Hvordan skolen får plads til drenge med diagnoser

Den 18. juni mødte 250 skolefolk op til LøkkeFondens internationale konference “Hvordan skolen får plads til drenge med diagnoser”. Blandt oplægsholderne var den amerikanske forsker George DuPaul, der fortalte om sine resultater med inklusion af børn med ADHD i det amerikanske skolesystem.
George DuPaul har i mange år forsket i metoder til inklusion af børn med ADHD, og de resultater, han fremlagde på konferencen var både tankevækkende og meget opløftende. For det kan lade sig gøre, at inkludere børn med ADHD, men det kræver fokus, struktur og konsekvent evaluering.
George DuPauls 3 vigtigste budskaber:

  • Børn med ADHD ikke er styret af en indre motivation for at lære og præstere på samme måde som andre børn er det. Dette kombineret med impulsstyring er også grunden til, at det kan være svært at regulere disse børns adfærd og at motivere dem til at tilpasse deres adfærd i forskellige sociale sammenhænge og til at øge deres faglige præstationer. Men det er ikke en umulig opgave.
  • Klare forventninger, hyppige evalueringer og pointsystemer for såvel adfærd som faglige præstationer kan motivere børnene i deres dagligdag, og kan derved være med til at præge børnenes adfærd og faglighed i en positiv retning.
  • Lærerstyrede evalueringer har effekt på alle børn, og er ikke særligt tidskrævende, når først systemerne er indført. Med tiden overtager børnene selv opgaven i takt med, at de bliver i stand til selv at regulere og evaluere egen adfærd.

I alt bød dagen på oplæg fra syv forskellige forskere og praktikere, der kom med ny viden og eksempler på konkrete metoder, der kan gavne inklusionen.
Alle slides fra oplægsholdernes præsentationer er tilgængelige her.
Læs pressemeddelelse fra konferencenher.
Billedet er fra DrengeAkademiet 2013.