Esbjerg Boost-uge

Esbjerg uge 31, 2021

Elever med faglige udfordringer og et uudnyttet potentiale for at udvikle sig både fagligt, personligt og socialt, blev af Esbjerg Kommune rekrutteret til Boost-uge. Ugen blev afviklet i den sidste uge af elevernes sommerferie i 2021. 30 elever fra 6.-9. klasse deltog. Boost-ugen blev etableret i et samarbejde mellem LøkkeFonden, Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden.

Boost-ugen var af 5 dages varighed, hvor eleverne mødte ind fra kl. 09.00-15.00 hver dag. Det var en uge med intensiv undervisning i skrivning, læsning og matematik. Eleverne arbejdede med deres matematiske færdigheder(tal/algebra), der var fokus på læsestrategier og øget læselyst samt at skabe en bedre skrivelyst blandt elever ved brug af blandt andet hjælpeprogrammerne AppWriter og TxtAnalyser. 

Sideløbende arbejdede eleverne med deres personlige læring, herunder LøkkeFondens syv personlige karaktertræk med afsæt i et dynamisk mindset. Hele boost-ugens program og indhold tager afsæt i LøkkeFondens læringskoncept, læringsmetoder og materialer udviklet til blandt andet DrengeAkademiet.


Esbjerg Kommune arbejdede i sommeren 2021 sammen med LøkkeFonden. Formålet var at give 30 ordblinde drenge og piger fra 6.-9. klasse en god start på det nye skoleår. Vores overordnede oplevelse var, at LøkkeFonden havde en god differentieret tilgang til målgruppen ift. indhold og støtte.

Esbjerg Kommune udvalgte eleverne, og LøkkeFonden formåede at få dem (selvom de ikke kendte hinanden på forhånd) til at deltage aktivt hele ugen igennem –  en kæmpe udfordring og sejr for mange. Efter forløbet tænker vi her i Esbjerg Kommune over to ting:

– At det kan have god effekt at sætte eleven i en ny kontekst sammen med andre elever, som har de samme udfordringer.

– At tænke boost-forløb ind i årshjulet for vores elever i profilklasser for ordblinde elever.

I øvrigt var samarbejdet med LøkkeFonden godt, og der var klare aftaler fra start til slut”.

Kristina Junker Stengaard, Programleder, Pædagogisk Enhed, Esbjerg Kommune