Kalundborg Kommune

TURBO Læring på Kalundborg Ungdomsskole

LøkkeFondens vision er at inspirere bredt på uddannelsesområdet gennem udbredelse af vores forskningsforankrede læringskoncept og -metoder til bl.a. skoler og kommuner.

Vi er generelt nysgerrige på, hvad vores læringskoncept kan løfte, hvis det involveres i almindelig folkeskolesammenhæng.

Med dette som afsæt indledte vi i foråret 2021 et samarbejde med Ungdomsskolen i Kalundborg (UngKalundborg).


Forløb

25 fagligt udfordrede elever fra 9. klasse i Kalundborg Kommune deltog i september 2021 i et tre ugers intensivt læringsforløb, TURBO Læring. Formålet med forløbet var at styrke elevernes faglige forudsætninger for at bestå folkeskolen afgangsprøve samt at styrke elevernes trivsel, selvværd, personlige og sociale kompetencer.

De første dage af forløbet bød på en fælles udflugt til Samsø, hvor eleverne fik lært hinanden at kende og blev rystet godt sammen på tværs af skoler. Resten af læringsforløbet foregik på Kalundborg Ungdomsskole, hvor eleverne mødte ind hver dag fra kl. 08:00 til 18:00 – med undtagelse af to dage ugentligt, hvor der var fællesspisning om aftenen.

Den faglige undervisning var koncentreret omkring matematik, skrivning og læsning. I matematik arbejdede eleverne med deres matematiske færdigheder (tal/algebra). I skrivning var der fokus på at øge elevernes skrivelyst – bl.a. gennem brugen af hjælpeprogrammerne AppWriter og TxtAnalyser. I læsning trænede eleverne forskellige læsestrategier og fik derudover tid til at fordybe sig i diverse romaner.

Sideløbende med det faglige var der naturligvis stort fokus på fællesskabet og det sociale blandt eleverne. Fredag i uge 2 var eleverne således på en fælles udflugtsdag, hvor de fik mulighed for at køre motorcross og ATV.

Eleverne blev også introduceret for teorien om mindset samt LøkkeFondens syv personlige karaktertræk, som de fik trænet i mange forskellige sammenhænge under hele forløbet. Endeligt var der masser af bevægelse på programmet og tillige en sund varieret kost, hvilket er vigtige elementer i forhold til at styrke de unges læringsparathed.

Eleverne fik fagligt såvel som personligt og socialt fornyet selvtillid og tro på egne evner. Det kom især til udtryk i de faglige testresultater. I matematik rykkede eleverne sig i gennemsnit 24%-point og i læsning 29%-point.

Der er planlagt to opfølgningsdage på Ungdomsskolen i Kalundborg, hvor eleverne igen mødes med underviserne fra forløbet og arbejder videre med det lærte sammen med LøkkeFonden. Desuden tilbydes eleverne et skrivekursus af UngKalundborg, der løber gennem dette skoleår.

TURBO Læring fandt sted i uge 36-38 2021. UngKalundborg ønsker at fortsætte samarbejdet i 2022, hvor vi ser frem til endnu et forløb.


Lærerne har været rigtig positive. I stedet for at være negative og sige “I kommer ikke til at lære det”, så siger de “Vi skal nok få det lært”. De bringer sig selv ind i det og hele klassen, så der er et fællesskab i det, så man ikke er alene om det, så der er flere, der støtter op om én.”

Elev fra TURBO Læring, Kalundborg 2021

Jeg tror aldrig, at jeg har læst en bog færdig i hele mit liv, men på det her forløb har jeg læst to bøger færdig. Der var et godt udvalg af bøger.”

Elev fra TURBO Læring, Kalundborg 2021

På alle parametre kan jeg kun komplimentere LøkkeFonden – Kristian, Laura og Kitt – for deres indsats. De formåede på de tre uger via deres store engagement, høje faglighed og evnen til at skabe positive relationer, at skabe et fællesskab blandt de unge, hvor det at lære blev det bærende omdrejningspunkt.

Resultaterne taler for sig selv. Eleverne hævede sig i gennemsnit fagligt over 200% i alle tre discipliner, og ”afskedsceremonien”, hvor alle eleverne gav hinanden store knus med tårerne løbende ned over kinderne, viste med al tydelighed, at det på bare tre uger var lykkedes at skabe et fællesskab, hvor alle eleverne ikke bare havde fokus på at lære, men også fik opbygget nye venskaber.

Lars Enevold Andersen, Leder af Sprogcenter, Kalundborg Kommune