Pressemeddelelse, d. 22. juni 2021

Mere end 100 fagligt udfordrede drenge bruger to uger af deres sommerferie på at udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

Danmark har et problem. Et drengeproblem. Mere end dobbelt så mange drenge i grundskolen modtager specialundervisning, og færre drenge end piger får en uddannelse efter folkeskolen. 
Det bliver vi nødt til at gøre noget ved.


104 heldige drenge har får en plads på årets DrengeAkademi. På mandag d. 28. juni mødes drengene til to udfordrende, lærerige og ikke mindst sjove uger på Flakkebjerg Efterskole. Fælles for drengene er, at de alle har store faglige efterslæb i dansk og matematik, samt mod på at bruge to uger af deres sommerferie på at dygtiggøre og udvikle sig.

Vi har arbejdet det meste af året på at planlægge det bedste akademi for drengene nogensinde. Vi har rekrutteret stærke engagerede lærerkræfter fra hele landet. I alt 25 voksne har været med til at sammensætte og finpudse et spændende, varieret akademiprogram, som de glæder sig til at præsentere for drengene.

På DrengeAkademiet kommer drengene især til at arbejde i fagene læsning, skrivning og matematik. Det faglige underbygges af et personligt og socialt spor, hvor der arbejdes med karaktertræk. Det handler bl.a. om evnen til at forfølge sine mål, gøre sig umage, udvise nysgerrighed og til at kæmpe videre, når noget er svært.

Trygfondens Børneforskningscenter har på baggrund af DrengeAkademiet i 2017-2018 udført et kvantitativt effektstudium, der afdækker effekten af DrengeAkademiet ift. skole og uddannelse. I rapporten, som blev offentliggjort i 2020, kan man konkludere, at 17% flere DA-drenge bliver erklæret uddannelsesparate i 9. klasse, og 8% flere DA-drenge består folkeskolens afgangseksamen i forhold til kontrolgruppen.

I 2019 foretog Oxford Research på baggrund af DrengeAkademiet 2019 en kvantitativ evaluering, der afdækker udviklingen i de deltagende drenges trivsel, selvværd og handlekompetence ud fra validerede, psykometriske værktøjer, som anbefales af Socialstyrelsen. Resultatet har været, at drengenes trivsel, selvværd og handlekompetence stiger signifikant, mens drengene er på akademiet. Indsatsen har vist sig at have langvarig positiv virkning på især drengene selvværd, der fortsat er forhøjet syv måneder efter akademiets afvikling.

Supplerende kvalitative studier gennemført af Rambøll primo 2020 indikerer ligeledes, at DrengeAkade­miet har langvarig positiv betyd­ning for drengene. Rambøll fremhæver bl.a., at DrengeAkademiets undervisere har været afgørende for elevernes tilgang til læring. Arbejdet med de syv karaktertræk fremhæves som et essentielt udbytte og den minimum et år lange mentorordning har været et særligt virksomt element ift. at sikre vedvarende udvikling.

Når akademiet slutter d. 10. juli trænger drengene til velfortjent ferie. Og det får de. Men i august fortsætter arbejdet. Vi møder dem igen i Tivoli til ”Drengenes Dag” i slutningen af august, hvorefter de starter på det obligatoriske mentorprogram, som forløber i skoleåret 2020/2021. Her mødes de to gange om måneden i deres lokale mentorcenter for at genbesøge sommerens fællesskab, besøge virksomheder, få hjælp til lektier og en hyggelig snak om stort og småt i hverdagen.

Ønsker man at læse mere om LøkkeFondens aktiviteter kan man gå ind på www.loekkefonden.dk, og ønsker man at støtte LøkkeFondens aktiviteter kan det gøres via hjemmesiden ved at trykke på “støt”. Eventuelle bidrag er fradragsberettiget.


Om LøkkeFonden

Danmark har et drengeproblem. Dobbelt så mange drenge som piger har ikke tilstrækkelige læsefærdigheder, piger får generelt bedre karakterer i skolen, og piger uddanner sig mere end drengene efter folkeskolen. Samtidig mangler mange drenge motivation for læring og tro på sig selv. Sammen med dansk erhvervsliv, førende forskere og praktikere udvikler LøkkeFonden derfor projekter, hvor udfordrede drenge lærer at skabe resultater for sig selv. Projekternes formål er at ruste og motivere de unge til at få en uddannelse eller et arbejde ved at styrke trivsel, lærelyst, faglighed og personlighed. LøkkeFonden er med til at skabe synlighed omkring drengeproblemet – samtidig med at den valide viden, som projekterne generer, udbredes med generelt sigte. Målet er at afprøve og dokumentere nye løsninger, der kan inspirere samfundet bredt. LøkkeFonden blev stiftet af Lars Løkke Rasmussen i 2012. Fonden er uafhængig og almennyttig.


Kontakt:

Direktør, Frederik Meyer

fm@loekkefonden.dk

www.loekkefonden.dk