Slagelse Kommune

Udbredelse gennem kommunalt samarbejde

LøkkeFondens vision er at inspirere bredt på uddannelsesområdet gennem udbredelse af vores forskningsforankrede læringskoncept og -metoder til bl.a. skoler og kommuner.

Vi er generelt nysgerrige på, hvad vores læringskoncept kan løfte, hvis det involveres i almindelig folkeskolesammenhæng.

Med dette som afsæt indledte vi i august 2017 et samarbejde med Marievangskolen, Nymarkskolen, Søndermarkskolen og Broskolen i Slagelse Kommune, som blev afsluttet i efteråret 2018.


Formål

Forløbet havde til formål at kvalificere læring i folkeskolen gennem styrket målrettethed, feedback, personlig progression og et fælles sprog om læring.

De overordnede mål på lærer- og pædagogniveau var:

  • At give lærere og pædagoger overordnet viden om forskning og erfaringer der fremmer personlig og social læring
  • At inspirere lærere og pædagoger med konkrete redskaber som kan involveres i personlige og sociale læreprocesser
  • At skabe læringsfællesskab omkring tilrettelæggelsen af personlige og sociale læreprocesser i tilknytning til fag og understøttende undervisning med mulighed for konsulentsparring
  • At skabe rum for at lærere og pædagoger kan reflektere og videndele med afsæt i afprøvede tiltag undervejs i forløbet
  • At kapacitetsopbygge i Slagelse Kommune med henblik på personlig- og social læring i fremadrettet perspektiv

Forløb

Gennem samarbejdet designede vi et kompetence- og udviklingsforløb for de pågældende skolers lærere og pædagoger. Personalet blev præsenteret for LøkkeFondens forskningsforankrede læringsmetoder samtidig med, at de fik inspiration og konkrete værktøjer til selv at igangsætte nye initiativer i praksis, som fremmer elevers personlige og sociale læring.

Få mere viden om filosofien bag LøkkeFondens projekter.

Forløbet bød bl.a. på følgende aktiviteter:

  • Pædagogiske dage og workshops med fokus på de 7 karaktertræk som fundament for elevers personlige og sociale læring
  • Teamsparringer i årgangsteams
  • Ledersparring
  • Afsluttende workshop med fokus på videndeling

De konkrete aktivitetsplaner varierede på tværs af de enkelte skoler, som var meddesignende i processen.