Pressemeddelelse juni 2019

Mere end 100 fagligt udfordrede drenge bruger 14 dage af deres sommerferie på at udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

Danmark har et problem. Et drengeproblem. Mere end dobbelt så mange drenge i grundskolen modtager specialundervisning og færre drenge end piger får en uddannelse efter folkeskolen. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved.


104 heldige drenge har meldt sig klar til årets DrengeAkademi. På mandag den. 1. juli starter 14 udfordrende, lærerige og ikke mindst sjove dage på Flakkebjerg Efterskole.

Fælles for drengene er, at de alle har faglige efterslæb i dansk og matematik, samt mod på at bruge to uger af deres sommerferie på at dygtiggøre og udvikle sig.

I starten af juni deltog drengene på DrengeAkademiets introcamp. Her mødte de hinanden for første gang samtidig med, at de blev klogere på, hvad de kan forvente af forløbet – og ikke mindst, hvad der forventes af dem.

Vi har arbejdet det meste af året på at planlægge det bedste akademi for drengene nogensinde. Vi har rekrutteret stærke engagerede lærerkræfter fra hele landet. I alt 25 voksne har været med til at sammensætte og finpudse et spændende, varieret akademiprogram, som de glæder sig til at præsentere for drengene.

På DrengeAkademiet kommer drengene især til at arbejde i fagene læsning, skrivning og matematik. Det faglige underbygges af et personligt og socialt spor, hvor fokus er på betydningen af at have en stærk karaktér. Det handler bl.a. om evnen til at forfølge sine mål, gøre sig umage, udvise nysgerrighed og til at kæmpe videre, når noget er svært.

Drengene kommer til at arbejde intenst med LøkkeFondens 7 karaktertræk: Selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed. De bliver medskabere af en kultur, hvor de inddrages i læringsprocesserne, og hvor fokus er på fællesskabet og det at være en del af noget større.

Når akademiet slutter d. 14. juli trænger drengene til velfortjent ferie. Og det får de. Drengenes personlige læringsrejse er dog blot lige begyndt.

Vi møder dem igen i Tivoli til ”Drengenes Dag” i slutningen af august, hvorefter de starter på det obligatoriske mentorprogram, som forløber i skoleåret 2019/2020. Her mødes de to gange om måneden i deres lokale mentorcenter for at genbesøge sommerens fællesskab, besøge virksomheder, få hjælp til lektier og en hyggelig snak om stort og småt i hverdagen.

Ønsker man at læse mere om LøkkeFondens aktiviteter kan man gå ind på www.loekkefonden.dk og ønsker man at støtte LøkkeFondens aktiviteter kan det gøres via hjemmesiden ved at trykke på donér. Eventuelle bidrag er fradragsberettiget.


Om LøkkeFonden

Danmark har et drengeproblem. Dobbelt så mange drenge som piger har ikke tilstrækkelige læsefærdigheder, piger får generelt bedre karakterer i skolen, og piger uddanner sig mere end drengene efter folkeskolen. Samtidig mangler mange drenge motivation for læring og tro på sig selv. Sammen med dansk erhvervsliv, førende forskere og praktikere udvikler LøkkeFonden derfor projekter, hvor udfordrede drenge lærer at skabe resultater for sig selv. Projekternes formål vil altid være at ruste og motivere til at få en uddannelse eller et arbejde ved at styrke motivation, lærelyst, faglighed og personlighed. LøkkeFonden er med til at skabe synlighed omkring drengeproblemet – samtidig med at den valide viden, som projekterne generer udbredes med generelt sigte. Målet er at afprøve og dokumentere nye løsninger, der kan inspirere samfundet bredt.

LøkkeFonden blev stiftet af Lars Løkke Rasmussen i 2012. Fonden er uafhængig og almennyttig.


Kontakt:

Direktør, Frederik Meyer

fm@loekkefonden.dk www.loekkefonden.dk