Nyhedsbrev august 2020

  • Af LøkkeFonden

Kære læser,

Ovenpå en god og travl sommer holder vi stadig et højt tempo i LøkkeFonden. I dette nyhedsbrev får du en update på sommerens veloverståede projekter; DrengeAkademiet, vores boost-uge i både Hillerød og Vejen samt vores Mini-Challenge. Ligeledes får du en update på vores igangværende projekter; Challenge og LifeSkills.

Rigtig god læselyst.


DrengeAkademiet 2020 – Det lange seje træk

I juli fik vi sendt 93 glade, stolte og seje drenge hjem på velfortjent sommerferie efter deres gennemførelse af DrengeAkademiet 2020. Drengene brugte to uger af deres ferie på at genfinde motivationen for skole, lysten til at lære samt troen på egen formåen.

Fagligt nåede de markante resultater i både matematik, hvor de på to uger rykkede sig 22%-point samt i læsning, hvor de rykkede sig 31%-point. Vigtigst af alt rykkede de sig personligt og socialt – der blev skabt nye venskaber og rygsækken blev fyldt med talrige succesoplevelser.

DrengeAkademiet 2020. Foto: Emil Rahr.

Drengenes læringsrejse er først lige begyndt. DrengeAkademiet kickstartede den, og nu venter det lange seje træk. Vi kommer til at følge drengene to gange om måneden i vores obligatoriske mentorordning, som starter denne måned og fortsætter frem til maj 2021.

I vores syv lokale mentorcentre vil drengene mødes i grupper og blive fulgt tæt af erfarne mentorer fra DrengeAkademiet og MentorDanmark, som har stort kendskab til målgruppen. Adecco stiller med frivillige kompetente rollemodeller, som vil arrangere en række virksomhedsbesøg, der skal styrke drengenes indsigt i arbejdsmarkedet, inspirere til fritidsjob og skabe større afklaring ift. deres forestående uddannelsesvalg.

D. 23. august samler vi alle drengene og deres familier samt drengene fra vores Challenge projekt til Drengenes Dag i Tivoli. Vi ser frem til et glædeligt gensyn i haven.


LøkkeFondens Challenge 2020 – Vi øger kadencen og distancen

Grundet Covid-19 har LøkkeFondens Challenge i år fået et lidt andet format, end vi kender det. I juni fik drengene testet deres grundform under afviklingen af vores tre lokale ”Mini-Challenges”, hvor drengene cyklede 200 kilometer på 2 dage. Siden da har drengene fortsat træningen i lokale hold og arbejdet målrettet og vedholdende med at øge både kadence og distance.

Mini-Challenge 2020. Foto: Jonas Bjerregaard.

Snart går startskuddet til LøkkeFondens store Challenge, hvis afvikling afhænger af Covid-19-situationen. Planen er at samle alle Challenge-drengene og deres trænere til den traditionsrige finale, etapeløbet Danmark rundt, som skydes i gang d. 18. september i Kolding. Drengene vil her være synlige på landevejene landet over, når de sammen skal cykle 300 km på 3 dage. Søndag d. 20. september krydser de målstregen ved Bella Centeret på Amager, og her markerer vi selvfølgelig de store personlige sejre, som drengene uden tvivl har været igennem.

100 drenge fra otte forskellige byer har gennem foråret og sommeren været igennem et intensivt trænings- og udviklingsforløb, der skal styrke deres evne til at forfølge egne mål, gøre sig umage og til at kæmpe videre, når noget er svært.

Siden marts har drengene tilsammen tilbragt flere hundrede timer i cykelsadlen og cyklet flere tusinde kilometer på tværs af landet godt hjulpet på vej af LøkkeFondens syv karaktertræk; selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed.


Boost-uge for ordblinde elever i Hillerød og Vejen

I LøkkeFonden udbreder vi DrengeAkademiets forskningsforankrede læringsmetoder på forskellige måder i kommunalt regi. Vi samarbejder om at etablere og gennemføre akademier og laver intensive lokale læringsforløb for skoleelever og/eller kompetenceudviklingsforløb for skolelærere rundt omkring i landet.

Den første uge i august afviklede LøkkeFonden en boost-uge i hhv. Hillerød Kommune og Vejen Kommune bestående af fem intensive, udviklende og lærerige dage for en gruppe fagligt udfordrede drenge og piger i 5.-8. klasse. Fokus var på at løfte eleverne fagligt i dansk og matematik gennem differentieret og aktivitetsbaseret undervisning, men også at give dem et socialt og personligt boost gennem arbejdet med karaktertræk og mindset. 

