Dannevirke Kostskole

Udbredelse gennem lokalt samarbejde

LøkkeFondens vision er at inspirere bredt på uddannelsesområdet gennem udbredelse af vores forskningsforankrede læringskoncept og -metoder til bl.a. skoler og kommuner.

Vi er generelt nysgerrige på, hvad vores læringskoncept kan løfte, hvis det involveres i almindelig folkeskolesammenhæng.

Med dette som afsæt indgik vi i efteråret 2018 et samarbejde med Dannevirke Kostskole.


Formål

Dannevirke Kostskole ønsker at arbejde sig ind i feltet omkring intensiv læring. Formålet med samarbejdet var derfor at give personalet på Dannevirke Kostskole inspiration og konkrete værktøjer til selv at igangsætte arbejdet med at udvikle, etablere og gennemføre intensive læringsforløb. Dette vil være til glæde for skolens egne elever, men på sigt også til glæde for elever i hele Haderslev Kommune.

Dannevirke Kostskole vil gerne stille sig til rådighed for Haderslev Kommune i forhold til at etablere intensive læringsforløb for ikke-uddannelsesparate unge i kommunen med afsæt i den viden og de konkrete erfaringer, som skolen gør sig løbende med intensiv læring.


Forløb

Gennem samarbejdet designede vi to workshops for personalet på Dannevirke Kostskole. De blev præsenteret for LøkkeFondens forskningsforankrede læringskoncept med fokus på struktur og metodik, herunder gennemgang af relevante materialer og platforme, som understøtter arbejdet med differentiering, evaluering og progression i fagene dansk og matematik. Samtidig fik de inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan de kan omsætte konceptet til egen skolepraksis.

Få mere viden om læringskonceptet ved at læse om DrengeAkademiet og om filosofien bag LøkkeFondens projekter.


Dannevirke Kostskole er en kombination af opholdssted, kostskole og privat specialskole for børn og unge med faglige, sociale og personlige udfordringer. Det samlede pædagogiske personale – skolelærere, kostlærere, pædagoger og ledelse – har deltaget i workshops om faglige turboforløb i dansk og matematik samt de 7 karaktértræk tilrettelagt og faciliteret af Løkkefondens dygtige og engagerede medarbejdere. Det har været gode og i høj grad for institutionen berigende workshops, hvor vi har fået gode idéer, input og redskaber til den fortsatte udvikling af Dannevirke Kostskoles kerneydelser.

Som leder har det været en udsøgt fornøjelse at opleve Løkkefondens og institutionens egne medarbejdere gå i professionelt samspil og refleksion. Jeg er overbevist om, at også Løkkefondens medarbejdere fik gode input og ideér med hjem til gavn for fondens fortsatte arbejde med DrengeAkademiet og så kan det jo faktisk ikke blive meget bedre.

Charlotte, Skoleleder på Dannevirke Kostskole