Hvordan får vi flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse?

LifeSkills-konferencen 2022

Konferencen fandt sted torsdag d. 21. april 2022. Her belyste og drøftede vi nogle af de tendenser og udfordringer, som er forbundet med unges fravalg af erhvervsuddannelserne. Sammen med eksperter og førende forskere præsenterede LøkkeFonden bl.a. initiativer, som kan være medvirkende til, at flere unge motiveres til at vælge en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.

Her på siden kan du downloade præsentationer fra konferencen. Vi håber, at det kan være til gavn og inspiration.m

Præsentationer

Oplægsholdere – formiddag

Velkomst fra LøkkeFonden

Frederik Meyer, Direktør i LøkkeFonden
Kristian Hulmose Nørgaard, Programleder for læring
Hent præsentationen her

Virksomhederne mangler arbejdskraft – også i fremtiden

Signe Tychsen Philip, Underdirektør Dansk Industri
Hent præsentationen her

Motivation på – og for – erhvervsuddannelserne

Laila Colding Lagermann, Ph.d. i pædagogisk psykologi, forsker og konsulent
Hent præsentationen her

På vej mod enhedsuddannelse for unge

Per Fibæk Laursen,Professor emeritus
Hent præsentationen her

Unges uddannelsesvalg – tendenser og potentialer

Kristian Thor Jakobsen, Cheføkonom i Tænketanken DEA
Hent præsentationen her

LifeSkills-projektet

Benjamin Blume, Projektleder af LifeSkills
Brian Jørgensen, Skoleleder på Tre Falke Skolen
Hent Benjamins præsentation her / Hent Brians præsentation her

Evaluering af LifeSkills

Else Ladekjær, Ph.d. og forsker, VIVE
Hent præsentationen her

m

workshops– Eftermiddag

LifeSkills i praksis

Majbritt Svensson, Ressourceperson på LINIE10
Benjamin Blume, Projektleder af LifeSkills
Hent præsentationen her

Arbejdet med karaktertræk i skoleregi

Trine Bek Gold, Forældrevejleder og pædagogisk konsulent
Hent præsentationen her

Erhvervsmentorordning

Tom Ewers, Erhvervsmentor
Allan Leerbæk, Erhvervsplaymaker i Høje-Taastrup Kommune
Hent præsentationen her

LøkkeFondens læringskoncept

Kristian Hulmose Nørgaard, Programleder for læring
Hent præsentationen her

mm

m

Tak for støtte og samarbejde: