Pressemeddelelse: Mere end 100 fagligt udfordrede drenge bruger 14 dage af deres sommerferie på at udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

Danmark har et problem. Et drengeproblem. Mere end dobbelt så mange drenge i grundskolen modtager specialundervisning og færre drenge end piger får en uddannelse efter folkeskolen. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved.

Men hvordan finder man sin motivation, når gnisten er blevet væk? Hvordan lærer man bedst? Hvordan lærer man at lære, men også at være? Hvordan bliver alle elever så dygtige som muligt, både fagligt, personligt og socialt?

Disse spørgsmål arbejder vi målrettet med på LøkkeFondens DrengeAkademi, som vi kalder for et moderne læringslaboratorium, hvor vi med udgangspunkt i den nyeste forskning indenfor, pædagogik, psykologi og neurovidenskab udvikler praksis.
Selvom vi allerede ved, hvad der virker godt, hvad kunne så virke endnu bedre? Med andre ord; vi bygger ovenpå Best practice for at udvikle Next practice.
Vi gør det dels for at hjælpe drenge på kanten ind i fællesskabet, men også for at bidrage med viden og erfaring til den danske skoleverden.

LøkkeFondens DrengeAkademi er blevet afviklet hver sommer siden 2012, hvor mere end 500 drenge har genfundet motivationen og troen på egne evner. LøkkeFonden har nemlig fokus på både faglig og personlig læring igennem hele forløbet.

2018 er ingen undtagelse, så over 100 skoleudfordrede drenge fra hele landet møder mandag den 2. juli op til LøkkeFondens DrengeAkademi.
Fælles for drengene er, at de har et fagligt efterslæb og generelt har mistet motivationen for at lære.
De har valgt at bruge 2 uger af deres sommerferie på at ændre retning, så de kan blive dygtigere i skolen og dermed få nye muligheder for at forfølge deres drømmeuddannelse.

Og går det i 2018, som i de forrige år, så har drengene noget at se frem til, hvis man skal tro på deres
forældres udsagn:

Facebook, maj 2018
”Et inderligt og dybtfølt tak for jeres engagement og ildhu I alle ligger for dagen
Takket være de redskaber og strategier Rasmus har tilegnet sig, har han nu lyst til både skolegang og lektier, hvilket gør at uddannelsen som tømre nu er et realistisk mål
På det personlige plan er det endnu mere….ja, nærmest ubeskriveligt hvilken forskel / udvikling han har været igennem og forsætter med
Af hjertet TAK”

Facebook, juni 2018
”Tusind tusind tak for DA
Kristian som kæmpede så meget imod at tage af sted de 2 uger sidste år, men som endte med at elske det og er vokset så meget som menneske – har i dag fået 12 i mundtlig dansk eksamen. Men vigtigst af alt, så har han fået troen på at han KAN og troen på at han DUR.
Næste skridt bliver HF efter sommerferien, noget som vi i 8.klasse fik at vide ikke var en mulighed.
Vi er bare så taknemmelige.”

Drengene testes i løbet af de 14 dage i matematik, skrivning og læsning og DrengeAkademiet har i de foregående år set stor procentvis fremgang indenfor alle 3 områder på tværs af drengene.
Vi ved af erfaring, at fastholdelse af den enkelte drengs genskabte motivation er vigtigt, hvilket er grunden til at LøkkeFonden siden 2014 har tilbudt mentorforløb for alle de deltagende drenge. I 2017 blev mentorforløbet obligatorisk og samtidig blev der etableret mentorcentre 7 steder rundt omkring i landet, hvor det før var individuelle mentorforløb. Mentorcentrene giver drengene en unik mulighed for – sammen – at fastholde deres nye vaner, både hvad angår skole og livsstil.

”Vi mener det er uhyre vigtigt at styrke elevernes indre styring og motivation og flytte fokus fra tests og dokumentation til glæden ved at lære og være. På DrengeAkademiet prøver vi at skabe et univers som giver drengene en tryg træningsbane, hvor de kan begå fejl og blive klogere på sig selv og deres omverden” siger Trine Bek Gold, Faglig chef på DrengeAkademiet og fortsætter: ”Vi har ikke noget tryllestøv. Der er intet hokus pokus, varm luft eller elastik i metermål; på DrengeAkademiet handler det om tydelig struktur, selvrefleksion, læringsstrategier og god gammeldags dannelse. Ud fra det vi oplever med drengene og hører fra deres forældre, er vi ikke i tvivl om, at DrengeAkademiet hvert år gør en stor forskel for rigtigt mange drenge.”

Ønsker man at læse mere om LøkkeFondens aktiviteter kan man gå ind på www.loekkefonden.dk og ønsker man at støtte LøkkeFondens aktiviteter kan det gøres via hjemmesiden ved at trykke på donér.
Eventuelle bidrag er fradragsberettiget.

Om LøkkeFonden
Danmark har et drengeproblem. Dobbelt så mange drenge som piger har ikke tilstrækkelige læsefærdigheder, piger får generelt bedre karakterer i skolen, og piger uddanner sig mere end drengene efter folkeskolen. Samtidig mangler mange drenge motivation for læring og tro på sig selv. Sammen med dansk erhvervsliv, førende forskere og praktikere udvikler LøkkeFonden derfor projekter, hvor udfordrede drenge lærer at skabe resultater for sig selv. Projekternes formål vil altid være at ruste og motivere til at få en uddannelse eller et arbejde ved at styrke motivation, lærelyst, faglighed og personlighed. LøkkeFonden er med til at skabe synlighed omkring drengeproblemet – samtidig med at den valide viden, som projekterne generer udbredes med generelt sigte.
Målet er at afprøve og dokumentere nye løsninger, der kan inspirere samfundet bredt.

LøkkeFonden blev stiftet af Lars Løkke Rasmussen i 2012. Fonden er uafhængig og almennyttig.

Kontakt:
Direktør, Frederik Meyer
fm@loekkefonden.dk

www.loekkefonden.dk