Størstedelen af de deltagende elever kæmper dagligt med læse-skrivevanskeligheder, da de er konstateret ordblinde. Boost-ugens formål var således at sikre eleverne gode muligheder for at få udbytte af den almindelige skoleundervisning og dermed forbedre deres muligheder for at udfolde deres potentialer.

Danskundervisningen var koncentreret om læsning og skrivning som to selvstændige fag. Læsnin­g bød på almindelige bøger og digitale lydbøger og bestod derudover af digital træning af forskellige læse­teknikker. Skrivning foregik via stilladseret undervisning, hvor fokus primært var på at øge ele­vernes skrive­lyst og -glæde – og mindre på grammatik. Her anvendte eleverne Wizkids’ digitale skrive-læse-værktøjer, AppWriter og TxtAnalyzer, der er specialudviklet til at understøtte læse- og skrivekompe­tencer hos ordblinde. Eleverne trænede aktivt brugen af programmerne, som de nu kan anvende selvstændigt i den almindelige skoleundervisning.

Undervisningen foregik hver dag mellem kl. 9-17, og vi beundrer elevernes flotte daglige fremmøde, der vidner om en stor grad af motivation – især fordi boost-ugen blev afviklet i den sidste uge af elevernes sommerferie. Tak til alle elever for en flot indsats.


LifeSkills 2020 – Et skræddersyet skoleprogram med en erhvervsintegreret mentorordning

Et andet sted, hvor vi også udbreder vores forskningsforankrede læringsmetoder, er i Høje Taastrup Kommune. Her har vi i skoleåret 19/20 afprøvet et nyt skræddersyet skoleprogram og en tilhørende erhvervsintegreret mentorordning i 10. klassecenteret, LINIE 10. Projektet, som hedder LifeSkills, har til formål at få flere unge til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Indsatsen er målrettet unge i 10. klasse, som endnu ikke er blevet vurderet uddannelsesparate, og som ønsker faglig og personlig kvalificering samt afklaring i forhold til uddannelse og job.

Skoleåret 2019/2020 på LINIE 10 sluttede godt på trods af Covid-19. Elevernes årskarakterer blev ophøjet til prøvekarakterer (Folkeskolens 10.-klasseprøver) – her præsterede eleverne i LifeSkills-klassen et samlet karaktergennemsnit på 6,3. Dette svarer til en gennemsnitlig stigning på 3,4 karakterer i forhold til Folkeskolens 9.-klasseprøver. Vigtigst af alt blev 93,3 % af eleverne erklæret uddannelsesparate og er nu klar til at påbegynde deres videre uddannelsesforløb på den ønskede ungdomsuddannelse.

De unge blev hjulpet godt på vej af LINIE 10’s erfarne faglærere og ikke mindst de mange frivillige lokale erhvervsfolk, der gennem skoleåret bød ind med målrettet mentorstøtte til de unge. En stor tak til disse mange dedikerede ildsjæle, der investerer tid og energi i de unges trivsel og fremtid.

Se filmen nedenfor og hør Andreas fortælle om sit udbytte af skoleåret med LifeSkills og en erhvervsmentor på sidelinjen:

I skoleåret 2020/2021 udruller vi indsatsen i tre kommuner: Høje Taastrup Kommune, Frederiksberg Kommune og Gentofte Kommune. Udvalgte elever på i alt tre skoler skal i dette skoleår prøve kræfter med LifeSkills og den erhvervsintegrerede mentorordning.

Vi glæder os meget over de kommunale samarbejder og ser frem til at hjælpe endnu flere 10. klasses unge på deres vej mod en ungdomsuddannelse.


Følg vores arbejde på de sociale medier

Ønsker du at følge med i LøkkeFondens daglige arbejde, så kan du følge os på FacebookLinkedIn og Instagram (under navnet loekkefonden.dk).


Støt os og gør en forskel

Har du lyst til at støtte LøkkeFondens almennyttige arbejde og drengenes kamp? Her på hjemmesiden kan du give et engangsbeløb eller blive fast månedlig bidragsyder. Alle donationer har betydning, og vi sætter stor pris på hver enkelt krone, vi får doneret.

Sammen kan vi gøre en forskel og bringe drenge på kanten tilbage ind i fællesskabet.


De bedste hilsner,

Team LøkkeFonden
Benjamin, Kristian, Lasse, Line, Kitt, Malene Louise, Peter, Emilie, Laura og Frederik.