Nyhedsbrev maj 2020

  • Af LøkkeFonden

Kære læser,

Ingen af os kunne have forudset, at verden ville se ud, som den gør for øjeblikket. Men på trods af de udfordringer Covid-19 har bragt med sig, har vi i LøkkeFonden besluttet at gennemføre vores planlagte signaturprojekter i 2020.

Lige nu arbejder vi på et revideret DrengeAkademi 2020. Vi er i dialog med myndighederne og afventer de konkrete retningslinjer for projektets gennemførelse i juli. På LifeSkills LINIE 10 og LøkkeFondens Challenge 2020 har vi ligeledes tilpasset aktivitererne til de nuværende omstændigheder.
 
Indtil mandag i sidste uge havde vi udskudt cykeltræningen med 100 drenge i to måneder, men efter regeringens udmelding omkring genåbningen af Danmark har vi nu endeligt kunne opstarte Challenge-forløbet med udendørs cykeltræning for drengene i mindre lokale hold.
 
Læs mere om dette nedenfor, hvor vi også kan løfte sløret for ny spændende forskning fra LG Insight, der har afdækket resultaterne af LøkkeFondens Challenge i 2018 og 2019 og således fulgt udviklingen hos de drenge, der deltog i projektet disse år.

Rigtig god læselyst!


LøkkeFondens Challenge 2020 eksekveres med ny plan

Det er med stor glæde og fornøjelse, at vi pr. d. 11. maj har kunne give vores 100 Challenge-drenge og deres trænere grønt lys til at påbegynde den udendørs cykeltræning i mindre lokale hold.

I sidste uge fik størstedelen af drengene tildelt personligt cykeltøj og -udstyr, hvormed de fik testet grundformen på de danske landeveje. Vi ved, at al begyndelse er svær, men vi tror på drengene og deres potentialer. De skal arbejde benhårdt og målrettet for at komme i form til at cykle længere distancer, og de er allerede rigtig godt på vej.

Som følge af Covid-19 har vi i år måtte ændre lidt i planen for projekteksekveringen af LøkkeFondens Challenge.

Drengene træner nu op til et ”Mini-Challenge” i slut juni, hvor de i lokale hold skal cykle 200 kilometer på 2 dage. Det store ”Challenge-løb” er flyttet fra slut juni til midt september, hvor det ser ud til, at vi kan samle alle holdene igen og således cykle sammen som én stor gruppe. Målet er her at cykle 300 kilometer på 3 dage.

I oktober og november samler vi drengene igen, hvor vi som en del af efterværnet har fokus på fællesskab og drengenes muligheder ift. uddannelse og job.

Læs mere om LøkkeFondens Challenge her.

I nogle år – både 7.,8. og 9. kl. – var jeg der bare og var slet ikke med i noget. Jeg gad ikke. Det er faktisk blevet anderledes, efter jeg er startet i Challenge. Det giver mig en masse små sejre – det er altså fedt” Citat: Dreng som deltog i LøkkeFondens Challenge 2019

Fra Challenge-turen Danmark rundt, juli 2019
Foto: Dan Møller

Ny forskning viser gode resultater for LøkkeFondens Challenge

Ny ekstern følgeforskning viser, at vores arbejde med udfordrede unge på LøkkeFondens Challenge har positiv betydning.

I 2018 indledte LøkkeFonden et 3-årigt samarbejde med analysefirmaet, LG Insight, med det formål at følge udviklingen hos de drenge, der deltog/deltager i LøkkeFondens Challenge i årene 2018, 2019 og 2020. 

Indtil nu har LG Insight afdækket resultater opnået i 2018 og 2019, og resultaterne af indsatsen beskrives i det netop publicerede evalueringsnotat nedenfor, der udgør andel del af den samlede treårige evaluering af indsatsen.

LG Insight vurderer samlet set, at Challenge-projektet har indfriet sine to målsætninger om at hjælpe udfordrede drenge i alderen 16-25 år med at opnå en mere struktureret hverdag og en sundere livsstil gennem cykling samt at hjælpe de deltagende drenge videre i uddannelse eller job.
 
