Publikationer

Her kan du finde rapporter og resultater omkring LøkkeFondens projekter mv.

Viser 1 - 9 af 13

13 fundet

Scroll ned for flere

Effektevaluering af DrengeAkademiet 2015-2018

Effektevaluering af DrengeAkademiet, KøbenhavnerAkademiet og PlanT (2015-2018) med fokus på de langsigtede kvantitative effekter af læringsforløbene. Har DrengeAkademiet, KøbenhavnerAkademiet og Plan T en effekt på elevernes faglige, sociale og personlige udvikling?  Udgivet af TrygFondens Børneforskningscenter, maj 2020    

Download

Kvalitativ undersøgelse af de langsigtede virkninger af DrengeAkademiet

Kvalitativ undersøgelse af de langsigtede virkninger af DrengeAkademiet, KøbenhavnerAkademiet og Plan T (2017-2018). Undersøgelse fungerer som supplement til de øvrige evalueringsaktiviteter, der gennemføres af Rambøll i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter som led i 'Effektstudium af intensive læringsforløb' i perioden 2016-2020. Udgivet af Rambøll Management Consulting, maj…

Download

Challenge 2019

Challenge er et otte måneders udviklingsforløb, der har til formål at hjælpe udfordrede drenge i alderen 16-25 år med at opnå en større tro på eget værd og potentiale samt at styrke deres fysiske, men­tale og sociale robusthed og handlekraft. Dette gør vi ved at…

Download

DrengeAkademiet 2019

På DrengeAkademiet 2019 har ambitionen været at skabe øget transfer mellem DrengeAkademiet og drengenes hverdag − både hvad angår drengenes overføring af viden og kunnen ift. karaktertræk og faglighed. De 7 karaktertræk fik større plads i programindholdet, undervisningen i skrivning blev tilpasset nyere forskning, en ny digital læringsplatform blev lanceret…

Download

Challenge 2018

Challenge har i år stået i forankringens tegn. Vi har udviklet metoder til at understøtte og målrette drengenes personlige udvikling og skærpet fokus på at hjælpe de uafklarede drenge videre i forløbet. Flere steder er cykeltræningen blevet udvidet til to gange ugentligt. Mentaltræningen er også…

Download