Sophienborgskolen i Hillerød

Træningsdage Hillerød foråret 2021

I foråret 2021 afviklede vi faglige træningsdage for en udvalgt gruppe elever i 9. klasse, som havde faglige udfordring. Træningsdagene blev afviklet på Sofieborg Skolen i Hillerød, ugen forinden at eleverne skulle op til deres skriftlige afgangseksamener. Forløbet havde et formål at booste eleverne fagligt, give dem redskaber og værktøjer, der kunne øge deres muligheder og troen på egen formåen inden og under eksamenerne. Der var derfor et fagligt fokus på at klargøre eleverne til FSA i matematik, læsning og skrivning.

Eleverne mødte ind mandag til onsdag hver dag fra kl. 09.00-14.00. Undervisningen blev varetaget af konsulenter fra LøkkeFonden, der alle har erfaring fra DrengeAkademiet, træningsdagene blev afviklet på baggrund af erfaringer og fagligt læringskoncept herfra. Ydermere stillede Sofienborg Skolen selv med én lærer, som til dagligt underviste flere af eleverne og havde et indgående kendskab til elevgruppen.