I evalueringsnotatet fremgår det bl.a., at Challenge-forløbet 2019 har:

  • Hjulpet drengene til at overvinde egne fysiske og psykiske grænser.
  • Styrket deres selvværd, selvtillid og tro på, at fremtiden rummer muligheder og tilbud.
  • Styrket deres mentale sundhed, herunder øget deres fysiske og psykiske trivsel.
  • Givet dem følelsen af at være en del af et fællesskab.
  • Styrket deres kompetencer til at håndtere udfordringer og konflikter.
  • Øget deres evne til hverdagsmestring samt givet dem mere struktur og overskud i hverdagen – både ift. søvn, kost og fysik.
  • Øget deres selvindsigt, herunder deres opmærksomhed på egen adfærd og egne styrker – både på cyklen og i skolen. Det er især karaktertræk som vedholdenhed og selvkontrol, som drengene fremhæver, at de har fået styrket gennem forløbet.

Evalueringsnotatet belyser også drengenes uddannelses- og beskæftigelsesstatus. Her ses det, at størstedelen af drengene, som deltog i Challenge 2018 og 2019, pr. okt. 2019 var i ordinær uddannelse og/eller beskæftigelse.

I notatet sammenlignes beskæftigelsesstatussen for 2019-drengene med en tenderet kontrolgruppe. Her ser vi, at væsentligt flere af drengene fra Challenge 2019 er aktive på arbejdsmarkedet end drengene i kontrolgruppen. Endeligt fremhæver LG Insight, at der i en etårig periode er sket en positiv udvikling/stigning i beskæftigelsen for drengene, som deltog i Challenge-forløbet i 2018. 

I LøkkeFonden er vi rigtig glade for læsningen, det bekræfter os i, at vores arbejde har positiv betydning for drengene – på både kort og lang sigt.


LøkkeFonden og gæster – ny programserie

LøkkeFonden har den seneste måned afprøvet et nyt koncept, som vi er glade for, at I har taget positivt imod. Vi har sendt live flere gange ugentligt på Facebook, og det er blevet til programserien, “LøkkeFondens og gæster“.

Vi har haft en række eksperter i studiet til at dele deres viden, indsigter og erfaringer med børn, unge, læring, trivsel, positiv psykologi, m.m. Gæsterne i programseriens første syv afsnit har været: Emilia Van Hauen, Lars Løkke Rasmussen, Mickey Maymann, Mikael Kamber, Anette Prehn, Vincent Hendricks, Roland Møller, Bubber samt to drenge, som deltog i LøkkeFondens signaturprojekter i 2019.

Programserien vil fortsætte i den kommende periode, hvor vi i hver live-udsendelse vil behandle forskellige emner og temaer med relevans for de unge selv – men også forældre, lærere, pædagoger og andre, der har børn og unge inde på livet.

Du kan se/gense alle afsnit af programserien på LøkkeFondens hjemmeside og Facebook-side.

LøkkeFonden og gæster

Følg vores arbejde på de sociale medier

Ønsker du at følge med i LøkkeFondens daglige arbejde, så kan du følge os på LøkkeFondens FacebookLinkedIn og Instagram (under navnet loekkefonden.dk).


Støt os og gør en forskel

Har du lyst til at støtte LøkkeFondens almennyttige arbejde og drengenes kamp? Her på hjemmesiden kan du give et engangsbeløb eller blive fast månedlig bidragsyder. Alle donationer har betydning, og vi sætter stor pris på hver enkelt krone, vi får doneret.

Sammen kan vi gøre en forskel og bringe drenge på kanten tilbage ind i fællesskabet.


I næste måneds nyhedsbrev giver vi en update på DrengeAkademiet 2020. Derudover præsenterer vi de endelige resultater af flere års ekstern kvantitativ og kvalitativ følgeforskning i DrengeAkademiet foretaget af TrygFondens Børneforskningscenter og Rambøll Management Consulting.

Pas på jer selv og hinanden.

De bedste hilsner,

Team LøkkeFonden
Benjamin, Kristian, Lasse, Line, Kitt, Malene Louise, Peter, Emilie, Laura og Frederik.