Pressemeddelelse: Rekord mange deltagere på LøkkeFondens Challenge 2018

LøkkeFondens Challenge, der startede i 2014, er et udviklingsprojekt, hvis formål er at hjælpe udfordrede drenge i alderen 16-25 år med at opnå en mere struktureret hverdag og en sundere livsstil gennem cykling. Ydermere skal projektet hjælpe ”Challenge-drengene” videre i uddannelse eller arbejde.

Mere end 50 drenge fra 6 forskellige byer, har siden marts været i gang med et hårdt og udviklende træningsforløb. De startede på motionscyklerne i træningslokalet i marts, og siden april har de været på landevejen flere gange om ugen. Sideløbende er drengene blevet trænet i 7 vigtige karaktertræk som skal være med til at hjælpe dem igennem livet.

Hele forløbet kulminerer lørdag den 30. juni kl 12:00, hvor drengene starter deres tur på 500 km gennem Danmark ved Bilka i Horsens.
Drengene kommer i mål i Bella Centeret onsdag den 4. juli om eftermiddagen.

”Vi er glade og stolte over, at flere og flere støtter op om dette vigtige projekt. Det har betydet, at vi igen har kunnet skrue op for ambitionsniveauet, og i år har drenge med fra hele seks forskellige byer. Og i 2018 får drengene, efter vores tur rundt i Danmark, mulighed for at starte på et mentorforløb, der skal være med til at hjælpe dem videre i livet,” siger Frederik Meyer, direktør i LøkkeFonden.

Ønsker man at læse mere om LøkkeFondens aktiviteter kan man gå ind på www.loekkefonden.dk og
ønsker man at støtte LøkkeFondens aktiviteter kan det gøres via hjemmesiden ved at trykke på donér.

Eventuelle bidrag er fradragsberettiget.

Om LøkkeFonden
Danmark har et drengeproblem. Dobbelt så mange drenge som piger har ikke tilstrækkelige læsefærdigheder, piger får generelt bedre karakterer i skolen, og piger uddanner sig mere end drengene efter folkeskolen. Samtidig mangler mange drenge motivation for læring og tro på sig selv. Sammen med dansk erhvervsliv, førende forskere og praktikere udvikler LøkkeFonden derfor projekter, hvor udfordrede drenge lærer at skabe resultater for sig selv. Projekternes formål vil altid være at ruste og motivere til at få en uddannelse eller et arbejde ved at styrke motivation, lærelyst, faglighed og personlighed. LøkkeFonden er med til at skabe synlighed omkring drengeproblemet – samtidig med at den valide viden, som projekterne generer udbredes med generelt sigte.

Målet er at afprøve og dokumentere nye løsninger, der kan inspirere samfundet bredt.

LøkkeFonden blev stiftet af Lars Løkke Rasmussen i 2012. Fonden er uafhængig og almennyttig.

Kontakt:
Direktør, Frederik Meyer
fm@loekkefonden.dk
www.loekkefonden.dk