Nyhedsbrev februar 2018

  • Af LøkkeFonden

LøkkeFondens arbejde på DrengeAkademiet bygger på den nyeste forskning inden for positiv psykologi, læring og motivation. Her oplever vi år efter år drenge, der blomstrer, når de oplever faglig og personlig fremgang. Og når de anerkendes for at prøve. For at yde en indsats. Og engang imellem anerkendes drengene for deres resultater.

Vi oplever ligeledes forældre, der fortæller, at de nærmest ikke kan genkende deres dreng efter opholdet på DrengeAkademiet. Blandt andet har vi efter DrengeAkademiet i 2017 med glæde læst følgende opslag på Facebook:

Skærmbillede 2018-02-06 kl. 21.08.57

Skærmbillede 2018-02-06 kl. 21.04.52

Og dem er der mange af. Heldigvis.
At skabe en indre motivation er altafgørende. Det er, når vi som mennesker føler os kompetente, når vi selv er med til at bestemme, når vi oplever en samhørighed med andre, at den indre motivation opstår. Og det er der vi, som mennesker, er i stand til at flytte os.

På DrengeAkademiet fokuserer vi på at skabe motivation. Og vi lykkes. Resultatet er blandt andet, at drengene flytter sig markant fagligt og personligt. Den faglige progression har vi indtil nu beskrevet som læringsår.

Debatten omkring fagudtrykket læringsår
I en artikel i Weekendavisen tidligere på året diskuteres fagudtrykket ”læringsår” af nuværende og tidligere ansatte ved DPU. Begrebet læringsår anvendes af den New Zealandske læringsforsker, John Hattie, og er udtrykket for elevernes progression.

Begrebet har igennem længere tid været benyttet af diverse aktører inkl. EgmontFondens ”Lær for livet” og af LøkkeFonden siden 2013. Både begrebet og algoritmen, der ligger til grund, mener vi stadig er fuldt ud holdbar, hvilket også er grunden til at både Undervisningsministeriet samt forskere på DPU har benyttet sig af denne måleenhed.

Når det er sagt, så er vi enige i, at der kan forekomme misforståelser, når dette fagudtryk bliver brugt i offentligheden. Derfor har vi i samarbejde med DPU valgt, at vi fremadrettet vil ændre kommunikationen, der vedrører elevernes progression.

LøkkeFonden – Ikke et politisk projekt
I løbet af årets første måned skal det nævnes, at der har været en del tale omkring Lars Løkke Rasmussens involvering i fonden samt enkelte af fondens bidragsydere. Vi vil i den forbindelse benytte lejligheden til at slå fast, at LøkkeFonden er en almennyttig fond, som ikke er politisk funderet. Fonden har således ikke politiske formål, og den må ikke give støtte til politiske partier.

Fonden må alene virke til gavn for ”drenge på kanten”, og herved motivere drenge til at tage ansvar for at få en uddannelse, et job, og gøre dem i stand til at blive aktive samfundsborgere.

LøkkeFonden går et spændende forår i møde
Vi er i fuld gang med at forberede både DrengeAkademiet, der afvikles i uge 27 og 28. Vi åbner op for ansøgninger i løbet af februar. Hold øje på vores hjemmeside og på de sociale medier, blandt andet vores Facebookside: https://www.facebook.com/Loekkefonden/

Samtidig er vi også i gang med LøkkeFondens Challenge. VI glæder os til snart at kunne løfte sløret for, hvad der kommer til at ske i 2018.

Vores norske projekt, Guttas Campus, tager mere og mere form i samarbejde med stærke norske ildsjæle, og vi ser frem til også at udbrede vores læringsmetoder i Oslo.

Slutteligt er vi i fuld gang med planlægningen af en 9-dages camp i april på en vestjysk folkeskole, Tarm skole. Her arbejder fagligt personale fra LøkkeFonden tæt sammen med udvalgte lærere fra skolen for at udvikle et helt unikt campkoncept, der både inkluderer drenge og piger med faglige udfordringer.