Nyhedsbrev maj 2021

  • Af LøkkeFonden

Kære læser,

April har været en begivenhedsrig og travl måned med flere kommunale indsatser rundt om i landet. Vi har bl.a. afviklet udbredelsesprojekter i Vordingborg, Ringsted og Hillerød på tre skoler, hvor det fælles tredje har været at yde faglig og personlig støtte til en række udfordrede elever med afsæt i den faglighed, de læringsmetoder og pædagogiske greb, vi har udviklet og anvendt gennem flere års praksis.

Og aktivitetsniveauet i LøkkeFonden er fortsat højt. Cykeltræningen for vores mere end 50 Challengedrenge, fordelt på seks lokale Challengeteams, er i fuld gang. Samtidig løber vi stærkt for at blive klar til afviklingen af DrengeAkademiets introcamp i juni for de 100 udvalgte drenge i 7. og 8. klasse.

Alt dette kan du læse mere om nedenfor.

Rigtig god læselyst.


Boost-forløb i Vordingborg

I uge 14 og 15 var LøkkeFonden på en skole i Vordingborg, hvor vi sammen med lærere fra skolen afviklede et boost-forløb for 15 elever fra 6. årgang. Hver dag arbejdede eleverne koncentreret i både læsning, skrivning og matematik. Sideløbende arbejdede eleverne med LøkkeFondens syv karaktertræk, som eleverne konkret kan anvende til bl.a. at håndtere pres og eventuelle negative tanker.

Som en del af aftalen vil LøkkeFonden i det kommende afvikle en workshop for det resterende lærerteam på skolen, så lærerne sammen kan støtte op om den positive udvikling, der blev kickstartet under boost-forløbet.


Danskfagligt forløb i Ringsted

I uge 16 var vi på besøg på en skole i Ringsted for at give en gruppe drenge fra 9. årgang fire dage med særligt tilrettelagt undervisning i dansk frem mod de kommende afgangsprøver.

Fælles for drengene var behovet for et fagligt boost, struktur og et overblik i forhold til danskundervisningen, som har været udfordret grundet corona. Drengene arbejdede ihærdigt med skriftlig fremstilling og læsning – både alene, i grupper, indendørs og udendørs, så motivationen og engagementet blev understøttet bedst muligt.


Boost-forløb i Hillerød

LøkkeFonden afviklede i uge 17 et intensivt boost-forløb for en udvalgt gruppe elever fra 9. årgang på en skole i Hillerød. Undervisningen var koncentreret omkring fagene dansk og matematik med fokus på at lukke faglige huller og generel eksamenstræning, så eleverne blev bedst muligt klædt på til de forestående afgangsprøver. 


LøkkeFondens Challenge 2021

LøkkeFondens Challengedrenge er endelig kommet på landevejen. I alt 56 drenge fra seks forskellige byer – København, Jyderup, Odense, Vejle, Kolding og Haderslev – startede d. 1. april træningen op mod den store Challengetur på 500 km rundt i landet.

Drengene har fået udleveret tøj og udstyr og er nu i fuld gang rundt omkring i landet. I løbet af de næste måneder venter der hård fysisk træning, men også træning af syv personlige karaktertræk – alt sammen med det formål at hjælpe drengene med at finde/genfinde troen på sig selv og egne evner. 

Grundet Covid-19-restriktioner har det ikke været muligt at træne spinning i marts, hvorfor vi har været nødsaget til at vente med opstart af træningen til april. Alle trænere er dog fortrøstningsfulde, og der er lagt skarpe træningsplaner således, at drengene kan blive klar til den store tur, som finder sted d. 23.-27. juni 2021.

Møder I nogle af drengene på landevejen, så giv dem endelig en opmuntrende hilsen med på vejen. De er virkelig seje.

Team København, Challenge 2021. Foto: Privat.

DrengeAkademiet 2021

Forberedelserne til DrengeAkademiet 2021 er i fuld gang – og vi glæder os meget til at møde dette års hold af drenge på introcampen d. 12.-13. juni. DrengeAkademiets staff mødes allerede denne weekend for at finpudse programmet samt planlægge den konkrete undervisning i dansk, matematik og karaktertræk. Målet er at skabe de bedst mulige betingelser for, at drengene kan lære samt opbygge nye gode vaner, der hjælper dem godt på vej til at blive erklæret uddannelsesparat, så de ved udgangen af folkeskolen kan påbegynde netop den ungdomsuddannelse, de drømmer om.

DrengeAkademiet 2020. Foto: Jonas Bjerregaard.

DrengeCamp i uge 42

På trods af massive indsatser de senere år, både i form af DrengeAkademiet og flere kommunale tiltag, er der stadig flere drenge, som har stærkt brug for ekstra faglig, personlig og social støtte. Derfor er vi enormt glade for, at Ole Kirk’s Fond i år har bevilget midler til, at vi kan afvikle en ekstra læringscamp for udfordrede drenge i skolernes efterårsferie. ”DrengeCampen” i uge 42 er en ekstraordinær indsats, der skal være med til at mindske de lærings- og trivselsmæssige konsekvenser af Covid-19.


LøkkeFondens Erhvervsnetværk

I marts lancerede vi LøkkeFondens nye erhvervsnetværk. Se udsendelsen her.

Netværket er for erhvervsfolk, som udover at have et erhvervsorienteret og personligt motiv, også ønsker at tage et samfundsansvar ved at gøre en forskel for drenge på kanten.

Erhvervsnetværket mødes minimum fire gange årligt, hvor der vil være inspirerende oplægsholdere på agendaen. De første møder for 2021 er allerede planlagt, og vi glæder os.

Ønsker du at tilmelde dig netværket, så kan du gøre det via vores hjemmeside eller ved at klikke på knappen nedenfor.


LifeSkills 2021

I LifeSkillsklasserne på Frederiksberg, i Høje-Taastrup og i Gentofte har eleverne afleveret deres uddannelsesønsker. Mens de venter på svar, fortsætter det hårde arbejde med karaktertræk, vaner og mindset, ligesom de fortsat mødes med deres erhvervsmentorer – enten digitalt eller på gåture i det friske forårsvejr.

I de kommende måneder skal eleverne op til såvel mundtlige som skriftlige afgangsprøver, inden de kan gå på sommerferie i juni.


Følg vores arbejde på de sociale medier

Ønsker du at følge med i LøkkeFondens arbejde, så følg os på FacebookLinkedIn og Instagram (under navnet loekkefonden.dk).


Støt os og gør en forskel

Har du lyst til at støtte LøkkeFondens almennyttige arbejde og drengenes kamp? Her på hjemmesiden kan du give et engangsbeløb eller blive fast månedlig bidragsyder. Alle donationer har betydning, og vi sætter stor pris på hver enkelt krone, vi får doneret.

Sammen kan vi gøre en forskel og bringe drenge på kanten tilbage ind i fællesskabet.


De bedste hilsner,

Team LøkkeFonden
Benjamin, Kitt, Kristian, Line, Laura, Peter og Frederik.