Anbefaling fra regeringens stresspanel sat i relation til LifeSkills LINIE 10

  • Af LøkkeFonden

Hvis livsmestring er svaret, hvad er spørgsmålet så?

Ifølge regeringens nedsatte stresspanel er spørgsmålet bl.a.: Hvordan sikrer vi unges mentale sundhed og trivsel?

Det er ikke nok, at unge i dag lærer, hvordan man bøjer verber, sætter kommaer og regner med variable. De skal også lære, hvordan de håndterer nederlag og tilbageslag uden at opgive målet, tabe motivationen eller miste troen på, at de kan lykkes. Derfor har det nationale stresspanel anbefalet, at “livsmestring” bliver gjort til et tema i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Dette er noget, som LøkkeFonden og dens partnere er ved at gøre alvor af med projektet, LifeSkills LINIE 10, der er en tværgående, understøttende og erhvervsintegreret indsats for unge i 10. klasse. Projektet involverer unge, der endnu ikke er erklæret uddannelsesparate, og som ofte er udfordrede både fagligt, personligt og socialt. Dvs. unge, der er i risikogruppen for at ende på kanten af samfundet i forhold til uddannelse og job.

Projektet er pt. under udvikling og skal det kommende skoleår afprøves på elever fra Høje-Taastrup Kommunes 10. klassecenter, LINIE 10. Derefter er ambitionen, at eleverne fortsætter på en erhvervsuddannelse. Det kan være hos NEXT Uddannelse København, der giver de unge mulighed for at vælge mellem 45 forskellige erhvervsuddannelser. Høje-Taastrup Kommune, LINIE 10 og NEXT er alle partnere i projektet.

LifeSkills LINIE 10 tilbyder et læringskoncept og en erhvervsmentorordning, hvor hovedfokus er at give de unge værktøjer til “livsmestring”, så de kan lykkes i uddannelse og i al almindelighed. Projektets fokus på læring og livskompetencer for elever i grundskolens udskoling, skal bidrage til at eleverne kommer ind i erhvervsskolesystemet med bedre forudsætninger og samtidig gøre overgangen mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne knap så markant.

Erhvervsmentorordningen tilknytter frivillige mentorer fra det lokale erhvervsliv og sikrer dermed de unge adgang til støtte og hjælp også uden for skolesystemets rammer.

Fakta om projektet:
LifeSkills LINIE 10 er finansieret af Industriens Fond med en mindre egenfinansiering hos projektets partnere. Projektets styregruppe består af repræsentanter fra NEXT, LINIE 10, Høje-Taastrup Kommune og LøkkeFonden. Derudover har projektet tilknyttet et Avisory Board med repræsentanter bestående af forskere og praktikere. VIVE foretager løbende evaluering af projektet.