Nyhedsbrev september 2017

  • Af LøkkeFonden

Efter sommerens veloverståede projekter følger i LøkkeFonden et aktivitetsniveau, der fortsat er på fuldt blus. Udbredelsen af LøkkeFondens læringsmetoder og faglighed har for øjeblikket det kommunale regi som sit brændpunkt.

Ved udgangen af både august og september måned har fonden gennemført og arbejdet på flere udadgående projekter til stor glæde på tværs af landet – herunder bl.a. kompetenceforløb for lærere og pædagoger, afvikling af et kommunalt akademi samt opstart af 7 lokale mentorcentre med fokus på opfølgning og videre forankring af den læring og de erfaringer, som deltagende drenge fra dette års DrengeAkademi gjorde sig.

Esbjerg Kommune -Cosmosskolen

Under overskriften ’Karaktertræk på skoleskemaet’ blev d. 28. august dagen, hvor begreber som dannelse og mental robusthed vandt genklang på Cosmosskolens 3 afdelinger – Boldesager skole, Bakkeskole og Spangsbjergskole – i Esbjerg Kommune. LøkkeFonden afholdt en introducerende workshop for 120 lærere og pædagoger med konkret inspiration til, hvordan der systematisk kan arbejdes med elevers sociale og personlige kompetencer. De deltagende faggrupper blev klædt på til at igangsætte planlægningen af en temadag for Cosmos-distriktets 1200 elever, som løb af stablen d. 22. september. De 7 personlige karaktertræk, der er et gennemgående fokus i alle fondens projekter, udgjorde en central del af temadagens aktiviteter.
I forlængelse af workshoppen har Cosmosskolen valgt at styrke sit fremadrettede fokus på at implementere en række initiativer til gavn for elevernes trivsel og mentale robusthed.

Københavns Kommune – KøbenhavnerAkademiet 2017

Fra et spændende kick-off på Cosmosskolen i vest bevæger vi os mod endnu en succesoplevelse i øst. For 3. år i træk har LøkkeFonden i samarbejde med Københavns Kommune afviklet og gennemført et KøbenhavnerAkademi, der er et kommunalt flagskib, når DrengeAkademiets campkoncept udrulles.
80 drenge fra 13 forskellige københavnske folkeskoler har i 12 dage arbejdet intensivt og målrettet for at indhente faglige efterslæb, og resultaterne heraf taler sit eget tydelige sprog. Drengene formåede i gennemsnit at rykke sig 2,9 læringsår i dansk stavning, læsning og matematiske færdigheder. Drengenes rejse mod nye horisonter blev hjulpet godt på vej af en flok dedikerede lærere, holdledere og vejledere, der – foruden den faglige progression – var stærkt orienterede mod personlig udvikling af drengene, så de genvandt troen på egen formåen og motivationen for skolegang.
Som ved alle andre intensive læringsforløb er det indsatsen på den lange bane, der tæller, når læringsudbyttet skal have vedvarende effekt, og drengene skal derfor i samarbejde med egne lærere arbejde videre på hjemskolen med lær@lære-programmer, der er udviklet til formålet.

7 lokale mentorcentre

Vi bliver i forankringens tegn, der netop har været et stående udviklingsfokus for LøkkeFondens signaturprojekter i 2017. National erfaringsopsamling peger på nødvendigheden af et professionelt understøttende efterforløb, hvis langtidseffekten af DrengeAkademierne skal styrkes. LøkkeFonden har derfor etableret et nyt ambitiøst opfølgningsforløb i samarbejde med Adecco bestående af 7 lokale mentorcentre fordelt i hele landet – herunder Aalborg, Silkeborg, Vejen, Odense, Sorø, Hillerød og København.

I mentorcentrene, som drives af centerledere, rollemodeller og lokale ildsjæle fra erhvervslivet, får drengene månedligt mulighed for dels at genbesøge det fællesskab, de kender fra sommerens DrengeAkademi, og dels at deltage i aktiviteter, der har til formål at fastholde drengene i deres nye gode vaner på både det faglige, personlige og sociale plan.

LøkkeFonden har allerede modtaget en del positive tilbagemeldinger fra både forældre og drenge efter afviklingen af de første mentormøder ved udgangen af både august og september, og fonden tager gerne imod endnu flere henvendelser, så rammerne om drengenes efterforløb kan forfines.
En stor tak til både Adecco og frivillige rollemodeller for at bidrage til, at den nye mentorordning blev en realitet. Vi er glade og stolte over det nyetablerede samarbejde.