24 unge havde alle store faglige udfordringer, og formålet med forløbet var at løfte de unges faglige niveau i matematik, læsning og skrivning.

Allerede på dag to havde den værste nervøsitet lagt sig, og herfra blev der hver eneste dag – fra kl. 8.00 til kl. 17.30 – præsteret en helt unik og dedikeret arbejdsindsats fra alle de unge.

Hver morgen efter den fælles morgenmad blev eleverne præsenteret for dagens program som indeholdt mange timers faglighed, kombineret med præsentation og diskussion af ”dagens karaktertræk” samt et par timers fysisk udfoldelse.

TURBO Læring i Kalundborg, Uge 36-38 2022, Foto: Privat

På forløbets sidste dag fik de unge til opgave at skrive en ”anbefaling” af forløbet. Her er et lille udsnit af, hvad én af pigerne skrev:

”Jeg har personligt lært helt utrolig meget nyt, både fagligt og socialt. Inden jeg begyndte på Turbo, der kunne jeg hverken dividere, brøker, ligninger og så videre, men nu har jeg gennemført hvert af de 3 trin på min måltrappe.Jeg har flere grunde til, hvorfor du burde overveje Turbo-læring:

1. Du møder så mange nye mennesker, du er selvfølgelig ikke tvunget til at være bedste venner med dem alle, men du møder utrolig mange helt vildt fantastiske venner.

2. Du lærer ekstremt mange nye ting, som du måske endda aldrig troede, du ville kunne forstå.

3. Dit eget selvværd bliver bedre, du lærer at tro mere på dig selv. De voksne tror så meget på en, og de gør alt for, at vi kan lære at tro på os selv også.”

Elev på TURBO Læring 2022

Som ovenstående citat beskriver, gennemgik de unge en stor faglig, personlig og social udvikling på de tre uger. Den samlede elevflok afsluttede med fantastisk flotte faglige resultater, nye venskaber for livet og stærkere på de syv karaktertræk; et helt grundlæggende fundament for læring.


Guttas Campus i Bergen

LøkkeFondens direktør, Kristian Nørgaard, var i Bergen i uge 40-41, hvor han deltog på Guttas Campus. Kristian var med både som sparringspartner og underviser på den norske udgave af DrengeAkademiet, der blev afprøvet for første gang i 2018 som pilotprojekt i Oslo.

I dag har LøkkeFondens læringskoncept bredt sig yderligere til Bergen og Nordnorge, hvor flere hundrede gutter har oplevet, hvad styrkebaseret pædagogik – med blide skub, faste anvisninger, høje positive forventninger og faglige mestringsoplevelser – kan gøre for deres trivsel, selvværd og tro på egen formåen. 

Gutterne fra Bergen fik opbygget et fantastisk fællesskab, der heldigvis lever videre i gruppementorordningen, som opstartes om et par uger. Det bliver spændende at følge dem videre. 

Tak til de norske drivkræfter bag Guttas Campus, der igen har formået at gennemføre et læringsprojekt af høj kvalitet til fordel for de mange udfordrede unge drenge.

Samarbejdet med Norge har kastet meget læring af sig – og rejsen er heldigvis kun lige begyndt. LøkkeFonden er allerede nu i dialog vedrørende et større norsk samarbejde i 2023, hvilket vi ser meget frem til.

Guttas Campus i Bergen, Uge 40-41 2022. Foto: Trude Brun Wilhelmsen

DrengeCampen i efterårsferien

For andet år i træk lykkedes LøkkeFonden med at stable én uges DrengeCamp på benene i uge 42, så endnu flere udfordrede drenge end vanligt kunne få en ny start og skabe sig en ny positiv selvfortælling.

44 seje 8. og 9. klasses drenge fra hele landet valgte således at bruge deres efterårsferie noget anderledes end størstedelen af deres klassekammerater. De mødte alle op på DrengeCampen med et brændende ønske om at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik, udvikle sig personligt og socialt – og ikke mindst opnå en større tro på dem selv.

