Nyhedsbrev november 2021

  • Af LøkkeFonden

Kære læser,

Årets sidste nyhedsbrev er tætpakket med gode nyheder fra de forgangne måneder i LøkkeFonden.
 
Efteråret har bl.a. budt på eksekvering af tre udbredelsesprojekter; DrengeCampen for 50 udfordrede drenge i hele landet, TURBO Læring for 25 elever i Kalundborg og Guttas Campus for 36 udfordrede drenge i Bergen.
 
Foruden disse projekter har vi naturligvis også igangsat forberedelsesarbejdet for vores to signaturprojekter, DrengeAkademiet og LøkkeFondens Challenge.
 
Læs mere om det, der rør sig i LøkkeFonden, nedenfor. Rigtig god læselyst.


DrengeCampen i uge 42

Selvom LøkkeFonden hvert år hjælper 100 udfordrede drenge på DrengeAkademiet, er der stadig mange drenge, som har stærkt brug for ekstra faglig, personlig og social støtte – og især set i lyset af Covid-19, der har haft store konsekvenser for de unges faglighed, trivsel og motivation.

Derfor er vi enormt glade og taknemmelige for, at Ole Kirk’s Fond i år gav os muligheden for at gennemføre DrengeCampen; en ekstraordinær styrkeindsats i skolernes efterårsferie.

Her havde vi fornøjelsen af 46 seje 8. og 9. klasses drenge, der alle var klar på at bruge deres efterårsferie på at forbedre sig fagligt i læsning, skrivning og matematik samt på at udvikle sig personligt og socialt.

Gennem hele ugen blev der arbejdet på at øge drengenes trivsel, motivation og lyst til at lære – og ikke mindst på at styrke dem i troen på sig selv samt give dem en unik mulighed for at skabe en ny positiv selvfortælling.

DrengeCampen 2021 (uge 42). Foto: Privat

Drengene udviste stor optimisme, nysgerrighed samt et stort gå-på-mod, hvilket særligt afspejlede sig i deres testresultater. På blot én uge formåede drengene i gennemsnit at rykke sig 18%-point i matematik og 38%-point i læsning. Et stort fagligt løft som indbefatter talrige succesoplevelser og en læring om, at karakteren i mennesket er vigtigere end karaktererne i skolen.

Drengenes læringsrejse er først lige begyndt. I LøkkeFonden følger vi nemlig drengene tæt i vores syv lokale mentorcentre, hvor de nu mødes fast to gange om måneden med hinanden samt med drenge, som var med på sommerens DrengeAkademi. Her får de altså mulighed for at skabe endnu flere venskaber og bygge videre på deres efterårsferieindsats frem til maj 2022.


DrengeAkademiet 2022 – Åben for ansøgninger d. 14. januar

Mens drengene fra DrengeAkademiet og DrengeCampen knokler videre i vores mentorentre for at fastholde gode vaner og blive klar til ungdomsuddannelse, er forberedelserne til DrengeAkademiet 2022 i fuld gang.

Introcampen vil finde sted d. 10.-12. juni og hovedcampen d. 27. juni-9. juli. Gruppementorforløbet starter i august 2022 og fortsætter resten af skoleåret 2022/2023.

Målgruppen er drenge i 7. eller 8. klasse, som er kommet bagud i fagene dansk og matematik.

Vi åbner for ansøgninger fredag d. 14. januar 2022
, så hold øje med vores hjemmeside, hvor flere informationer følger.


Kalundborg Kommune – TURBO Læring

25 fagligt udfordrede elever fra 9. klasse i Kalundborg Kommune deltog i september 2021 i et tre ugers intensivt læringsforløb, TURBO Læring. Formålet med forløbet var at styrke elevernes faglige forudsætninger for at bestå folkeskolen afgangsprøve samt at styrke elevernes trivsel, selvværd, personlige og sociale kompetencer.

Den faglige undervisning var koncentreret omkring matematik, skrivning og læsning. I matematik arbejdede eleverne med deres matematiske færdigheder (tal/algebra). I skrivning var der fokus på at øge elevernes skrivelyst – bl.a. gennem brugen af hjælpeprogrammerne AppWriter og TxtAnalyser. I læsning trænede eleverne forskellige læsestrategier og fik derudover tid til at fordybe sig i diverse romaner.

Jeg tror aldrig, at jeg har læst en bog færdig i hele mit liv, men på det her forløb har jeg læst to bøger færdig. Der var et godt udvalg af bøger.”

Elev fra TURBO Læring, Kalundborg 2021

Sideløbende med det faglige var der naturligvis stort fokus på fællesskabet og det sociale blandt eleverne. Fredag i uge 2 var eleverne således på en fælles udflugtsdag, hvor de fik mulighed for at køre motorcross og ATV.

