Nyhedsbrev januar 2019

  • Af LøkkeFonden

Nytårshilsen fra LøkkeFonden

LøkkeFonden vil gerne benytte muligheden for at ønske jer alle et godt nytår. Fonden ser frem mod et meget spændende år 2019, hvor en stor gruppe drenge får en ny chance for at komme tilbage ind i fællesskabet.

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om rekruttering til DrengeAkademiet 2019, herunder hvornår vi åbner for ansøgninger på vores hjemmeside, få en status på årets Challenge samt få indblik i fondens nyeste projekt, LifeSkills LINIE 10.

Vi har alle prøvet at have et nytårsforsæt. Ikke altid med succes. Sådan skal det ikke være for de udfordrede drenge, som deltager i LøkkeFondens projekter.
 
Vores fornemmeste opgave er at give drengene værktøjer til at ændre deres nuværende situation og forankre de nye gode vaner, så de kan få den uddannelse eller det job, som de brænder for. Til gavn for både samfundet og drengene selv.
 
Det kræver en stor indsats af drengene, men også af alle os andre.

Andres opmuntring, positive forventninger og insisteren er tvingende nødvendig, hvis ikke drengene skal give op, tabe modet og miste målet ude af syne. Derfor taler vi i LøkkeFonden ofte om ”at være bedst sammen”.

Dette får en stor gruppe drenge igen mulighed for at være i år 2019 takket være LøkkeFondens mange sponsorer og samarbejdspartnere, der bakker op omkring fondens almennyttige arbejde.


DrengeAkademiet 2019 – Ansøg om deltagelse fra. d. 1. februar 2019

Forberedelserne til dette års DrengeAkademi er i fuld gang. DrengeAkademiet er et 14-dages intensivt læringsforløb, der har til formål at gøre drenge fra 7.-8. klasse i stand til at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik. Akademiet følges op af et obligatorisk 1-årigt mentorforløb.

I år afvikles akademiet i uge 27 og 28. Vi åbner for ansøgninger fredag d. 1. februar 2019. I kan allerede nu søge informationer på vores hjemmeside og få svar på en række spørgsmål, inden I søger. Ansøgningsfristen er d. 3. marts 2019.

Læs her om sidste års DrengeAkademi og send en varm tanke til drengene fra 2018, der i øjeblikket knokler videre i vores lokale mentorcentre (Aalborg, Silkeborg, Vejen, Odense, Ringsted, København og Helsingør) for at fastholde nye gode vaner og strategier.

Akademiet beskrives bedst af de drenge, som selv har været der og oplevet forløbet. Gustav, som deltog i 2018, fremhæver følgende:


EsbjergsAkademiet 2019

EsbjergAkademiet er en spændende kommunal pendant til vores DrengeAkademi. Her samarbejder vi med Esbjerg Kommune om at få delt vores viden med både lærere og elever fra folkeskoler i Esbjerg.
 
EsbjergAkademiet er et klassisk eksempel på, hvordan DrengeAkademiets campkoncept kan udrulles lokalt og dermed komme endnu flere unge på kanten til gavn. Projektet inkluderer både drenge og piger med faglige udfordringer og vil i år blive afviklet i april måned. Drengenes nye viden forankres gennem lokale mentorordninger med de lokale lærere.


Guttas Campus 2019

Et projekt, som vi også ser meget frem til, er den norske udgave af vores DrengeAkademi, Guttas Campus. Siden sidst har vi forlænget vores norske samarbejde og udviklet yderligere på projektet. I år vil 50 fagligt udfordrede ”gutta” få glæde af en plads på det norske DrengeAkademi i Oslo.
 
Projektleder, Kristian Hulmose, der har stået for både etablering og udvikling af projektet, vil følge de norske ildsjæle på helt tæt hold, når akademiet bliver afviklet i juni måned.


Challenge 2019

Hvor vi sidste år havde knap 50 drenge med rundt i landet, skal hele 80 drenge i år deltage i den fysiske men i høj grad også mentale challenge, hvor der skal cykles 500 km på blot 5 dage fra kyst til kyst på tværs af Danmark. En challenge, der kræver hård træning i både træningslokalet, på landevejen og i undervisningslokalet. Drengene trænes i de 7 karaktertræk, der skal hjælpe dem til at opnå deres mål, ikke kun under deres challenge, men også videre i livet.

Til marts starter drengene det målrettede arbejde med at opbygge den mentale og fysiske form. Marts måned står i spinningens tegn, hvor drengene for første gang stifter bekendtskab med stramme cykelshorts og fastspændte sko. I april måned rykker de for første gang på landevejen, hvor flere udfordringer møder dem. Det bliver en cykeludfordring, der for drengene ikke kun giver svedige, men også oprejste pander, fællesskab og ikke mindst en tro på, at de, med hårdt arbejde og dedikation, kan opnå de mål, de sætter sig for.

Projektleder, Line Skovfred, er i samarbejde med de voksenteams, der er tæt knyttet til drengene, i gang med udviklingen af dette års Challenge. De glæder sig over at kunne give endnu flere drenge muligheden for at genvinde troen på eget potentiale og dermed ændre på status quo.

Læs vores nyeste projektmateriale om Challenge her.


LifeSkills LINIE 10

Det nyeste skud på stammen er vores projekt, LifeSkills LINIE 10. Det er en tværgående erhvervsintegreret indsats for unge i 10. klasse. Unge, som endnu ikke er blevet vurderet uddannelsesparate, og som mangler afklaring i forhold til uddannelse og job.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem LøkkeFonden, NEXT Uddannelser København og Høje-Taastrup Kommune. Formålet er at få flere unge til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Projektleder, Lasse Poder, og læringskonsulent, Trine Bek Gold, er i fuld gang med at udvikle et læringskoncept og en mentorordning til formålet. I udviklingsarbejdet har de i høj grad haft fokus på indsatstyper, der i national og international forskning har vist sig positive i forhold til at få unge videre i ungdomsuddannelse og beskæftigelse.
 
Projektet starter med elever fra Høje-Taastrups 10. klassescenter, LINIE 10, i det kommende skoleår.
 
Ambitionen er at opnå ny viden om, hvordan der kan skabes meningsfulde indsatser for unge på kanten, gennem tæt samarbejde med de unges familie, det lokale erhvervsliv, UU-vejledere og andre vigtige aktører tilknyttet de unge.


Ny hjemmeside

Det nye år har desuden budt på ny hjemmeside. Klik ind og lad dig inspirere af både artikler, rapporter og billeder fra vores projekter gennem tiden.


Hjælp unge drenge på kanten ved at give dit økonomiske bidrag

Har du lyst til at støtte fondens almennyttige arbejde og drengenes kamp, kan du gå ind på vores hjemmeside og give et engangsbeløb eller blive fast månedlig bidragsyder. Alle donationer har betydning, og vi sætter stor pris på hver enkelt krone, vi får doneret.

Sammen kan vi gøre en forskel og bringe drenge på kanten ind i fællesskabet.

Med ønsket om et godt nytår,

Team LøkkeFonden

Benjamin, Kristian, Lasse, Line, Louise, Trine, Laura, Karen, Emilie og Frederik.