Vejen Kommune

Udbredelse gennem kommunalt samarbejde

LøkkeFondens vision er at inspirere bredt på uddannelsesområdet gennem udbredelse af vores forskningsforankrede læringskoncept og -metoder til bl.a. skoler og kommuner.

Vi er generelt nysgerrige på, hvad vores læringskoncept kan løfte, hvis det involveres i almindelig folkeskolesammenhæng.

Som en del af regeringens øremærkede midler til sommeraktiviteter havde vi i sommeren 2020 et 5-dages projekt i Vejen Kommune. 


Forløb

Elever med ordblindevanskeligheder fra 5.-8. klasse i Vejen kommune blev tilbudt en plads i en boost-uge, der blev afviklet i den sidste uge af elevernes sommerferie.

Eleverne deltog hver dag fra kl. 9-15 i et særligt tilrettelagt program, hvor der både var fokus på faglig, personlig og social udvikling i selskab med ligesindede. Der var daglig undervisning i dansk, matematik og karaktertræk samt en masse fysisk aktivitet i Vejen Idrætcenter.

Undervisningen blev varetaget af konsulenter fra LøkkeFonden, der alle havde erfaring fra DrengeAkademiet og afviklede en uge på baggrund af erfaringer fra DrengeAkademiet. I forløbet deltog både drenge og piger.