TURBO Læring i Kalundborg 2021. Foto: Privat

Eleverne fik fagligt såvel som personligt og socialt fornyet selvtillid og tro på egne evner. Det kom især til udtryk i de faglige testresultater. I matematik rykkede eleverne sig i gennemsnit 24%-point og i læsning 29%-point.

Der er planlagt to opfølgningsdage på Ungdomsskolen i Kalundborg, hvor eleverne igen mødes med underviserne fra forløbet og arbejder videre med det lærte sammen med LøkkeFonden. Desuden tilbydes eleverne et skrivekursus af UngKalundborg, der løber gennem dette skoleår.

”Lærerne har været rigtig positive. I stedet for at være negative og sige ”I kommer ikke til at lære det”, så siger de ”Vi skal nok få det lært”. De bringer sig selv ind i det og hele klassen, så der er et fællesskab i det, så man ikke er alene om det, så der er flere, der støtter op om én.”

Elev fra TURBO Læring, Kalundborg 2021

TURBO Læring fandt sted i uge 36-38 2021 og var et samarbejde mellem UngKalundborg og LøkkeFonden. UngKalundborg ønsker at fortsætte samarbejdet i 2022, hvor vi ser frem til endnu et forløb.


Guttas Campus Bergen 2021

LøkkeFonden havde i uge 40 og 41 fornøjelsen af at deltage på vores norske udbredelsesprojekt, Guttas Campus, i Bergen. 

36 gutter fra Bergen og omegn i 10. klasse arbejdede i 14 dage med de kendte elementer fra DrengeAkademiet: Personlig, social og faglig udvikling.

Kristian fra LøkkeFonden var med og ansvarlig for undervisningen i matematik samt sparringspartner for ledelsen og de kommende mentorer. Gutterne mødes nu i mentorcentre gennem hele dette skoleår med henblik på større afklaring ift. fremtiden og støtte til det, som de måtte have brug for.

I 2022 afvikles Guttas Campus både i Tromsø, Bergen og Oslo, hvor LøkkeFonden igen er med på alle projekterne.

Vi nyder at se vores koncept blive udfoldet i det norske og tager hjem med ny viden til DrengeAkademiet efter hver camp.

Guttas Campus Bergen 2021. Foto: Trude Brun Wilhelmsen

LifeSkills – Erhvervsmentoraften

Mandag d. 22. november holdt vi erhvervsmentoraften for de mange forskellige aktører, der har været en del af vores udbredelsesprojekt, LifeSkills, i Høje-Taastrup Kommune, Gentofte Kommune og Frederiksberg Kommune.

LifeSkills er en tværgående erhvervsintegreret indsats for unge i kommunale 10. klasses tilbud, som endnu ikke er blevet vurderet uddannelsesparate, og som ønsker faglig og personlig kvalificering samt afklaring i forhold til uddannelse og job.

TAK til alle erhvervsmentorerne, skolelederne, lærerne og ressourcepersonerne, som har ydet en stor og vigtig indsats i forbindelse med projektet.

Erhvervsmentorer, skoleledere, lærere og ressourcepersoner tilknyttet LifeSkills i Høje-Taastrup Kommune, Gentofte Kommune og Frederiksberg Kommune.Foto: Privat

LøkkeFondens 10-års fødselsdag – ROYAL STAGE d. 15. marts 2022

I 2022 fylder LøkkeFonden 10 år. Det skal naturligvis fejres. Du kan derfor glæde dig til vores store fundraising-arrangement i ROYAL STAGE Hillerød tirsdag d. 15. marts 2021, hvor formålet er rejse penge til LøkkeFondens almennyttige arbejde til gavn for udfordrede unge i hele Danmark.
 
Aftenen vil byde på live musik og underholdning i særklasse, og vi håber naturligvis på stor og bred opbakning til arrangementet.


SoMe jule- og adventskalender

Følg med på Facebook og Instagram, når vi hele december deler nogle af de største og bedste minder fra året, der gik.


Gør en forskel og giv et bidrag på 200 kr.

Har du lyst til at støtte LøkkeFondens almennyttige arbejde og drengenes kamp? Her på hjemmesiden kan du give et engangsbeløb eller blive fast månedlig bidragsyder. Alle donationer har betydning, og vi sætter stor pris på hver enkelt krone, vi får doneret.

Sammen kan vi gøre en forskel og bringe drenge på kanten tilbage ind i fællesskabet.


Tak til de mange modige unge, støttende forældre, dedikerede ildsjæle og stærke samarbejdspartnere, fonde og sponsorer, der har været med til at gøre 2021 til et mindeværdigt år. Jeres indsats og støtte er meget værdsat.

Vi ser frem mod et spændende år 2022, hvor endnu flere udfordrede drenge skal hjælpes fra kanten af samfundet tilbage ind i fællesskabet.

Med ønsket om en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

Team LøkkeFonden
Benjamin, Kitt, Kristian, Line, Laura, Peter og Frederik.