Læringskoncept

Uanset om drengene træner deres faglige, sociale eller personlige kompetencer, så mødes de med metoder og værktøjer, der på sigt skal gøre dem i stand til at lykkes på egen hånd: De skal lære at lære.

Læringskonceptet udspringer af den nyeste uddannelsesforskning, hvor især John Hatties begreb om”Synlig læring” har været central for konceptets udvikling og strategier til læring.

Vi arbejder med:

  • Faste rammer, tydelighed og struktur så der skabes ro til læring og fordybelse.
  • Energistyring så evnen til at lære og præstere understøttes optimalt.
  • Involverende tilgange så målene for undervisningen altid er relevante for den enkelte.
  • Synlige læringsmål så drengen kan følge sin udvikling og kender sit næste skridt på vejen.
  • Klare succeskriterier så drengen ved, hvad der forventes, og hvordan succeser opnås.
  • Løbende feedback og selvevaluering så drengen lærer at reflektere over egen læring og forstår, hvad der skal til for at nå egne mål.

Endvidere bygger DrengeAkademiet på positiv psykologi og henter praktisk inspiration i de amerikanske KIPP Charter Schools. Få mere viden om læringskonceptet ved at læse om filosofien bag LøkkeFondens projekter.

Det faglige læringsunivers

Den faglige undervisning varetages af skolelærere fra hele landet, som har takket ja til at teste, afprøve og udvikle virkningsfulde læringsmetoder.

Udgangspunktet for undervisningen er, at drengene er forskellige, og måderne, som de lærer på, er derfor også forskellige. Hvad enten det drejer sig om læsning, skrivning eller matematikfår drengene frihed til at lære i eget tempo og på egne præmisser.

Vi tilbyder et fysisk læringsrum med varierede analoge, digitale og praktiske arbejdsformer til at understøtte drengenes individuelle styrker, behov og læringsmål. Fokus er på glæden ved at lære.