Matematik på DrengeCampen, Uge 42 2022. Foto: Privat

Danskundervisningen på DrengeCampen var vanligvis delt op i to spor med fokus på hhv. læsning og skrivning. I år afprøvede vi noget helt nyt i forhold faget ”skrivning”, der ændrede navn til ”trivselsfag”.

Grundtanken med trivselsfaget var at kombinere læring om de syv karaktertræk med de bedste elementer fra faget ”skrivning” – der også er en del af DrengeAkademiets læringskoncept. Denne kombination skulle dels gøre drengene klogere på egne ressourcer, herunder hvordan de kan sætte deres styrker i spil socialt, og dels træne drengenes kompetencer i at skrive reflekterende og argumenterende tekster understøttet af digitale skrive-læseværktøjer.

Gennem dialog, konkrete ”hands-on”-øvelser samt gruppearbejde arbejdede drengene med temaer som fællesskab, relationer, selvværd, karaktertræk, personlige værdier og integritet. I hvert fagmodul blev drengene præsenteret for en række konkrete øvelser, som de reflekterede over fælles (mundtligt) og dernæst individuelt (skriftligt).

Trivselsfag blev taget godt imod af drengene, der løbende kom med positiv feedback på undervisningen og emnerne, de arbejdede med.

Det var en uge med lige så høj intensivitet, som vi kender det fra DrengeAkademiet. Gennem hele ugen udviste drengene et stort gå-på-mod samt stor optimisme og nysgerrighed, hvilket kom tydeligt til syne i drengenes testresultater. Drengene rykkede sig gennemsnitligt 16%-point i matematik og 34%-point i læsning. Et stort fagligt løft som indbefatter talrige succesoplevelser og en læring om, at karakteren i mennesket er vigtigere end karaktererne i skolen.

Selvom DrengeCampen nu er slut, så slipper LøkkeFonden ikke drengene her. Drengenes læringsrejse fortsætter nemlig ude i vores syv lokale mentorcentre, hvor de fast mødes to gange om måneden med hinanden og med drengene fra sommerens DrengeAkademi. Her vil drengene arbejde videre med det, de har lært på DrengeCampen, og samtidig få mulighed for at bygge videre på de stærke relationer, der opstod undervejs.

DrengeCampen blev en realitet takket være Ole Kirks Fond, der bevilgede de nødvendige midler til formålet.


Gør en forskel og giv et bidrag

I LøkkeFonden hjælper vi unge drenge, der har mistet troen på eget værd og potentiale. Det er unge, som mistrives, har faglige efterslæb, føler sig ensomme, oplever mobning og/eller ikke tror, at de er gode nok, som de er.

Støt LøkkeFondens arbejde med et valgfrit beløb og hjælp os med at hjælpe drengene. En donation i dag er en vigtig investering i en ung drengs fremtid.

… eller doner nu på MobilePay nr. 638404

LøkkeFonden modtager ingen offentlige tilskud, men drives alene med opbakning og ind­samling af midler fra private, virksomheder og fonde. Vores almennyttige arbejde er således dybt afhængig af de økonomiske bidrag, vi kan få fra dig og andre, der gerne vil gøre en forskel og tage et socialt og samfundsmæssigt ansvar.

Hvis du som virksomhed påtænker at støtte LøkkeFondens arbejde, kan du læse mere om vores støttepakker her.

Vi er taknemmelige for både små og store bidrag, da alle donationer er med til at sikre, at vi fortsat kan tilbyde den fornødne hjælp til udfordrede drenge i hele landet.


Følg vores arbejde på de sociale medier

Ønsker du at følge med i LøkkeFondens arbejde, så find os på FacebookLinkedIn og Instagram (under navnet loekkefonden.dk)


De bedste hilsner,

Team LøkkeFonden
Kitt, Laura, Lars, Peter og Kristian.