Nyhedsbrev september 2018

  • Af LøkkeFonden

Fra forskningen ved vi, at lys påvirker vores humør, energiniveau og produktivitet. Heldigvis bød sommeren 2018 på rigelige mængder af det, hvilket har været til stor glæde og gavn for afviklingen af vores mange spændende projekter sommeren over.

Overvægten af solskinstimer har ikke alene været et energiboost for vores kompetente samarbejdspartnere. Det har i høj grad også løftet humøret og produktiviteten hos de mange projektinvolverede og modige drenge, som har arbejdet benhårdt for at skabe resultater for sig selv.

Det er blevet tid til en update på, hvordan det går og er gået hos LøkkeFonden. I dette nyhedsbrev kan du således se frem til at læse om flere af vores veloverståede – men også igangværende – projekter.

Rigtig god fornøjelse!


Guttas Campus 2018 i Norge

Vi starter læringsrejsen i udlandet – nærmere bestemt i Oslo – hvor vi for første gang (og med stor succes) har gennemført et DrengeAkademi i norsk format.

Guttas Campus blev navnet på det norske pilotprojekt, som blev afviklet i uge 26 og 27 i smukke naturrige omgivelser. Her tog 26 fagligt udfordrede ”gutta” udfordringen op og gennemførte med resultater på linje med dem, vi kender fra vores danske DrengeAkademier.

Den norske udgave af DrengeAkademiet er blevet udviklet med afsæt i de gode erfaringer, vi gennem årene har gjort os i forhold til trivsels- og motivationsfremmende indsatser for drenge på kanten. Programleder for læring, Kristian Hulmose Nørgaard, har stået i spidsen for konceptudviklingen, og sørget for præcisering af alt – lige fra setup til udvikling af materialer – ned i mindste detalje

Vi er umådelig beærede over den udenlandske interesse for vores signaturprojekt, og for det stærke pædagogiske og didaktiske fundament. Dertil glæder vi os over, at vores pædagogiske principper nu også kan være til gavn for skoleudfordrede drenge i Norge.

Pilotprojektet havde ikke fået liv uden det tætte samarbejde, vi har haft med vores dedikerede norske partnere og ildsjæle. Samarbejdet vil vi fortsætte, og du kan derfor se frem til flere solstrålehistorier med norsk islæt i fremtiden.


LøkkeFondens Challenge 2018

Fra et nyt og spændende projekt i det høje nord bevæger vi os nu tilbage på kendt jord. Vi skal et smut ud på de danske landeveje – omdrejningspunktet for vores årlige cykelprojekt, Challenge.

D. 30. juni 2018 lød startskuddet til dette års lange etapeløb, hvor knap 50 drenge satte 20 ugers hård fysisk træning på prøve. På bare 5 dage skulle drengene cykle omkring 500 kilometer med afgang fra Horsens mod endestationen, København.

Udfordringen kræver mere end fysisk udholdenhed. Den kræver også mental vedholdenhed. Derfor havde drengene forinden trænet både viljestyrke og indstilling, så de kunne blive ved med at træde i pedalerne og holde kadencen, selvom det var hårdt, og de mødte bakker med modstand. Heldigvis kunne drengene få moralsk støtte og opbakning fra hinanden og ligeledes fra de voksne (sponsorer og samarbejdspartnere).

Alle drengene gennemførte på bedste vis og nåede således i mål d. 4. juli 2018. En sejr, som mange af dem aldrig havde turde håbe på eller drømme om tidligere. Vi ved fra tidligere år, at drengenes oplevelse af at mestre og lykkes med noget, forbedrer deres selvværd og øger deres tro på eget værd og potentiale. Og i år er bestemt ingen undtagelse.

LG Insight, som står for kvalitativ og kvantitativ evaluering af projektet, bekræfter, at drengene også i år er blevet mere optimistiske i deres indstilling og generelt udviklet mere et positivt syn på dem selv – og ikke mindst deres fremtid. Gennemførslen af Challenge giver med andre ord drengene et endnu bedre udgangspunkt i forhold at gennemføre en uddannelse og komme i arbejde.

Godt kæmpet drenge!


DrengeAkademiet 2018

Vedholdende og kæmpende drenge kunne vi i juli måned også finde på Flakkebjerg Efterskole, hvor vi for syvende gang gennemførte et succesfuldt DrengeAkademi.

Her knoklede lige knap 100 drenge for at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik. Foruden det skolefaglige prøvede drengene også kræfter med en bred pallette af fysiske aktiviteter, herunder bl.a. Coopers test, styrketræning, New Zealansk inspireret haka og en danselektion i hiphop.

Uanset hvilken aktivitet vi præsenterede drengene, var deres nysgerrighed og engagement ikke til at tage fejl af. De gennemgik en enorm udvikling på bare 14 dage, hvilket resultaterne også vidner om.

Drengene blev testet tre gange i akademiets forløb – før, midtvejs og afslutningsvist – i hhv. matematiske færdigheder (tal og algebra), læsning og skrivning. På billedet ses den samlede progression på de tre fagområder angivet i procentpoint.

Foruden målingerne af drengenes faglige fremgang foretog vi også systematiske målinger af drengenes personlige udvikling med afsæt de 7 personlige karaktertræk: Selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed.

Målingerne viser, at drengene i særlig grad er blevet mere vedholdende og optimistiske i deres indstilling, hvilket vores iagttagelser på akademiet også bekræfter. Det styrker grundlaget for, at de kan fastholde en positiv udvikling på længere sigt.

I denne måned igangsætter vi opfølgningsarbejdet for DrengeAkademiet 2018. Til formålet genåbner vi vores 7 lokale mentorcentre. Her møder drengene månedligt ind til faglig og personlig sparring med erfarne voksne fra sommerens DrengeAkademi samt kompetente frivillige rollemodeller fra Adecco Danmark. Vi glæder os til at følge og støtte drengene på deres personlige læringsrejse, som først lige er begyndt.


KøbenhavnerAkademiet 2018

Efter sommerens veloverståede projekter følger i LøkkeFonden et aktivitetsniveau, der fortsat er på fuldt blus. Udbredelsen af vores læringsmetoder og faglighed har for øjeblikket det kommunale regi som sit brændpunkt. For 4. år i træk har vi i samarbejde med Københavns Kommune etableret et KøbenhavnerAkademi – et kommunalt flagskib, når DrengeAkademiets campkoncept udrulles.

Lige knap 100 drenge fra 13 forskellige københavnske folkeskoler afsluttede i fredags den intensive læringscamp i Helsingør. I 12 dage havde drengene knoklet på livet løs for at indhente det fagligt forsømte og genvinde troen på egen formåen. Drengenes læringsrejse blev hjulpet godt på vej af en flok dedikerede lærere, holdledere og vejledere, som også havde fokus på de stilladser, der understøtter drengenes personlige og sociale udvikling.

Målet er at gøre drengenes læringsudbytte vedvarende. De skal derfor fremadrettet arbejde videre på hjemskolen med lær@lære-programmer, der er udviklet til formålet.