Tarm Skole

Udbredelse gennem lokalt samarbejde

LøkkeFondens vision er at inspirere bredt på uddannelsesområdet gennem udbredelse af vores forskningsforankrede læringskoncept- og metoder til bl.a. skoler og kommuner.

Vi er generelt nysgerrige på, hvad vores læringskoncept kan løfte, hvis det involveres i almindelig folkeskolesammenhæng.

Med dette som afsæt indledte vi i januar 2018 et samarbejde med Tarm Skole, som blev afsluttet i maj 2018.


Forløb

Gennem samarbejdet designede vi et kompetence- og udviklingsforløb for lærerne på Tarm Skole. De blev præsenteret for LøkkeFondens forskningsforankrede læringskoncept med fokus på struktur og metodik, herunder gennemgang af relevante materialer og platforme, som understøtter arbejdet med differentiering, evaluering og progression i fagene dansk og matematik. Samtidig fik de inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan de kan omsætte konceptet til egen skolepraksis.

Få mere viden om læringskonceptet ved at læse om DrengeAkademiet og om filosofien bag LøkkeFondens projekter.

Forløbet mundede ud i et unikt tilrettelagt 9-dages campprogram for fagligt udfordrede elever på Tarm Skole, hvilket fungerede inden for rammerne af den normale skoledag.

Lærerne på Tarm Skole var aktivt meddesignende i processen op mod campens afvikling, så campkonceptet fik optimal form i forhold til de konkrete muligheder i praksis.

Samtidig dannede forløbet afsæt for udformning af en årsplan for skoleåret 2018/2019 med fokus på konkrete indsatsområder i det generelle arbejde med elevernes sociale og personlige læring.


Formål

Forløbet havde til formål at kvalificere læring på Tarm Skole gennem styrket målrettethed, feedback, personlig progression og et fælles sprog om læring.

De overordnede mål på lærerniveau var:

  • At give lærere overordnet viden om forskning og erfaringer der fremmer personlig og social læring
  • At inspirere lærere med konkrete redskaber som kan involveres i personlige og sociale læreprocesser
  • At skabe læringsfællesskab omkring tilrettelæggelsen af personlige og sociale læreprocesser i tilknytning til fag og understøttende undervisning med mulighed for konsulentsparring
  • At skabe rum for at lærere kan reflektere og videndele med afsæt i afprøvede tiltag undervejs i forløbet
  • At kapacitetsopbygge Tarm Skole med henblik på personlig- og social læring i et fremadrettet perspektiv

Resultater

Med samarbejdet lykkedes det at skabe markant fremgang for de deltagende elever fra Tarm Skole både fagligt og personligt med resultater på linje med dem, vi kender fra DrengeAkademiet.

Derudover fik lærerne:

  • Kompetenceudvikling inden for temaerne: ”Synlig Læring”, det fleksible læringsrum, læringsledelse, differentiering, mentoring og struktureret arbejde med læringsstrategier
  • Erfaringer med at arbejde med fælles struktur i et stærkt team
  • Viden om og konkret inspiration til hvordan succesfulde intensive læringsforløb kan gennemføres i praksis

Tarm Skole afvikler nu selv dagscamps for 6.-9. årgang med LøkkeFondens læringsmetoder.

Det er meget mere spændende og sjovt. Det er lidt mere frit, og jeg kan mærke, at der er en helt anden gejst i timerne.

 Jonas, elev på Tarm Skole

Vi ved, at det virker. Vi har elever, hvor vi kan se, at vi ikke slår til med den traditionelle undervisning.”

Else Thorup, skoleleder på Tarm Skole