Nyhedsbrev december 2018

  • Af LøkkeFonden

Tak for i år

LøkkeFonden har sammen med partnere, fonde, sponsorer og private bidragydere i 2018 været i stand til at levere gode resultater og videreudviklet stærke læringsmetoder, der har hjulpet drenge på kanten ind i fællesskabet.

Tusind tak for jeres støtte og opbakning

På DrengeAkademiet 2018 kæmpede årets drenge med læsning, skrivning og matematik – og genskabte troen på eget potentiale. Årets drenge kæmper nu videre, og der knokles i vores syv mentorcentre i Aalborg, Silkeborg, Vejen, Odense, Ringsted, København og Helsingør, hvor der har været møder siden september. Drengene bliver mødt af velkendte ansigter fra sommerens akademi, samt frivillige samarbejdspartnere fra Adecco. Mødernes rammer og indhold ligner det, drengene kender fra DrengeAkademiet.

Formålet med det efterfølgende mentorforløb er, at drengene indarbejder og forankrer deres nye vaner på både det faglige, personlige og sociale plan. For drengene handler det i høj grad om at bibeholde motivationen og tage ansvar i det lange, hårde træk, som en vaneændring er.


LøkkeFondens Challenge er vi i øjeblikket i fuld gang med at rekruttere drenge til 2019 turen. Drengene, som deltager, er meget forskellige. De kommer fra forskellige steder i landet og har vidt forskellige socioøkonomiske baggrunde. Fælles for dem er, at de har mistet grebet om tilværelsen samt troen på eget værd og potentiale.

Behovet for pladser på Challenge er stort, og vi planlægger derfor, at hele 80 drenge kommer til fra start mod 44 i 2018. Dette kræver ekstra meget planlægning og ekstra stor opbakning og støtte fra sponsorer – erhvervsliv såvel som privatpersoner

 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår