DrengeCampen

Forløb

Selvom LøkkeFonden hvert år hjælper 100 udfordrede drenge på DrengeAkademiet, er der stadig mange drenge, som har stærkt brug for ekstra faglig, personlig og social støtte – og især set i lyset af Covid-19, der har haft store konsekvenser for de unges faglighed, trivsel og motivation.

Derfor er vi enormt glade og taknemmelige for, at Ole Kirk’s Fond i år 2021 gav os muligheden for at gennemføre DrengeCampen; en ekstraordinær styrkeindsats i skolernes efterårsferie (uge 42).

Her havde vi fornøjelsen af 46 seje 8. og 9. klasses drenge, der alle var klar på at bruge deres efterårsferie på at forbedre sig fagligt i læsning, skrivning og matematik samt på at udvikle sig personligt og socialt.

Gennem hele ugen blev der arbejdet på at øge drengenes trivsel, motivation og lyst til at lære – og ikke mindst på at styrke dem i troen på sig selv samt give dem en unik mulighed for at skabe en ny positiv selvfortælling.

Drengene udviste stor optimisme, nysgerrighed samt et stort gå-på-mod, hvilket særligt afspejlede sig i deres testresultater. På blot én uge formåede drengene i gennemsnit at rykke sig 18%-point i matematik og 38%-point i læsning. Et stort fagligt løft som indbefatter talrige succesoplevelser og en læring om, at karakteren i mennesket er vigtigere end karaktererne i skolen.

Drengenes læringsrejse fortsætter i vores syv lokale mentorcentre, hvor de nu mødes fast to gange om måneden med hinanden samt med drenge, som var med på DrengeAkademiet 2021. Her får de altså mulighed for at skabe endnu flere venskaber og bygge videre på deres efterårsferieindsats frem til maj 2022.