Nyhedsbrev januar 2017

  • Af LøkkeFonden

Første nyhedsbrev i 2017 er tæt pakket med spændende nyheder fra LøkkeFonden. Revideret strategi og nye mål skal omsættes til handlinger – ikke bare som nytårsfortsæt og ”quick-fixes”, men som holdbare løsninger, hvor det lange seje træk ofte er nødvendigt.
Nye temaer er i spil. Hvordan mindsker vi frafaldet af unge på Erhvervsuddannelserne? Hvordan kan vi nytænke svære overgange mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, så flere unge får en uddannelse, et job og et godt liv? LøkkeFonden spirer i nye projektgrupper og med spændende samarbejdspartnere – og vil de kommende år flashe nye større tværgående projekter.
LøkkeFonden vil samtidigt udvikle på og arbejde med sine to stolte signaturprojekter, DrengeAkademiet og cykelprojektet Challenge. Forberedelsesarbejdet er for længst igangsat. Fælles for begge projekter er ønsket om tættere tilknytning til erhvervslivet, som på mange måder kan få glæde af drengenes gode krudt, og de kompetencer de opnår. DrengeAkademiet arbejder stadig med en målgruppe á 100 drenge, mens Challenge udvider. Det samlede challengehold 2017 hold vil tælle over 50 drenge i 4 måneders udviklingsforløb på de danske landeveje.
Læs mere her: https://www.loekkefonden.dk/projekter/challenge/

Stor donation til LøkkeFonden fra Nytårskur i Thyborøn
For fjerde år i træk blev der afholdt Nytårskur i fiskehallen i Thyborøn til fordel for LøkkeFonden. Indsamlingen slog igen alle rekorder. LøkkeFondens formand Sólrun Løkke Rasmussen fik til Nytårskuren overrakt en check på 369.000 kr. Rekorden fra 2016 på 229.000 kr. var dermed langt overgået. Donationerne er fra de lokale virksomheder.
Der var godt 100 gæster til den udsolgte Nytårskur, der som de tidligere år bestod af friskfanget torsk samt den tidligere cykelrytter Ole Ritters æblekage til dessert. Fondens stifter Lars Løkke Rasmussen var også taget til Thyborøn som medrejsende ledsager.
Tak for alle donationer og særlig tak til initiativtageren og arrangøren for indsamlingen, John Anker Hametner fra Rederiet Hametner. I John Ankers tale under Nytårskuren sagde han bl.a.: ”Jeg har selv været en utilpas fisker, som har haft det svært i skolen, og sådan tror jeg det gælder for mange i Thyborøn. Derfor kan vi se os selv i de drenge, som LøkkeFonden støtter.”

Tak til alle sponsorer
Der er blevet skålet flere gange i januar. For gode resultater. Stor interesse. Ved et andet event var alle sponsorer og samarbejdende fonde inviteret. En hyggelig tapasaften, hvor overskyggende tema også var stor TAK.

Nyt ansigt i LøkkeFonden
Som brevet antyder har vi travlt og involverer os i mange relevante projekter. Samtidigt er visionen stadig at udbrede LøkkeFondens læringsmetoder ved fuldt campkoncept, intensive læringsforløb i skolen og ved kompetenceforløb.
Trods stor velvilje i forhold til frivillig hjælp til fondens arbejde, mentorindsats mm., har vi brug for ekstra hænder i sekretariat.
Nyansat pr. 1. februar er læringskonsulent, Trine Bek Gold. Trine har i mange omgange været projektansat og varetaget forskellige funktioner på DrengeAkademiet. Trine har ligeledes erfaring med læringscamps i kommunalt regi og er kreativ, grundig og skarp mht. projektudvikling. Trine er uddannet lærer, coach og cand. pæd. soc. – og skal bl.a. eksekvere vores nyetablerede kompetenceforløb i Lyngby Taarbæk Kommune, som har uddannelsesparathed som omdrejningspunkt.
Trine har dokumenteret DrengeAkademiet 2016: Læs mere her: https://www.loekkefonden.dk/WP/wp-content/uploads/2016/11/71387_DA2016_Aarets_haefte_210x210_TO.pdf