DrengeCampen – Ansøgning og FAQOptagelseskrav

For at blive optaget på DrengeCampen i uge 42 skal forælder/værge og dreng kunne bekræfte alle nedenstående forhold:

 • Ansøger kan deltage på hele DrengeCampen (fra d. 16. oktober til d. 22. oktober 2022).
 • Ansøger er indforstået med, at han forpligter sig til at deltage i det obligatoriske mentorforløb, som starter efter DrengeCampen og fortsætter frem til maj 2023 (med fremmøde 2 gange om måneden i et lokalt mentorcenter).
 • Forælder er indforstået med, at der afholdes 2 forældreworkshops i løbet af mentorordningen, hvor fremmøde er tilstræbt.
 • Ansøger er indforstået med, at DrengeCampen er røg-, snus- og alkoholfrit.
 • Ansøger er klar til at være væk hjemmefra i en hel uge.
 • Ansøger er indforstået med, at han kun har adgang til sin mobiltelefon op til én time om dagen under campen.
 • Vi selv sørger for transport til og fra DrengeCampen (Metalskolen i Jørlunde) og mentorcenteret (i lokalområdet).
 • Mindst én forælder kan deltage i det obligatoriske opstartsmøde på DrengeCampen (d. 16. oktober 2022 kl. 10–12) og dertil i et obligatorisk afslutningsmøde på DrengeCampens sidste dag (d. 22. oktober 2022 kl. 15.00-17.00).
 • Ansøger må transporteres i privat bil under campen, såfremt der opstår behov for dette (fx ved skadestuebesøg eller lignende).
 • Ansøgers kontaktlærer må kontaktes og orienteres pr. email. (LøkkeFonden videregiver ikke personfølsomme oplysninger om elever, der deltager på DrengeCampen, men derimod generelle oplysninger om det læringsforløbet og den videre opfølgning efter DrengeCampens afvikling).
 • At ansøgers CPR-nummer må anvendes til indsamling af anonymiseret statistik i forskningsmæssig sammenhæng, hvor LøkkeFonden er dataejer.
 • At ansøgers testresultater må offentliggøres i anonymiseret form i relevante sammenhænge.

Spørgsmål og svar vedr. DrengeCampen i uge 42

Hvem kan søge om optagelse på DrengeCampen Uge 42 2022?

 • Alle drenge i hele Danmark, der lige nu går i 8. eller 9. klasse, som er kommet bagefter i matematik og dansk, og som ønsker at ændre dette. Og så skal de selvfølgelig være klar til at tilbringe efterårsferien sammen med 49 andre drenge.

Hvad koster det at deltage på DrengeCampen Uge 42 2022?

 • Det er gratis – dog skal I selv sørge for transport.

Hvor og hvornår foregår DrengeCampen Uge 42 2022?

 • DrengeCampen foregår på Metalskolen ved Slangerup d. 16. –22. oktober 2022. Hvis I ansøger om en plads, skal I kunne deltage ALLE dagene.

Hvad forpligter jeg mig til som dreng?

 • Ved optagelse forpligter du dig til at deltage på DrengeCampen d. 16.–22. oktober 2022. Derudover forpligter du dig til at deltage i vores obligatoriske mentorforløb, om begynder efter DrengeCampen og fortsætter frem til maj 2023. Det betyder, at du skal møde op i dit lokale mentorcenter 2 gange om måneden i tiden efter, at du har været på DrengeCampem. Mentormøderne vil som hovedregel foregå på hverdagsaftener mellem kl. 17 og 20.

Hvad forpligter vi os til som forældre?

 • I skal deltage i et obligatorisk opstartsmøde på Metalskolen Jørlunde d. 16. oktober kl. 10-12, når I afleverer jeres dreng på DrengeCampen. Dertil skal I deltage i et obligatorisk afslutningsmøde d. 22. oktober kl. 15.00-17.00, når I henter jeres dreng fra DrengeCampen. Vi forventer endvidere, at I bakker jeres dreng op efter DrengeCampen bl.a. ved at sørge for, at han møder op i sit lokale mentorcenter 2 gange om måneden frem mod skoleårets afslutning. Dertil forventer vi, at I deltager i to opfølgende forældreworkshops, som afholdes i efteråret 2022 og foråret 2023.

Hvor i landet er mentorcentrene placeret?

 • Vi har lokale mentorcentre. Disse vil som udgangspunkt være geografisk placeret i hhv. Aalborg, Silkeborg, Vejen, Odense, Ringsted, København og Helsingør. Drengene bliver tilknyttet det mentorcenter, der ligger nærmest deres bopæl. Vi opfordrer til samkørsel.

Vores dreng vil gerne deltage på DrengeCampen, men han har ikke lyst til at deltage i mentorforløbet – kan han blive fri for det?

 • Nej – Selve DrengeCampen er en kickstart i forhold til drengens faglige, personlige og sociale læring – herefter kommer det lange seje træk, når hverdagen melder sig. Mentorforløbet er en naturlig og obligatorisk del af pakken, som understøtter og vedligeholder drengenes læring på længere sigt.

Skal min dreng medbringe sin egen computer på DrengeCampen?

 • Nej – Vi har Chromebooks, som drengene har til rådighed.

Ansøgning

Hvornår og hvordan søger vi om optagelse?

 • Vi modtager ansøgninger frem til søndag d. 8. maj 2022. Ansøgningen foregår således, at både dreng og forældre/værge udfylder hver deres del af et digitalt ansøgningsskema.

Hvilke oplysninger skal vi have klar, når vi skal ansøge om en plads på DrengeCampen 2022?

 • Udover drengens og forældrenes kontaktoplysninger, skal vi bruge den direkte mailadresse på drengens kontaktlærer (IKKE til skolens sekretariat). Vi bruger oplysningerne til at informere kontaktlærer om DrengeCampen og mentorforløbet generelt. Ellers skal I blot svare på spørgsmålene i ansøgningsskemaet.

Skal skolen deltage i ansøgningen?

 • Det er ikke et krav – men en mulighed. Som udgangspunkt er det drengen selv og hans forældre, der ansøger sammen. Men drengens skole/kontaktlærer er velkommen til at bistå i processen eller indstille sin elev i forbindelse med ansøgningen. Kontaktlærer kan fx sende en støtteskrivelse til LøkkeFonden pr. mail, som beskriver elevens styrker og udfordringer (fagligt, personligt og socialt), sådan som de opleves i hverdagen.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

 • Ansøgningsfristen er søndag d. 8. maj 2022 kl. 23.59.

Hvornår får vi besked om optagelse?

 • I kan forvente at få besked senest 1. juli.

Målgruppe

Min dreng er ordblind.Er DrengeCampen noget for ham?

 • Ja – i LøkkeFonden har vi gennem tiden hjulpet mange ordblinde drenge. Vi arbejder med digitale hjælpeværktøjer som AppWriter og TxtAnalyzer.

Min dreng klarer sig meget godt i skolen, men vil gerne blive endnu dygtigere. Er DrengeCampen noget for ham?

 • Nej, desværre – DrengeCampen er primært for drenge, der har faglige udfordringer i dansk og matematik.

Min dreng klarer sig egentlig OK i skolen, men har svært ved at få venner og er ensom. Er DrengeCampen noget for ham?

 • Ja – DrengeCampen er også en personlig og social udviklingsrejse, hvor 50 drenge får oplevelser sammen i et meningsfuldt fællesskab.

Spørgsmål
Har du yderligere spørgsmål vedrørende ansøgningen til DrengeCampen? Kontakt Laura Lund på LL@loekkefonden.dk eller tlf. nr. 21 91 03 29.