EsbjergAkademiet

Formål og målgruppe

EsbjergAkademiet er et 12-dages intensivt læringsforløb for fagligt udfordrede elever i 7.-8. klasse fra Esbjerg Kommune.

Projektet har til formål at sætte elever i stand til at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik gennem faglig og personlig læring.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem LøkkeFonden og Esbjerg Kommune med økonomisk støtte fra Lauritzen Fonden.


Læringskonceptet

Uanset om eleverne træner deres faglige, sociale eller personlige kompetencer, så mødes de med metoder og værktøjer, der på sigt skal gøre dem i stand til at lykkes på egen hånd: De skal lære at lære.

Læringskonceptet er forskningsforankret og bygger bl.a. på de læringsmetoder og gode erfaringer, som vi har gjort os i forbindelse med DrengeAkademiet. Få mere viden om læringskonceptet ved at læse om DrengeAkademiet og om filosofien bag LøkkeFondens projekter. Til forskel fra DrengeAkademiet er der på EsbjergAkademiet udelukkende tale om elever fra folkeskoler i Esbjerg og omegn. Samtidig bliver undervisningen varetaget af lærere fra elevernes egne skoler i Esbjerg Kommune.


Opfølgning

Efter EsbjergAkademiets afvikling får hver lærer/pædagog fra akademiet rollen som individuel mentor. De holder personlig kontakt med de unge på deres skoler og følger op på deres udvikling gennem samarbejde med deres lærere. Derudover arrangeres der fællesdage for akademiets deltagere.


Udbredelse gennem kommunalt samarbejde

EsbjergAkademiet er et klassisk eksempel på, hvordan DrengeAkademiets campkoncept kan udrulles i kommuner og være til gavn for fagligt udfordrede unge i lokalområdet.

Med projektet stilles udviklede læringsmetoder og -værktøjer til rådighed for flere folkeskoler i Esbjerg Kommune. Der er tale om et varigt kapacitetsløft af både lærere og elever, som begge får positivt udbytte af indsatsen.


Resultater og evaluering

Hvert år er det lykkedes at skabe markant fremgang for de deltagende elever både fagligt og personligt med resultater på linje med dem, vi kender fra DrengeAkademiet.

Udbytte for deltagende lærere:

  • Kompetenceudvikling inden for temaerne: ”Synlig Læring”, det fleksible læringsrum, læringsledelse, differentiering, mentoring og struktureret arbejde med læringsstrategier
  • Erfaringer med at arbejde med fælles struktur i et stærkt team
  • Styrket netværk på tværs af skoler og kommuner
  • Viden om og konkret inspiration til hvordan succesfulde intensive læringsforløb kan gennemføres i praksis

Deltagende elever har bl.a. udtalt følgende:

Før kunne jeg bruge fem timer på at lave lektier, fordi jeg hele tiden mistede koncentrationen eller fik lyst til at lave noget andet. Måske også fordi jeg havde svært ved det. Nu gør jeg det bare – det skal jo laves, så kan man ligeså godt gøre det med det samme.”Lasse, dreng på EsbjergAkademiet 2017

Jeg har fået et motto, der hedder ”giv aldrig op – tro på det!

Marcus, dreng på EsbjergAkademiet 2017

Det bedste ved EsbjergAkademiet er, at man kan blive bedre til alt det faglige, og man kan også få nogle nye venner.

Marcus, dreng på EsbjergAkademiet 2017