Hillerød Kommune

Udbredelse gennem kommunalt samarbejde

LøkkeFondens vision er at inspirere bredt på uddannelsesområdet gennem udbredelse af vores forskningsforankrede læringskoncept og -metoder til bl.a. skoler og kommuner.

Vi er generelt nysgerrige på, hvad vores læringskoncept kan løfte, hvis det involveres i almindelig folkeskolesammenhæng.

Som en del af regeringens øremærkede midler til sommeraktiviteter havde vi i sommeren 2020 et 5-dages projekt på forskellige skoler i Hillerød Kommune. 


Forløb

Elever med faglige udfordringer fra 7.-8. klasse i Hillerød kommune blev tilbudt en plads i en boost-uge, der blev afviklet i den sidste uge af elevernes sommerferie.

Eleverne deltog hver dag fra kl. 9-15 i et særligt tilrettelagt program, hvor der både var fokus på faglig, personlig og social udvikling i selskab med ligesindede. Der var daglig undervisning i dansk, matematik og karaktertræk samt en masse fysisk aktivitet indlagt i programmet, som blev afviklet lokalt på flere skoler i Hillerød.

Undervisningen blev varetaget af konsulenter fra LøkkeFonden, der alle havde erfaring fra DrengeAkademiet og afviklede en uge på baggrund af erfaringer fra DrengeAkademiet. I forløbet deltog både drenge og piger.  

Eleverne indgik efter endt boost-uge i en mentorordning, hvor eleverne mødtes med underviserne fra LøkkeFonden 5 gange efterfølgende og arbejdede videre med det lærte.