Erhvervsmentorer

LifeSkills

Erhvervsmentorerne i LifeSkills projektet er lokale ledere eller mellemledere, som med deres praktiske såvel som teoretiske erfaring vil være rollemodel, sparre og være med til at bygge bro mellem den unges ståsted og erhvervslivet. Som erhvervsmentor bliver du inspirator og mentor for den unge, som du matches med, hvilket har en afgørende funktion for de unge, hvilket tydeligt fremhæves herunder i videoen med Andreas og Tom.

Som erhvervsmentor mødes du 2 gange om måneden med den unge, hvor I sammen selv sætter rammen for jeres relation, men altid kan tage afsæt i det tilsendte materiale. Her kan du bl.a. hjælpe den unge med sparring på emner som fritidsjob, læreplads, fremtidsdrømme og skoleforløb.

Inden opstarten som erhvervsmentor bliver du klædt godt på til at varetage rollen samt får tilsendt inspirationsmateriale til hele perioden. Derudover vil du i løbet af perioden blive inviteret til at være en del af et erhvervsmentornetværk.


Vil du også være erhvervsmentor for en ung med potentiale?

Som erhvervsmentor kan du hjælpe en ung med potentiale til at lykkes i livet – fra 10. klasse og videre ind i en erhvervsuddannelse. Det kræver, at du er nysgerrig på den unges liv og vil guide ham eller hende fra sit aktuelle ståsted, som endog kan være meget langt fra dit.

Du skal:

  • Have lyst til at stille dig til rådighed minimum 1½ år.
  • Være leder eller mellemleder i en virksomhed med tilknytning til Høje Taastrup Kommune, Frederiksberg Kommune eller Gentofte Kommune.
  • Kunne afholde ca. to månedlige møder med den unge.
  • Have lyst til at være en del af et erhvervsmentornetværk, som mødes 2-3 gange om året.

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Lasse Poder: lp@loekkefonden.dk / 51 91 35 30