Nyhedsbrev november 2017

  • Af LøkkeFonden

DrengeAkademiet 2017 – Når uger henter år 

LøkkeFondens DrengeAkademi 2017 var det sjette i rækken, og igen i år glæder vi os over den samlede progression, som de validerede resultater viser. Drengene testes tre gange i akademiets forløb – før, midtvejs og afslutningsvist – i hhv. matematiske færdigheder (tal og algebra), læsning og stavning. 

I år nåede drengene i mål med et imponerende fagligt løft på gennemsnitligt 3,0 læringsår. Et resultat, der overbeviser os om, at det vi gør, giver mening og har positiv værdi for drengene. De høster synligt frugterne af deres målrettede og ihærdige indsats.

Du kan læse mere om resultaterne i følgende rapport:
https://www.loekkefonden.dk/WP/wp-content/uploads/2017/10/Resultatsrapport-DA17-2.pdf

Foruden målingerne af drengenes faglige fremgang har vi også foretaget systematiske målinger af drengenes personlige udvikling med afsæt de 7 personlige karaktertræk: Selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed.

Billede 13
Ved DrengeAkademiets begyndelse har flere af drengene et fastlåst tankesæt (fixedmindset), og det præger måden, de går til opgaver på. Flere af dem bruger udtrykkene: “jeg kan ikke, jeg vil ikke, jeg tør ikke og jeg gør det ikke. De er vant til at give op, når det bliver svært, gå uden om udfordringer og ignorere den feedback, de modtager fra andre. 

Vi søger aktivt at gøre op med denne indstilling og præsenterer dem derfor for et mere udviklende tankesæt (growthmindset). Her bruger vi ”Hjernemodellen” som udtryk for den væksttænkning, vi gerne vil inspirere drengene med, og de validerede resultater viser, at det rent faktisk gavner. 

I år har drengene særligt oplevet at være blevet mere vedholdende og optimistiske i deres indstilling under akademiet. Det styrker fundamentet for, at de kan fastholde deres positive udvikling på længere sigt.

Mentorcentre til forankring 

LøkkeFonden ved fra både danske og internationale undersøgelser, at 14-dages intensiv læring ikke kan stå alene. Mentorindsatser er afgørende for fastholdelsen af gode resultater opnået med målrettede pædagogiske indsatser. 

Vi har derfor oprettet 7 lokale mentorcentre spredt over hele landet, hvor drengene fra DrengeAkademiet 2017 mødes månedligt. Drengene har derudover også mulighed for 1:1 sparring løbende. 

Mentorerne hjælper drengene til fortsat at træffe gode valg og til at skabe gode rutiner omkring skolearbejdet. Drengene arbejder f.eks. med karaktertræk, faglig udvikling og inspireres med nye perspektiver på uddannelse og job, der gør dem nysgerrige på de forskellige muligheder, fremtiden tilbyder. Den sidste del bliver især hjulpet godt på vej af vores fantastiske samarbejde med Adecco Danmark, der i alle mentorcentre stiller frivillige rollemodeller til rådighed.  

LøkkeFondens projektmedarbejder og praktikant, Laura Sippola Lund, er ved at undersøge på hvilken måde mentorindsatsen understøtter drengene i deres motivation for skole og videre uddannelse. 

Undersøgelsen viser foreløbigt, at opfølgningen i mentorcentrene generelt har positiv betydning for drengenes motivation. Et af de temaer, som træder tydeligst frem på tværs af drengenes fortællinger om mentorcentrene, er betydningen af fællesskabet og det sociale. Drengene er glade for de muligheder refleksions- og læringsfællesskabet tilbyder. De udveksler erfaringer og sparrer med hinanden i forhold til hverdagens udfordringer og får derigennem indblik i nye og andre måder at gøre tingene på. 

LøkkeFonden sammenfatter de foreløbige erfaringer med det nytænkte mentorforløb ved udgangen af januar 2018. 

DrengeAkademiets udbredelsei Norge Guttas Campus 

Interessen for LøkkeFondens læringsmetoder er vokset gevaldigt på det seneste. Nyeste skud på stammen er et DrengeAkademi med norsk islæt. 35 drenge skal deltage i det første norske DrengeAkademi i Oslo – et pilotprojekt, der finansieres af Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse med LøkkeFonden som formel samarbejdspartner. Projektleder, Kristian Hulmose Nørgaard, har arbejdet intensivt med etableringen og udviklingen af projektet, Guttas Campus, som gennemføres i sommeren 2018. 

Vi er umådelig beærede over den udenlandske interesse i vores signaturprojekt, og vi glæder os over, at vores pædagogiske principper nu også kan omsættes til andre praksissammenhænge og dermed være til gavn for skoleudfordrede drenge andre steder i norden. 

Vil du vide mere? 

På vores hjemmeside www.loekkefonden.dk kan du meget snart få stillet din nysgerrighed og læse vores nyeste projektmateriale: DrengeAkademiet 2017 – Giv aldrig op. 

Skærmbillede 2017-11-12 kl. 10.45.58 

Find folderen under “Publikationer” i menulinjen og bliv klogere på, hvordan vi konkret klæder drengene på til at fastholde vejgrebet undervejs og særligt i tiden efter akademiets gennemførsel.