Nyhedsbrev marts 2019

  • Af LøkkeFonden

Marts måned er starten på foråret, hvor mange forventninger bringes i spil. De første spadestik til vores 2019 projekter er taget, og vi kigger nu forventningsfuldt ind i de næste faser, hvor vi bevæger os fra projektplanlægning mod projekteksekvering.

Nedenfor kan du læse mere om DrengeAkademiet og LifeSkills LINIE 10, som er nogle af de mange projekter, vi arbejder på for øjeblikket.

Rigtig god fornøjelse!


DrengeAkademiet 2019

Så er det ved at være sidste udkald for ansøgning til dette års DrengeAkademi. Akademiet finder sted i uge 27 og 28, og vi optager ca. 100 drenge fra hele landet.

Måske du kender én, der vil med?

Fristen for at søge er d. 17. marts 2019.


Drengene tror mere på sig selv efter deres ophold på DrengeAkademiet

Når foråret indtræffer, spirer nye skud frem. Det gør der også i LøkkeFonden.

Et længe ventet notat fra Rambøll med ny spændende forskning om DrengeAkademiet er netop blevet publiceret – og vi glæder os over læsningen.

Læs vores nyhed om undersøgelsen her eller læs hele Rambølls undersøgelse her.

Jeg ved, at hvis jeg tager mig sammen, så kan jeg også det, de andre kan

(Rambøll 2019, p. 8).

Sådan udtaler en af de mange nu mere selvsikre drenge sig i sit interview med Rambøll.

Rambølls kvalitative undersøgelse viser, at de interviewede drenge, som har deltaget i DrengeAkademiet, generelt har fået større tiltro til egne evner samt øget faglig, personlig og social selvtillid. De har genvundet troen på, at de kan lykkes i skolen, hvis de yder en indsats.

Drengene oplever, at de er blevet bedre til at koncentrere sig og nu i højere grad kan acceptere deres udfordringer sammenlignet med tiden før, de var på DrengeAkademi. Dertil oplever både forældre og lærere, at drengene generelt er blevet gladere og roligere efter deres ophold på akademiet.

Rambølls undersøgelse er et supplement til de øvrige evalueringsaktiviteter de gennemfører i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter som led i Effektstudium af intensive læringsforløb i perioden 2016-2019. Den endelige rapport udkommer i slutningen af dette år.


Styrket forældresamarbejde

Siden det første DrengeAkademi i 2012 har vi hvert år finjusteret indsatsen og bygget videre på foregårende års erfaringer. De sidste par år har vi særligt gjort en indsats i forhold til at styrke forældresamarbejdet.

Fra nationale og internationale undersøgelser ved vi, at stærke understøttende efterforløb er afgørende for at fastholde gode resultater opnået ved målrettede pædagogiske indsatser. Derfor har vi som noget nyt gjort forældreworkshops til en integreret del af mentorprogrammet med fokus på videre sparring i forhold til den hverdag, som drenge og forældre oplever efter akademiet.


Anbefaling fra regeringens stresspanel sat relation til LifeSkills LINIE 10

Hvis livsmestring er svaret, hvad er spørgsmålet så?

Ifølge regeringens nedsatte stresspanel er spørgsmålet bl.a.: Hvordan sikrer vi unges mentale sundhed og trivsel? Panelet anbefaler, at “livsmestring” gøres til et tema i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 

Læs her, hvordan LifeSkills LINIE 10 arbejder med begrebet livsmestring.

Fakta om projektet:
LifeSkills LINIE 10 er en tværgående, understøttende og erhvervsintegreret indsats for unge i 10. klasse. Projektet er finansieret af Industriens Fond med en mindre egenfinansiering hos projektets partnere. Projektets styregruppe består af repræsentanter fra NEXT, LINIE 10, Høje-Taastrup Kommune og LøkkeFonden. Derudover har projektet tilknyttet et Advisory Board med repræsentanter bestående af forskere og praktikere. VIVE evaluerer løbende på projektet.


Hjælp unge drenge på kanten ved at give dit økonomiske bidrag

Har du lyst til at støtte fondens almennyttige arbejde og drengenes kamp, kan du gå ind på vores hjemmeside og give et engangsbeløb eller blive fast månedlig bidragsyder. Alle donationer har betydning, og vi sætter stor pris på hver enkelt krone, vi får doneret.

Sammen kan vi gøre en forskel og bringe drenge på kanten ind i fællesskabet.


Det var alt fra LøkkeFonden for nu.

Glæd dig næste nyhedsbrev i april, hvor du bl.a. kan læse, hvordan det går dette års 80 Challenge drenge, der netop har startet træningen i spinningslokalerne.

Vi håber på et lunt, spirende og inspirerende forår, hvor alle “drenge- og pigeskud”, store som små, må få de bedste betingelser for at blomstre.

Vi vil i hvert fald gøre vores til, at dette bliver en realitet.

Alt det bedste,

Team LøkkeFonden

Benjamin, Kristian, Lasse, Line, Louise, Trine, Laura, Karen, Emilie og Frederik.